نتایج جستجو برای روابط-عمومی-و-تبلیغات

فیلترها

اصول و فنون مذاکره

ری ج. لویکی

1,160,000 ریال

ناشر: اختران

چاپ ششم

320 صفحه insert_drive_file
%

375,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ نهم

96 صفحه insert_drive_file
%

کاریزما

اولیویا فاکس کابان

1,417,500 ریال

ناشر: بهار سبز

چاپ یکم

312 صفحه insert_drive_file
%

375,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ هشتم

112 صفحه insert_drive_file
%

525,000 ریال

ناشر: بهار سبز

چاپ هشتم

200 صفحه insert_drive_file
%

مشتری شریک شماست

جارد بلسکی

746,250 ریال

ناشر: اژدهای طلایی

چاپ یکم

256 صفحه insert_drive_file
%