کتاب | علوم انسانی | روانشناسی | موفقیت | زنان برتر از ما
زنان برتر از ما شابک: 9786227044379 152 صفحه 160 گرم قطع: رقعی نوع جلد: شوميز تیراژ: 800 زنان برتر جنی چاماس محیا احمدی پور علوم انسانی روانشناسی موفقیت

742,500 ریال 990,000 ریال

ناشر: شمعدونی

چاپ هفتم

کتاب «زنان برتر از ما» نوشتۀ جنی چاماس
چه موانعی در نظام مردسالار بر سر راه تحقق بلندپروازی‌های شغلی و شکوفایی فردی زنان قرار دارند و چطور می‌توان بر این موانع چیره شد؟ کتاب «زنان برتر از ما» پاسخی برای این پرسش ارائه می‌دهد و راهکارهایی را برای غلبه بر موانعی معرفی می‌کند که زنان بلندپرواز آن‌ها را سد راه بلندپروازی‌های خود می‌یابند و از راهی که برای موفقیت شغلی در پیش گرفته‌اند خسته و نومید می‌شوند و از هدف خود دست می‌کشند.
کتاب «زنان برتر از ما: چطور در زندگی شخصی و حرفه‌ای بلندپرواز باشیم» با عنوان اصلی Ambitieuse et épanouie، کتابی است که هم از ماهیت موانعی که سرِ راه پیشرفت شغلی و شکوفایی فردی زنان در دنیای مردسالار وجود دارد سخن می‌گوید و هم شیوۀ درست گذر از این موانع را نشان می‌دهد.
کتاب «زنان برتر از ما» به زنان می‌گوید که موانع موجود بر سر راه پیشرفت و موفقیت خود را به‌مثابه تقدیری محتوم نپذیرند و به جای پذیرش، سعی کنند با راهکارهایی عملی از این موانع عبور کنند.
کتاب «زنان برتر از ما»، چنانکه جنی چاماس خود در مقدمۀ این کتاب توضیح می‌دهد، ماحصل تجربه‌های خود او در مسیر تحقق رؤیاهای بلندپروازانه است. چاماس در کتاب «زنان برتر از ما» آن‌چه را باعث تغییر زندگی خودش شده و آن‌چه را در مسیر این تغییر آموخته است با ما در میان می‌گذارد.

