نتایج جستجو برای شعر-جهان

فیلترها

کلمات

سیلویا پلات

660,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ دوم

84 صفحه insert_drive_file
%

نرودا

پابلو نرودا

1,650,000 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ یکم

142 صفحه insert_drive_file
%

محاصره

آدونیس

1,000,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ یکم

156 صفحه insert_drive_file
%

اشراقها

آرتور رمبو

1,275,000 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ سوم

241 صفحه insert_drive_file
%

چشم هایت

نزار قبانی

900,000 ریال

ناشر:

چاپ ششم

92 صفحه insert_drive_file
%

مستغلات

هانری میشو

877,500 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ سوم

166 صفحه insert_drive_file
%