فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(1)
(25)
(15)
(10)
(1)
(2)
(19)

موضوع های اصلی

(6)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(4)
(15)
(1)
(10)
(7)
(2)
(19)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(13)
(2)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(4)
(6)
(1)
(1)
(6)
(6)
(3)

انتشارات

(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
77 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(1)
(25)
(15)
(10)
(1)
(2)
(19)

موضوع های اصلی

(6)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(4)
(15)
(1)
(10)
(7)
(2)
(19)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(13)
(2)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(4)
(6)
(1)
(1)
(6)
(6)
(3)

انتشارات

(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
77 محصول
تصويرخواني (ماهي)

تصویرخوانی

ماهی

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

مجله فرهنگي هنري کوچه 21 ارديبهشت 1403 (مجله کوچه)

مجله فرهنگی هنری کوچه 21 اردیبهشت 1403

کتاب کوچه

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله فرهنگي هنري طبل شماره 15 اسفند 1402

مجله فرهنگی هنری طبل شماره 15 اسفند 1402

طبل

1,900,000 ریال

1,710,000 ریال

مجله فرهنگي هنري جعبه شماره 2 سريال‌هاي ابدي

مجله فرهنگی هنری جعبه شماره 2 سریال‌های ابدی

جعبه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله فرهنگي هنري کوچه 19 بهمن 1402 (مجله کوچه)

مجله فرهنگی هنری کوچه 19 بهمن 1402

مجله کوچه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

هنري کيسينجر اروپايي (جمهوري)

هنری کیسینجر اروپایی

جمهوری

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

زندگي هنري غلامحسين نامي (نظر)

زندگی هنری غلامحسین نامی

نظر

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

شاهکار هنري چيست؟ (نظر)

شاهکار هنری چیست؟

نظر

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

از فلسفه تا هنر (نقد فرهنگ)

از فلسفه تا هنر

نقد فرهنگ

2,050,000 ریال

1,640,000 ریال

تعهد و آزادي (نيلوفر)

تعهد و آزادی

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

دوئل (هرمس)

دوئل

هرمس‏

780,000 ریال

624,000 ریال

از زيبايي متافيزيکي تا زيبايي هنري (نشر ني)

از زیبایی متافیزیکی تا زیبایی هنری

نشر نی

780,000 ریال

624,000 ریال

از سياحت در يک حماسه (هرمس)

از سیاحت در یک حماسه

هرمس‏

1,360,000 ریال

1,088,000 ریال

داستان هاي کوتاه برنده جايزه ا. هنري 2018 (خوب)

داستان های کوتاه برنده جایزه ا. هنری 2018

خوب

1,110,000 ریال

888,000 ریال

رويا، استعاره و زبان دين: متن ديني چون متن هنري (کرگدن)

رویا، استعاره و زبان دین: متن دینی چون متن هنری

کرگدن

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

چرا عکاسي هنري؟ در باب عکاسي معاصر (کتاب پرگار)

چرا عکاسی هنری؟ در باب عکاسی معاصر

کتاب پرگار

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

مارکسيسم و نقد ادبي (نگاره آفتاب)

مارکسیسم و نقد ادبی

نگاره آفتاب

1,000,000 ریال

800,000 ریال

مدرنيسم در سينما (علمي و فرهنگي)

مدرنیسم در سینما

علمی و فرهنگی

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

نغمه ساز جاودان (ماهريس)

نغمه ساز جاودان

ماهریس

1,200,000 ریال

960,000 ریال

در پرده ساز همايون (ماهريس)

در پرده ساز همایون

ماهریس

1,200,000 ریال

960,000 ریال

گزارشگر رازهاي نهفت (نگاه)

گزارشگر رازهای نهفت

نگاه

250,000 ریال

200,000 ریال

هنري پنجم (نگاه)

هنری پنجم

نگاه

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

پنجاه سال نويسندگي (نخستين)

پنجاه سال نویسندگی

نخستین

250,000 ریال

200,000 ریال

تنفس علم جديد هنري از ياد رفته (ميلکان)

تنفس علم جدید هنری از یاد رفته

میلکان

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

من هنري فنچ هستم (پرتقال)

من هنری فنچ هستم

پرتقال

490,000 ریال

392,000 ریال

مفاهيم و رويکردها در آخرين جنبش هاي هنري قرن بيستم (نظر)

مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم

نظر

2,900,000 ریال

2,465,000 ریال

هنر، خيال، زيبايي (کرگدن)

هنر، خیال، زیبایی

کرگدن

450,000 ریال

360,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات هنري و اعلام هنرمندان (فرهنگ معاصر)

فرهنگ اصطلاحات هنری و اعلام هنرمندان

فرهنگ معاصر

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

زماني که يک اثر هنري بودم (افراز)

زمانی که یک اثر هنری بودم

افراز

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

چگونه کسب و کار هنري راه بيندازيم (هنوز)

چگونه کسب و کار هنری راه بیندازیم

هنوز

1,100,000 ریال

880,000 ریال

گرايش هاي هنري (آبان)

گرایش های هنری

کتاب آبان

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

مجله فرهنگي هنري تير 1 (تير)

مجله فرهنگی هنری تیر 1

تیر

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

مجله فرهنگي هنري جعبه شماره 1

مجله فرهنگی هنری جعبه شماره 1 سینمای عاشقانه

جعبه

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

مجله فرهنگي هنري طبل شماره 13 شهريور 1402

مجله فرهنگی هنری طبل شماره 13 شهریور 1402

طبل

1,700,000 ریال

1,530,000 ریال

خاطرات آنائيس نين (نخستين)

خاطرات آنائیس نین

نخستین

650,000 ریال

520,000 ریال

جهان هاي هنري (بان)

جهان های هنری

نشر بان

1,020,000 ریال

816,000 ریال

انديشه هاي فلسفي هنريک يورکفسکي درباره تئاتر عروسکي (نمايش)

اندیشه های فلسفی هنریک یورکفسکی درباره تئاتر عروسکی

نمایش

350,000 ریال

280,000 ریال

گفت و گوي بي پايان (هنوز)

گفت و گوی بی پایان

هنوز

890,000 ریال

712,000 ریال

هفت روز (فنجان)

هفت روز

فنجان

1,200,000 ریال

960,000 ریال

سبک ها و مکتب هاي هنري (مارليک)

سبک ها و مکتب های هنری

مارلیک

700,000 ریال

560,000 ریال

مجله فرهنگ بان 3 (فصلنامه فرهنگي و هنري-پاييز 98)

مجله فرهنگ بان 3

فرهنگ بان

350,000 ریال

315,000 ریال

سي دي م تراود مهتاب (سالار عقيلي -کيوان ساکت- حوزه هنري)

سی دی م تراود مهتاب

حوزه هنری

250,000 ریال

200,000 ریال

سي دي سرمست (محمد معتمدي-حوزه هنري)

سی دی سرمست

حوزه هنری

200,000 ریال

160,000 ریال

سي دي تربت (حسيت عليزاده- پژمان حدادي- موسسه فرهنگي هنري نقطه تعريف)

سی دی تربت

موسسه فرهنگی هنری نقطه تعریف

300,000 ریال

240,000 ریال

سرآغاز کار هنري (هرمس)

سرآغاز کار هنری

هرمس‏

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال

کليله و دمنه 3 ( موسسه فرهنگي هنري طاهر)

کلیله و دمنه 3

موسسه فرهنگی هنری طاهر

290,000 ریال

232,000 ریال

فصلنامه ادبي و هنري چکامه شماره 1 بهار 1401

فصلنامه ادبی و هنری چکامه شماره 1 بهار 1401

چکامه

400,000 ریال

360,000 ریال

مجموعه هنري زلزله 10 جلدي (افق)

مجموعه هنری زلزله 10 جلدی

افق

2,910,000 ریال

2,328,000 ریال

از کارگاه تا دانشگاه (موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري متن)

از کارگاه تا دانشگاه

موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

300,000 ریال

240,000 ریال

کليله و دمنه 4 همراه با CD  (موسسه فرهنگي هنري طاهر)

کلیله و دمنه 4 همراه با CD

موسسه فرهنگی هنری طاهر

350,000 ریال

280,000 ریال

کليله و دمنه 3 همراه با CD   (موسسه فرهنگي هنري طاهر)

کلیله و دمنه 3 همراه با CD

موسسه فرهنگی هنری طاهر

400,000 ریال

320,000 ریال

نظريه هاي هنري در قرن بيستم (افکار)