مروری بر کتاب «زنان برتر از ما»
جنی چاماس در مقدمۀ کتاب «زنان برتر از ما»، با عنوان «با خود از "بلندپروازی" صحبت کرده‌اید؟»، از بلندپروازی و دشواری‌هایی که زنان در مسیر تحقق رؤیاهای بلندپروازانۀ خود با آن‌ها مواجه می‌شوند سخن می‌گوید و تجربه‌های خود در این زمینه را نقل می‌کند. او همچنین در این مقدمه از سه تفکر زیان‌بار در مسیر تحقق بلندپروازی‌ها سخن می‌گوید و زنان را از افتادن به دام این سه تفکر پرهیز می‌دهد.
اولین تفکر زیان‌باری که در مقدمۀ کتاب «زنان برتر از ما» از آن‌ سخن رفته، این تفکر است که «در شرکت‌ها هیچ اقدام مناسبی برای تسهیل شکوفایی حرفه‌ای و عملکرد زنان انجام نمی‌شود.» چاماس بر درست بودن این گزاره اذعان دارد اما می‌گوید زنان نباید این را به‌عنوان امری محتوم و مشکلی لاینحل بپذیرند، بلکه باید از این مانع عبور کنند.
تفکر زیان‌بار دیگری که جنی چاماس در مقدمۀ کتاب «زنان برتر از ما» از آن به‌عنوان مانع پیشرفت شغلی و شکوفایی فردی زنان نام برده است، مربوط می‌شود به کمال‌گرایی‌ای که زنان از کودکی نسبت به آن شرطی می‌شوند. منظور از این کمال‌گرایی، این تصور است که زنان باید در همۀ امور زندگی کامل و برتر باشند، یعنی هم در شغلشان موفق باشند و هم در اموری مثل همسریابی و بچه‌دار شدن و خرید خانۀ بزرگ و زیبا و... .
سومین تفکر زیان‌باری که در مقدمۀ کتاب «زنان برتر از ما» به آن اشاره شده، این تفکر است که «تلفیق بلندپروازی حرفه‌ای و شکوفایی فردی بسیار دشوار است.» جنی چاماش معتقد است که این باوری نادرست است. او در کتاب «زنان برتر از ما» به زنان می‌آموزد که چطور برای تحقق بلندپروازی‌ها و شکوفایی حرفه‌ای و فردی، موانع درونی را از سر راه خود بردارند و از این موانع گذر کنند.
در بخش بعدی کتاب «زنان برتر از ما»، با عنوان «چگونه این کتاب و ابزارهایش را به کار بگیریم»، به خوانندگان گفته می‌شود که چگونه با به‌کارگیری تمرین‌های پیشنهادی این کتاب، که در بخش‌های بعدی آن ارائه شده‌اند، تغییراتی در زندگی خود ایجاد کنند.
جنی چاماس در کتاب «زنان برتر از ما» تأکید می‌کند که پیشرفت شغلی و تحقق رؤیاهای بلندپروازانه، بدون آرامش میسر نیست و برای موفقیت و ایجاد تغییر در زندگی باید از اضطراب دوری کرد.
کتاب «زنان برتر از ما»، جدا از مقدمه و یادداشتِ بعد از مقدمه، از بیست فصل و یک بخش نتیجه‌گیری تشکیل شده است.
فصل‌های بیست‌گانۀ کتاب «زنان برتر از ما» در سه بخش با عنوان‌های «من»، «زندگی حرفه‌ای» و «زندگی شخصی» تنظیم شده‌اند. این فصل‌ها عبارتند از: «کمبود زمان»، «تعیین اولویت‌ها»، «صرفه‌جویی در زمان»، «حضور»، «کمبود زمان»، «دیگران به چه فکر می‌کنند»، «اعتماد به نفس»، «تعیین و رسیدن به اهداف»، «تصمیم‌گیری»، «شغل خود را دوست بدارید»، «قدرشناسی از خود»، «سندرم ایمپاستر»، «کمال‌گرایی»، «اثبات خود»، «احساس گناه»، «انتظار از دیگران»، «اقدام یا تحمل»، «مسئولیت هیجان‌های خود را بپذیرید»، «تعادل» و «به خودتان افتخار کنید».

دربارۀ جنی چاماس، نویسندۀ کتاب «زنان برتر از ما»
جنی چاماس (Jenny Chammas) مربی و پادکسترِ فرانسوی است. چاماس دارای تجربۀ مدیریتی‌ِ موفق ده‌ساله در زمینۀ خرده‌فروشی در فرانسه و خارج از فرانسه است.
از دغدغه‌های اصلی و همیشگی او دست یافتن به شغل رؤیایی و برقراری هماهنگی بین بلندپروازی‌های شغلی و رشد و شکوفایی فردی بوده است. چاماس در همین راستا و برای کمک به زنان برای اینکه به زندگی دلخواه خود دست یابند و رؤیاهای حرفه‌ای خود را محقق کنند، وارد کار مربی‌گری شده است.
چاماس دارای پادکستی پرمخاطب دربارۀ زن و بلندپروازی است. او در این پادکست از توسعۀ فردی، آموزش‌های مربی‌گری، نمونه‌های عینی و ابزارهایی مفید برای شکوفایی حرفه‌ای و فردی زنان صحبت می‌کند.

دربارۀ ترجمۀ فارسی کتاب «زنان برتر از ما»
کتاب «زنان برتر از ما: چطور در زندگی شخصی و حرفه‌ای بلندپرواز باشیم» با ترجمۀ محیا احمدی‌پور و همراه با مقدمه‌ای به‌قلم مصطفی قوانلو قاجار، مدیرمسئول انتشارات شمعدونی، در این انتشارات منتشر شده است.
محیا احمدی‌پور، متولد 1371، مترجم ایرانی است. از ترجمه‌های او می‌توان به کتاب‌های «من ذهن آگاه هستم»، «مدیریت رفتارهای یکهویی» و «جرأت داشته باش» اشاره کرد.

ادامه keyboard_arrow_down

از همین مترجم