کتاب | علوم انسانی | فلسفه | تاریخ | تاریخ اندیشه سیاسی در غرب
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب شابک: 9789643057596 226 صفحه 243 گرم قطع: رقعی نوع جلد: شوميز تیراژ: 500 تاریخ اندیشه سیاسی کمال پولادی علوم انسانی فلسفه تاریخ

1,080,000 ریال 1,350,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ دوازدهم

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (3 ) : قرن بیستم
معرفی و توضیح جریانها، نظریه‌ها و مفاهیم اصلیِ حوزة اندیشۀ سیاسی غرب در قرن بیستم. دکتر کمال پولادی در جلد سوم کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، در قالب چهار گفتار و پانزده فصل، به چهار نظریه و جریان فکری سیاسی مهم قرن بیستم و نیز معرفی و شرح زندگی و آثار و آراء برخی از متفکران مطرح و مهم این جریان‌های فکری پرداخته است.
گفتار اول کتاب با عنوان «نحله‌های مارکسیستی در قرن بیستم» شامل چهار فصل است به نامهای: «چگونگی شکل‌گیری نحله‌های مختلف مارکسیستی»، «مارکسیسم کلاسیک»، «گرایشهای فلسفی و هگلی در مارکسیسم» و «مارکسیسم و رویکردهای ساختارگرایانه».
گفتار دوم با عنوان «لیبرالیسم و نظریه‌های مرتبط با لیبرال‌دموکراسی در قرن بیستم» از پنج فصل تشکیل شده که عبارتند از: «مبانی نظری لیبرالیسم»، «فریدریش هایک؛ برهان جدید در دفاع از لیبرالیسم قدیم»، «لیبرال ‌دموکراسی»، «کارل پوپر؛ نظریۀ مهندسی اجتماعی تدریجی»، «جان رالز؛ عدالت لیبرالی و نظام لیبرال دموکراسی».
گفتار سوم «نظریه‌های دموکراسی» نام دارد و شامل چهار فصل است به نام‌های: «دموکراسی مشارکتی و دموکراسی شورایی»، «هانا آرنت؛ جمهوری‌خواهی کلاسیک و دموکراسی شورایی»، «دموکراسی تکثری» و «ایزایا برلین: کثرت‌باوری اخلاقی».
گفتار چهارم و پایانی کتاب با عنوان «نظریۀ محافظه‌ کاری» نیز از دو فصل به نامهای «محافظه‌ کاری» و «مایکل اوکشات؛ توجیه‌های نو برای محافظه ‌کاری» تشکیل شده است.
کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در غرب: قرن بیستم در نشر مرکز منتشر شده است.
دربارة نویسنده: دکتر کمال پولادی (- 1328)، پژوهشگر و مترجم ایرانیِ حوزة علوم سیاسی، فلسفۀ سیاسی، جامعه‌شناسی و ادبیات کودکان.
رتبۀ گودریدز: 69/3 از 5.

ادامه keyboard_arrow_down

از همین نویسنده