فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(1)
(8)

موضوع های اصلی

(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(8)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(9)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
9 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(1)
(8)

موضوع های اصلی

(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(8)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(9)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
9 محصول
نئوليبراليسم خوانش انتقادي (پرسش)

نئولیبرالیسم خوانش انتقادی

پرسش

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

قدرت و پيشرفت (کتاب پارسه)

قدرت و پیشرفت

کتاب پارسه

3,980,000 ریال

3,184,000 ریال

پيروزي (کتاب پارسه)

پیروزی

کتاب پارسه

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

7/5 درس درباره مغز (کتاب پارسه)

7/5 درس درباره مغز

کتاب پارسه

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

تاريخ اميدبخش نوع بشر (کتاب پارسه)

تاریخ امیدبخش نوع بشر

کتاب پارسه

4,550,000 ریال

3,640,000 ریال

ابرقدرت هاي هوش مصنوعي: چين، سيليکون ولي و نظم نوين جهاني (کتاب پارسه)

ابرقدرت های هوش مصنوعی: چین، سیلیکون ولی و نظم نوین جهانی

کتاب پارسه

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

انتخاب عشق (کتاب پارسه)

انتخاب عشق

کتاب پارسه

3,650,000 ریال

2,920,000 ریال

لو سالومه (کتاب پارسه)

لو سالومه

کتاب پارسه

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

گشتاپو: تاريخچه يکي از قدرتمندترين سازمان هاي امنيتي جهان (کتاب پارسه)

گشتاپو: تاریخچه یکی از قدرتمندترین سازمان های امنیتی جهان

کتاب پارسه

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال