نتایج جستجو برای روابط-عمومی-و-تبلیغات

فیلترها

برندها و برندسازی ها

ریتا کلیفتون

600,000 ریال

ناشر: دنیای اقتصاد

چاپ یکم

400 صفحه insert_drive_file
برندها و برندسازی ها
%

280,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ هفتم

96 صفحه insert_drive_file
مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه
%

220,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ ششم

112 صفحه insert_drive_file
ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه
%

فیزیک برند

جمعی از نویسندگان

620,000 ریال

ناشر: مبلغان

چاپ یکم

252 صفحه insert_drive_file
فیزیک برند
%

همکاری

جمعی از نویسندگان

220,000 ریال

ناشر: آموخته

چاپ سوم

184 صفحه insert_drive_file
همکاری
%

330,000 ریال

ناشر: هامون

چاپ دهم

312 صفحه insert_drive_file
مهارت های ارتباطی
%