فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(60)
(2)
(1)
(5)

موضوع های اصلی

(14)
(12)
(3)
(10)
(2)
(3)
(16)
(2)
(1)
(5)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(3)
(7)
(2)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(4)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(2)

انتشارات

(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
72 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(60)
(2)
(1)
(5)

موضوع های اصلی

(14)
(12)
(3)
(10)
(2)
(3)
(16)
(2)
(1)
(5)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(3)
(7)
(2)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(4)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(2)

انتشارات

(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
72 محصول
ديالوگ با هايدگر (ققنوس)

دیالوگ با هایدگر

ققنوس

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

نظريه‌هاي تئاتر (نيماژ)

نظریه‌های تئاتر

نیماژ

5,800,000 ریال

4,930,000 ریال

برآمدن اشکانيان (ماهي)

برآمدن اشکانیان

ماهی

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

نظريه هاي تئاتر جلد اول (گيلگمش_چشمه)

نظریه های تئاتر جلد اول

گیلگمش_چشمه

4,900,000 ریال

4,165,000 ریال

سياست در ذهن و زندگي يونانيان (نشر ني)

سیاست در ذهن و زندگی یونانیان

نشر نی

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

صد افسانه (سخن)

صد افسانه

سخن

7,000,000 ریال

5,600,000 ریال

تاريخ سازان يونان (کوير)

تاریخ سازان یونان

کویر

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

اصول الهيات (حکمت و فلسفه ايران)

اصول الهیات

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

انديشه تاريخي در يونان باستان (فرهنگ جاويد)

اندیشه تاریخی در یونان باستان

فرهنگ جاوید

1,990,000 ریال

1,691,500 ریال

يونان باستان (شفيعي)

یونان باستان

شفیعی

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

در 30 ثانيه: يونان بوستان (نشر شهر)

در 30 ثانیه: یونان بوستان

موسسه نشر شهر

690,000 ریال

552,000 ریال

انتقام ديونوسوس دفتر سوم سوفوکل پيامبر (فنجان)

انتقام دیونوسوس دفتر سوم سوفوکل پیامبر

فنجان

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

زنان در تاريخ انديشه سياسي (ثالث)

زنان در تاریخ اندیشه سیاسی

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

انسان و خانه (کرگدن)

انسان و خانه

کرگدن

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

تاريخ انديشه فلسفي در غرب از يونان باستان تا قرن بيستم (طرح نو)

تاریخ اندیشه فلسفی در غرب از یونان باستان تا قرن بیستم

طرح نو

7,000,000 ریال

5,950,000 ریال

تمام شب در کنار هم (دوستان)

تمام شب در کنار هم

دوستان

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

ايرانيان نمايشنامه يونان باستان (ماثر)

ایرانیان نمایشنامه یونان باستان

ماثر

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

آشنايي با آراي متفکران درباره هنر جلد 2 (سوره مهر)

آشنایی با آرای متفکران درباره هنر جلد 2

سوره مهر

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

تئوفانيا : جانمايه دين يونان باستان (ثالث)

تئوفانیا : جانمایه دین یونان باستان

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

سيري در اساطير يونان و روم (اساطير)

سیری در اساطیر یونان و روم

اساطیر

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

اساطير يونان (اساطير)

اساطیر یونان

اساطیر

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

يونانيت و آخرين قرن قبل بشر (ثالث)

یونانیت و آخرین قرن قبل بشر

ثالث

150,000 ریال

120,000 ریال

زورباي يوناني (نگاه)

زوربای یونانی

نگاه

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

يک ميليون انقلاب آرام (نيلوفر)

یک میلیون انقلاب آرام

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

تاريخچه آشنايي ايرانيان با تئاتر جلد 5 (کوله پشتي)

تاریخچه آشنایی ایرانیان با تئاتر جلد 5

کوله پشتی

850,000 ریال

680,000 ریال

فهم فلسفه 1: انديشه در روزگار باستان و دوره يوناني مآبي (روزنه)

فهم فلسفه 1: اندیشه در روزگار باستان و دوره یونانی مآبی

روزنه

930,000 ریال

744,000 ریال

گزارش به خاک يونان (نيلوفر)

گزارش به خاک یونان

نیلوفر

4,250,000 ریال

3,612,500 ریال

يوناني خواستار همسري يوناني (کتاب پارسه)

یونانی خواستار همسری یونانی

کتاب پارسه

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

روياي خرد: تاريخ فلسفه غرب از يونان باستان تا رنسانس (ققنوس)

رویای خرد: تاریخ فلسفه غرب از یونان باستان تا رنسانس

ققنوس

5,500,000 ریال

4,675,000 ریال

تاريخ يونان باستان در پنجاه زندگي نامه (ققنوس)

تاریخ یونان باستان در پنجاه زندگی نامه

ققنوس

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

مجموعه تاريخ جهان: تئاتر يونان و روم (ققنوس)

مجموعه تاریخ جهان: تئاتر یونان و روم

ققنوس

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

مجموعه تاريخ جهان: اسطوره هاي يونان و روم (ققنوس)

مجموعه تاریخ جهان: اسطوره های یونان و روم

ققنوس

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

گوشه نشين در يونان رقعي  (نيلوفر)

گوشه نشین در یونان رقعی

نیلوفر

1,650,000 ریال

1,402,500 ریال

فلسفه علوم اجتماعي قاره اي (نشر ني)

فلسفه علوم اجتماعی قاره ای

نشر نی

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

فلسفه در عصر تراژيک يونانيان (جامي)

فلسفه در عصر تراژیک یونانیان

جامی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

تاريخ انديشه ي سياسي غرب جلد 1 (نشر ني)

تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب جلد 1

نشر نی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

اسطوره هاي يوناني (مرکز)

