فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(2)
(10)
(4)
(1)

موضوع های اصلی

(9)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(4)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

انتشارات

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
17 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(2)
(10)
(4)
(1)

موضوع های اصلی

(9)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(4)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

انتشارات

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
17 محصول
استعداد نافرماني و شکستن قوانين کار و زندگي (کتاب پارسه)

استعداد نافرمانی و شکستن قوانین کار و زندگی

کتاب پارسه

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

همه ميتونن زرنگ باشن جلد 1 (فراروان)

همه میتونن زرنگ باشن جلد 1

فراروان

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

نيمه تاريک وجود (نسل نو انديش)

نیمه تاریک وجود

نسل‏ نواندیش

2,099,000 ریال

1,679,200 ریال

کليدهاي کشف و پرورش استعداد در کودکان (صابرين)

کلیدهای کشف و پرورش استعداد در کودکان

صابرین

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

نيمه تاريک وجود (کلک آزادگان)

نیمه تاریک وجود

کلک آزادگان

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

کودک باهوش من: 2 سالگي (کتاب پرنده)

کودک باهوش من: 2 سالگی

کتاب پرنده

195,000 ریال

156,000 ریال

سنجش استعداد کودکان (آوين)

سنجش استعداد کودکان

پیک آوین

150,000 ریال

120,000 ریال

کودک باهوش من: 4 سالگي (کتاب پرنده)

کودک باهوش من: 4 سالگی

کتاب پرنده

900,000 ریال

720,000 ریال

کودک باهوش من: 2 سالگي (کتاب پرنده)

کودک باهوش من: 2 سالگی

کتاب پرنده

900,000 ریال

720,000 ریال

صبحانه اي باطعم استعداد (نسل نو انديش)

صبحانه ای باطعم استعداد

نسل‏ نواندیش

49,000 ریال

39,200 ریال

کودک با هوش من 4: توانايي و استعدادهاي کودک چهار ساله (کتاب پرنده)

کودک با هوش من 4: توانایی و استعدادهای کودک چهار ساله

کتاب پرنده

195,000 ریال

156,000 ریال

کودک با هوش من 3 سالگي: توانايي و استعداد هاي کودک سه ساله(کتاب پرنده)

کودک با هوش من 3 سالگی: توانایی و استعداد های کودک سه ساله

کتاب پرنده

150,000 ریال

120,000 ریال

استعداديابي و استعدادپروري (آموخته)

استعدادیابی و استعدادپروری

آموخته

300,000 ریال

240,000 ریال

نظام مديريت استعدادها (آموخته)

نظام مدیریت استعدادها

آموخته

140,000 ریال

112,000 ریال

برنامه استعداد پروري در کشتي (انديشه احسان)

برنامه استعداد پروری در کشتی

اندیشه احسان

260,000 ریال

208,000 ریال

بي استعداد (پرتقال)

بی استعداد

پرتقال

390,000 ریال

312,000 ریال

استعدادهاي بيکران شما (بهارسبز)

استعدادهای بیکران شما

بهار سبز

100,000 ریال

80,000 ریال