فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای

دسته بندی ها

(25)

موضوع های اصلی

(4)
(1)
(20)

موضوع های فرعی

(7)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(2)

انتشارات

(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
25 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای

دسته بندی ها

(25)

موضوع های اصلی

(4)
(1)
(20)

موضوع های فرعی

(7)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(2)

انتشارات

(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
25 محصول
نامه هاي بزوس (دنياي اقتصاد)

نامه های بزوس

دنیای اقتصاد

1,000,000 ریال

750,000 ریال

پيشبرد منافع مشترک (نقد فرهنگ)

پیشبرد منافع مشترک

نقد فرهنگ

500,000 ریال

375,000 ریال

هنر رقصيدن با استراتژي : مديريت استراتژيک پيشرفته (آريانا قلم)

هنر رقصیدن با استراتژی : مدیریت استراتژیک پیشرفته

آریانا قلم

2,380,000 ریال

2,142,000 ریال

کار عميق (نوين)

کار عمیق

نوین

1,790,000 ریال

1,253,000 ریال

خلق مدل کسب و کار (آريانا قلم)

خلق مدل کسب و کار

آریانا قلم

2,830,000 ریال

2,547,000 ریال

با يک چرا آغاز کنيد (ذهن آويز)

با یک چرا آغاز کنید

ذهن آویز

980,000 ریال

735,000 ریال

سختي کارهاي سخت (آرياناقلم)

سختی کارهای سخت

آریانا قلم

2,480,000 ریال

2,232,000 ریال

استراتژي خوب / استراتژي بد (آرياناقلم)

استراتژی خوب / استراتژی بد

آریانا قلم

2,380,000 ریال

2,142,000 ریال

استراتژي رسيدن به استراتژي (آرياناقلم)

استراتژی رسیدن به استراتژی

آریانا قلم

2,140,000 ریال

1,926,000 ریال

مدل کسب و کار اشتراکي: خلق مشتري خودکار در همه ي صنايع (آرياناقلم)

مدل کسب و کار اشتراکی: خلق مشتری خودکار در همه ی صنایع

آریانا قلم

1,160,000 ریال

1,044,000 ریال

رهبران آخر غذا مي خورند (آرياناقلم)

رهبران آخر غذا می خورند

آریانا قلم

2,080,000 ریال

1,872,000 ریال

بازي بي نهايت (نوين)

بازی بی نهایت

نوین

1,350,000 ریال

945,000 ریال

از خوب به عالي (آوين)

از خوب به عالی

پیک آوین

1,580,000 ریال

1,185,000 ریال

خاطرات مديريت در کرايسلر (لوح فکر)

خاطرات مدیریت در کرایسلر

لوح فکر

350,000 ریال

262,500 ریال

استراتژي اقيانوس آبي (آرياناقلم)

استراتژی اقیانوس آبی

آریانا قلم

1,790,000 ریال

1,611,000 ریال

کارخانه ي محتوا (آموخته)

کارخانه ی محتوا

آموخته

1,780,000 ریال

1,246,000 ریال

50+1 نکته 1 ميليون توماني (دنياي اقتصاد)

50+1 نکته 1 میلیون تومانی

دنیای اقتصاد

1,000,000 ریال

750,000 ریال

صفر به يک: نکاتي در مورد استارتاپ ها (نوين)

صفر به یک: نکاتی در مورد استارتاپ ها

نوین

1,350,000 ریال

945,000 ریال

شش کلاه تفکر (قطره)

شش کلاه تفکر

قطره

1,200,000 ریال

960,000 ریال

قوي سياه (آرياناقلم)

قوی سیاه

آریانا قلم

2,480,000 ریال

2,232,000 ریال

راز هاي مديريت : وارن بافت (فرهنگ زندگي)

راز های مدیریت : وارن بافت

بنیاد فرهنگ زندگی

670,000 ریال

502,500 ریال

اي کاش وقتي 20 ساله بودم مي دانستم (هامون)

ای کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم

هامون

340,000 ریال

255,000 ریال

نسل امين الضرب2:روياهاي طلايي (امين الضرب)

نسل امین الضرب2:رویاهای طلایی

امین الضرب

300,000 ریال

225,000 ریال

نسل امين الضرب 5: طلا در مس (امين الضرب)

نسل امین الضرب 5: طلا در مس

امین الضرب

300,000 ریال

225,000 ریال

همراه مديران: تمرکز بر مشتري (آرياناقلم)

همراه مدیران: تمرکز بر مشتری

آریانا قلم

280,000 ریال

252,000 ریال