نتایج جستجو برای

فیلترها

کار عمیق

کال نیوپورت

1,162,500 ریال

ناشر: نوین

چاپ بیست و هشتم

272 صفحه insert_drive_file
%

شش کلاه تفکر

ادوارد دوبونو

960,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ هفدهم

230 صفحه insert_drive_file
%

بازی بی نهایت

سایمون سینک

1,012,500 ریال

ناشر: نوین

چاپ دهم

248 صفحه insert_drive_file
%

از خوب به عالی

جیم کالینز

885,000 ریال

ناشر: پیک آوین

چاپ سی و چهارم

308 صفحه insert_drive_file
%

سختی کارهای سخت

بن هاروویتز

1,768,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ ششم

388 صفحه insert_drive_file
%

خلق مدل کسب و کار

الکساندر استروالدر

2,405,500 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ بیستم

290 صفحه insert_drive_file
%