نتایج جستجو برای

فیلترها

کار عمیق

کال نیوپورت

637,500 ریال

ناشر: نوین

چاپ بیست و پنجم

272 صفحه insert_drive_file
%

شش کلاه تفکر

ادوارد دوبونو

585,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ شانزدهم

230 صفحه insert_drive_file
%

بازی بی نهایت

سایمون سینک

562,500 ریال

ناشر: نوین

چاپ دهم

248 صفحه insert_drive_file
%

از خوب به عالی

جیم کالینز

577,500 ریال

ناشر: پیک آوین

چاپ سی و سوم

308 صفحه insert_drive_file
%

سختی کارهای سخت

بن هاروویتز

1,173,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ چهارم

388 صفحه insert_drive_file
%

1,003,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ ششم

400 صفحه insert_drive_file
%