فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(39)
(1)
(1)

موضوع های اصلی

(3)
(1)
(4)
(2)
(6)
(20)
(1)
(3)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(10)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(8)
(2)
(1)
(1)
(3)

انتشارات

(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
43 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(39)
(1)
(1)

موضوع های اصلی

(3)
(1)
(4)
(2)
(6)
(20)
(1)
(3)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(10)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(8)
(2)
(1)
(1)
(3)

انتشارات

(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
43 محصول
فراتر از طبيعت (شوند)

فراتر از طبیعت

شوند

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

مارکسيسم، فلسفه تحليلي و زبان (طرح نو)

مارکسیسم، فلسفه تحلیلی و زبان

طرح نو

2,980,000 ریال

2,533,000 ریال

مارکسيسم غربي (اشاره)

مارکسیسم غربی

اشاره

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

جريان هاي اصلي در مارکسيسم جلد 3 (اختران)

جریان های اصلی در مارکسیسم جلد 3

اختران

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

مارکسيسم و نقد ادبي (گل آذين)

مارکسیسم و نقد ادبی

نشر گل آذین

1,000,000 ریال

800,000 ریال

چپ راديکال در ايران (نگاه معاصر)

چپ رادیکال در ایران

نگاه معاصر

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

ماليخولياي چپ (مان کتاب)

مالیخولیای چپ

مان کتاب

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

مارکسيسم و تاريخ هنر (نظر)

مارکسیسم و تاریخ هنر

نظر

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

مارکسيسم و علوم اجتماعي در ايران (اگر)

مارکسیسم و علوم اجتماعی در ایران

اگر

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

نظريه ديالکتيک اجتماعي و نقد آن (روزآمد)

نظریه دیالکتیک اجتماعی و نقد آن

روزآمد

930,000 ریال

744,000 ریال

مارکسيسم و ستم بر زنان (چشمه)

مارکسیسم و ستم بر زنان

چشمه

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

سوژه انقلابي در انديشه پسا مارکسيستي (نشرني)

سوژه انقلابی در اندیشه پسا مارکسیستی

نشر نی

980,000 ریال

784,000 ریال

مارکسيسم بدون مارکسيسم (دمان)

مارکسیسم بدون مارکسیسم

دمان

1,220,000 ریال

976,000 ریال

تاريخ مارکسيستي سرمايه داري (نگاه)

تاریخ مارکسیستی سرمایه داری

نگاه

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

جدل ورزي درون (روزآمد)

جدل ورزی درون

روزآمد

1,670,000 ریال

1,336,000 ریال

فرويدگرايي (لاهيتا)

فرویدگرایی

لاهیتا

1,100,000 ریال

880,000 ریال

نقد الهيات سياسي 2: پارادوکس مارکسيسم اسلامي (سرايي)

نقد الهیات سیاسی 2: پارادوکس مارکسیسم اسلامی

سرایی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

مارکسيسم و ديالکتيک (اختران)

مارکسیسم و دیالکتیک

اختران

950,000 ریال

760,000 ریال

مارکسيسم و نقد ادبي (نگاره آفتاب)

مارکسیسم و نقد ادبی

نگاره آفتاب

1,000,000 ریال

800,000 ریال

چهار سخنراني درباره مارکسيسم (پيدايش)

چهار سخنرانی درباره مارکسیسم

پیدایش

830,000 ریال

664,000 ریال

آريان پور و جامعه شناسي مارکسيستي (پرديس دانش)

آریان پور و جامعه شناسی مارکسیستی

پردیس دانش

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

نقدي بر مارکسيسم نواسميتي : دو مقاله در باب گذار به سرمايه داري (چشمه)

نقدی بر مارکسیسم نواسمیتی : دو مقاله در باب گذار به سرمایه داری

چشمه

520,000 ریال

442,000 ریال

ملاحظاتي در باره ي مارکسيسم غربي (چشمه)

ملاحظاتی در باره ی مارکسیسم غربی

چشمه

850,000 ریال

722,500 ریال

مارکسيسم و روانکاوي (نگاه)

مارکسیسم و روانکاوی

نگاه

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

مارکسيسم و فلسفه (گل آذين)

مارکسیسم و فلسفه

نشر گل آذین

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

فرهنگ نامه ي انديشه ي مارکسيستي (بازتاب نگار)

فرهنگ نامه ی اندیشه ی مارکسیستی

بازتاب نگار

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

جبر انقلاب: ديالکتيک و سنت مارکسيستي کلاسيک (گل آذين)

جبر انقلاب: دیالکتیک و سنت مارکسیستی کلاسیک

نشر گل آذین

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم جلد 1 (نشرني)

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم جلد 1

نشر نی

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

مارکسيست هاي ايده اليست (اختران)

مارکسیست های ایده الیست

آمه

380,000 ریال

304,000 ریال

پايان يک رويا (ثالث)

پایان یک رویا

ثالث

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

مارکسيسم و هنر آوانگارد (فرهنگستان هنر)

مارکسیسم و هنر آوانگارد

فرهنگستان هنر

680,000 ریال

544,000 ریال

کمونيسم، سوسياليسم و مارکسيسم (خرد سرخ)

کمونیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم

خرد سرخ

260,000 ریال

208,000 ریال

قدم اول: مارکسيسم (شيرازه)

قدم اول: مارکسیسم

شیرازه

600,000 ریال

480,000 ریال

نقد پست مدرنيسم (ژرف)

نقد پست مدرنیسم

ژرف

340,000 ریال

272,000 ریال

مارکسيسم دگرانديش: آواهاي گذشته براي روزگار کنوني (چشمه)

مارکسیسم دگراندیش: آواهای گذشته برای روزگار کنونی

چشمه

280,000 ریال

238,000 ریال

آنتونيو گرامشي: فراسوي مارکسيسم و پسامدرنيسم (چشمه)

آنتونیو گرامشی: فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم

چشمه

500,000 ریال

425,000 ریال

مارکسيسم غربي و مکتب فرانکفورت (قصيده سرا)

مارکسیسم غربی و مکتب فرانکفورت

قصیده سرا

250,000 ریال

200,000 ریال

فردريک جيمسن (نشر ني)

فردریک جیمسن

نشر نی

36,000 ریال

28,800 ریال

تاريخ اقتصاد مارکسي 2 جلدي (دنياي اقتصاد)

تاریخ اقتصاد مارکسی 2 جلدی

دنیای اقتصاد

8,000,000 ریال

6,400,000 ریال

آشنايي با منطق مارکسيسم (روزآمد)

آشنایی با منطق مارکسیسم

روزآمد

375,000 ریال

300,000 ریال

مارکسيست ها (فرهنگ نشر نو)

مارکسیست ها

فرهنگ نشر نو

800,000 ریال

800,000 ریال

مارکسيسم و فلسفه (دات)

مارکسیسم و فلسفه

آمه

100,000 ریال

80,000 ریال

مارکسيسم جامعه شناسانه (نشر ني)

مارکسیسم جامعه شناسانه

نشر نی

580,000 ریال

464,000 ریال