اسطوره های یونانی

مرکز

1,180,000 ریال

944,000 ریال

فرهنگ اساطير کلاسيک يونان و روم (ماهي)

فرهنگ اساطیر کلاسیک یونان و روم

ماهی

3,850,000 ریال

3,080,000 ریال

سرگذشت فلسفه (نشر ني)

سرگذشت فلسفه

نشر نی

6,400,000 ریال

5,120,000 ریال

اساطير يونان (مرکز)

اساطیر یونان

مرکز

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

در گفتگو با يونانيان (شوند)

در گفتگو با یونانیان

شوند

700,000 ریال

560,000 ریال

زيباترين قصه هاي دنيا 11: داستان هايي از اساطير يونان (سايه گستر)

زیباترین قصه های دنیا 11: داستان هایی از اساطیر یونان

سایه گستر

680,000 ریال

544,000 ریال

عشق يوناني من (نيکو)

عشق یونانی من

نیکو

500,000 ریال

400,000 ریال

تراژدي: ما و يونانيان (دمان)

تراژدی: ما و یونانیان

دمان

590,000 ریال

472,000 ریال

تاريخ فلسفه 1 شوميز: يونان و روم (علمي و فرهنگي)

تاریخ فلسفه 1 شومیز: یونان و روم

علمی و فرهنگی

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

تاريخ فلسفه 1 گالينگور: يونان و روم (علمي و فرهنگي)

تاریخ فلسفه 1 گالینگور: یونان و روم

علمی و فرهنگی

800,000 ریال

640,000 ریال

گوشه نشين در يونان جيبي (نيلوفر)

گوشه نشین در یونان جیبی

نیلوفر

550,000 ریال

467,500 ریال

زورباي يوناني - گالينگور (خوارزمي)

زوربای یونانی - گالینگور

خوارزمی

950,000 ریال

807,500 ریال

زورباي يوناني (جامي)

زوربای یونانی

جامی

550,000 ریال

440,000 ریال

اساطير يونان (مکتوب)

اساطیر یونان

مکتوب

550,000 ریال

440,000 ریال

دانشنامه اساطير يونان و روم (طهوري)

دانشنامه اساطیر یونان و روم

طهوری

450,000 ریال

360,000 ریال

ايران و يونان در بستر باستان (سهامي انتشار)

ایران و یونان در بستر باستان

شرکت سهامی انتشار

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

تاريخ انتقادي فلسفه يونان (دانشگاه مفيد)

تاریخ انتقادی فلسفه یونان

دانشگاه مفید

1,200,000 ریال

960,000 ریال

کليات تاريخ فلسفه يونان (حکمت)

کلیات تاریخ فلسفه یونان

حکمت

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

فرهنگ اساطير يونان و رم (فرهنگ معاصر)

فرهنگ اساطیر یونان و رم

فرهنگ معاصر

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

تاريخ يونان باستان 2 جلدي (سخن)

تاریخ یونان باستان 2 جلدی

سخن

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

حکايت هاي فلسفي: اسطوره هاي يونان باستان (آفرينگان)

حکایت های فلسفی: اسطوره های یونان باستان

آفرینگان

150,000 ریال

120,000 ریال

اساطير يونان (سروش)

اساطیر یونان

سروش

700,000 ریال

560,000 ریال

طراحي صحنه و لباس 2: طراحان صحنه ي تئاتر يونان و روم باستان (قطره)

طراحی صحنه و لباس 2: طراحان صحنه ی تئاتر یونان و روم باستان

قطره

400,000 ریال

320,000 ریال

شعر امروز يونان: پنجره اي روشن به صد سال شعر نو يوناني (علمي و فرهنگي)

شعر امروز یونان: پنجره ای روشن به صد سال شعر نو یونانی

علمی و فرهنگی

220,000 ریال

176,000 ریال

متفکران يوناني 3 جلدي (خوارزمي)

متفکران یونانی 3 جلدی

خوارزمی

12,000,000 ریال

10,200,000 ریال

سرآغاز و سرانجام هست ها: شش جستار در فلسفه يوناني (کرگدن)

سرآغاز و سرانجام هست ها: شش جستار در فلسفه یونانی

کرگدن

200,000 ریال

160,000 ریال

مجموعه تاريخ جهان: زنان يونان باستان (ققنوس)

مجموعه تاریخ جهان: زنان یونان باستان

ققنوس

150,000 ریال

127,500 ریال

مجموعه تاريخ جهان: يونان باستان (ققنوس)

مجموعه تاریخ جهان: یونان باستان

ققنوس

160,000 ریال

136,000 ریال

يونان باستان به زبان آدميزاد (هيرمند)

یونان باستان به زبان آدمیزاد

هیرمند

250,000 ریال

200,000 ریال

100 حقيقت درباره ي يونان باستان (سايه گستر)

100 حقیقت درباره ی یونان باستان

سایه گستر

190,000 ریال

152,000 ریال

ايران و يونان (نگاه معاصر)

ایران و یونان

نگاه معاصر

140,000 ریال

112,000 ریال

جدال عقل و اسطوره در يونان باستان (نگاه معاصر)

جدال عقل و اسطوره در یونان باستان

نگاه معاصر

200,000 ریال

160,000 ریال

آتلانتا  (قطره)

آتلانتا

قطره

50,000 ریال

40,000 ریال

اسطوره شناسي يونان و روم (کتاب پارسه)

اسطوره شناسی یونان و روم

کتاب پارسه

150,000 ریال

120,000 ریال

فيلسوفان يونان (مرکز)

فیلسوفان یونان

مرکز

295,000 ریال

236,000 ریال

تاريخ فرهنگ و تمدن يونان (سبزان)

تاریخ فرهنگ و تمدن یونان

سبزان

55,000 ریال

44,000 ریال