نتایج جستجو برای آموزش-داستان-نویسی

فیلترها

هنر رمان

میلان کوندرا

663,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ هفدهم

220 صفحه insert_drive_file
%

قصه نویسی

رضا براهنی

2,507,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ دوم

680 صفحه insert_drive_file
%

حرکت در مه

محمدحسن شهسواری

2,210,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ نهم

724 صفحه insert_drive_file
%

ادبیات داستانی

جمال میرصادقی

2,252,500 ریال

ناشر: سخن

چاپ نهم

648 صفحه insert_drive_file
%

حرفه رمان نویس

هاروکی موراکامی

1,062,500 ریال

ناشر: نیلوفر

چاپ یکم

224 صفحه insert_drive_file
%

در حاشیه داستان

ابوتراب خسروی

331,500 ریال

ناشر: نیماژ

چاپ دوم

256 صفحه insert_drive_file
%