نظریه های هنری در قرن بیستم

افکار

950,000 ریال

760,000 ریال

تجربه هاي هنري (مجموعه سوم_گام)

تجربه های هنری

گام

45,000 ریال

36,000 ریال

تجربه هاي هنري (مجموعه دوم _گام)

تجربه های هنری

گام

45,000 ریال

36,000 ریال

کليدهاي پرورش خلاقيت هنري در کودکان و نوجوانان (صابرين)

کلیدهای پرورش خلاقیت هنری در کودکان و نوجوانان

صابرین

1,100,000 ریال

880,000 ریال

هنري زلزله 8: ناهار روز عيد (افق)

هنری زلزله 8: ناهار روز عید

افق

140,000 ریال

112,000 ریال

هنري زلزله 2: دندان شيري (افق)

هنری زلزله 2: دندان شیری

افق

160,000 ریال

128,000 ریال

مجله فرهنگي هنري کوچه 9 ارديبهشت 1401

مجله فرهنگی هنری کوچه 9 اردیبهشت 1401

مجله کوچه

750,000 ریال

675,000 ریال

نظريه ها و نقدهاي ادبي - هنري 12: اسطوره کاوي عشق در فرهنگ ايراني(سخن)

نظریه ها و نقدهای ادبی - هنری 12: اسطوره کاوی عشق در فرهنگ ایرانی

سخن

750,000 ریال

600,000 ریال

بر سر نقد هنري چه آمد؟ (حرفه نويسنده)

بر سر نقد هنری چه آمد؟

حرفه نویسنده

520,000 ریال

416,000 ریال

تاريخ سينماي هنري (ماهور)

تاریخ سینمای هنری

ماهور

900,000 ریال

720,000 ریال

نظريه ها و نقدهاي ادبي - هنري 8: بينامتنيت (سخن)

نظریه ها و نقدهای ادبی - هنری 8: بینامتنیت

سخن

375,000 ریال

300,000 ریال

نظريه و نقدهاي ادبي - هنري 1: درآمدي بر بينامتنيت (سخن)

نظریه و نقدهای ادبی - هنری 1: درآمدی بر بینامتنیت

سخن

275,000 ریال

220,000 ریال

زيبايي شناسي سينماي هنري ايتاليا (نشر ورا)

زیبایی شناسی سینمای هنری ایتالیا

نشر ورا

460,000 ریال

368,000 ریال

هنري جيمز (هرمس)

هنری جیمز

هرمس‏

30,000 ریال

24,000 ریال

تحليل آثار هنري (شباهنگ)

تحلیل آثار هنری

شباهنگ

225,000 ریال

180,000 ریال

هنري و کيتو (نيماژ)

هنری و کیتو

نیماژ

690,000 ریال

586,500 ریال

هنري زلزله 1 : تعطيلات پرماجرا (افق)

هنری زلزله 1 : تعطیلات پرماجرا

افق

200,000 ریال

160,000 ریال

هنري زلزله 3: پولدار مي شود (افق)

هنری زلزله 3: پولدار می شود

افق

160,000 ریال

128,000 ریال

هنري زلزله 4: پرستار لولو خور خوره (افق)

هنری زلزله 4: پرستار لولو خور خوره

افق

200,000 ریال

160,000 ریال

هنري زلزله 5: خانه ي اشباح (افق)

هنری زلزله 5: خانه ی اشباح

افق

160,000 ریال

128,000 ریال

هنري زلزله 6: در جشن تولد (افق)

هنری زلزله 6: در جشن تولد

افق

140,000 ریال

112,000 ریال

هنري زلزله 7:  شپش هايش (افق)

هنری زلزله 7: شپش هایش

افق

140,000 ریال

112,000 ریال

هنري زلزله 9:  ماشين زمان (افق)

هنری زلزله 9: ماشین زمان

افق

160,000 ریال

128,000 ریال

هنري زلزله 10: عشق فوتبال (افق)

هنری زلزله 10: عشق فوتبال

افق

160,000 ریال

128,000 ریال

کتاب شمس تبريز1/ انديشه ها (نشر ني)

کتاب شمس تبریز1/ اندیشه ها

نشر نی

860,000 ریال

688,000 ریال

هنري پنجم (قطره)

هنری پنجم

قطره

130,000 ریال

104,000 ریال