نتایج جستجو برای آموزش-نویسندگی

فیلترها

هنر رمان

میلان کوندرا

1,120,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ هجدهم

220 صفحه insert_drive_file
%

قصه نویسی

رضا براهنی

2,212,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ دوم

680 صفحه insert_drive_file
%

حرکت در مه

محمدحسن شهسواری

4,845,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ دهم

724 صفحه insert_drive_file
%

حق نوشتن

جولیا کامرون

1,125,000 ریال

ناشر: هیرمند

چاپ هشتم

350 صفحه insert_drive_file
%

ادبیات داستانی

جمال میرصادقی

3,120,000 ریال

ناشر: سخن

چاپ نهم

648 صفحه insert_drive_file
%

دانش قصه گویی

ویل استور

1,350,000 ریال

ناشر: سانی

چاپ یکم

258 صفحه insert_drive_file
%