نتایج جستجو برای روابط-عمومی-و-تبلیغات

فیلترها

برنامه ریزی برند

کوین لین کلر

120,000 ریال

ناشر: بازاریابی

چاپ دوم

144 صفحه insert_drive_file
برنامه ریزی برند
%

برندها و برندسازی ها

ریتا کلیفتون

300,000 ریال

ناشر: دنیای اقتصاد

چاپ یکم

400 صفحه insert_drive_file
برندها و برندسازی ها
%

360,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ دهم

168 صفحه insert_drive_file
مغالطه های پر کاربرد
%

200,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ ششم

96 صفحه insert_drive_file
مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه
%

220,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ ششم

112 صفحه insert_drive_file
ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه
%

فیزیک برند

جمعی از نویسندگان

620,000 ریال

ناشر: مبلغان

چاپ یکم

252 صفحه insert_drive_file
فیزیک برند
%