فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(2)
(31)
(1)
(1)

موضوع های اصلی

(2)
(15)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
37 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(2)
(31)
(1)
(1)

موضوع های اصلی

(2)
(15)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
37 محصول
الهه‌ انقلابي (کتاب پارسه)

الهه‌ انقلابی

کتاب پارسه

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

تکوين سوژه سياسي در دانشگاه پساانقلابي (گام نو)

تکوین سوژه سیاسی در دانشگاه پساانقلابی

گام نو

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

اسلام انقلابي (نگاه معاصر)

اسلام انقلابی

نگاه معاصر

900,000 ریال

720,000 ریال

زنان در کوبا تکوين انقلابي درون انقلاب (طلايه پرسو)

زنان در کوبا تکوین انقلابی درون انقلاب

طلایه پرسو

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

بررسي تحليلي جنبش (خرد سرخ)

بررسی تحلیلی جنبش

خرد سرخ

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

انقلاب بدون انقلابيون (شيرازه)

انقلاب بدون انقلابیون

شیرازه

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

جنگ و تداوم انقلابي (طلايه پرسو)

جنگ و تداوم انقلابی

طلایه پرسو

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

زاپاتا (آده)

زاپاتا

آده

880,000 ریال

704,000 ریال

چپ راديکال در ايران (نگاه معاصر)

چپ رادیکال در ایران

نگاه معاصر

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

مدرنيته سياست و سکولاريزاسيون (نگاه معاصر)

مدرنیته سیاست و سکولاریزاسیون

نگاه معاصر

500,000 ریال

400,000 ریال

شکست (کتاب پارسه)

شکست

کتاب پارسه

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

روان شناسي سوژه ي انقلابي در ايران (گام نو)

روان شناسی سوژه ی انقلابی در ایران

گام نو

780,000 ریال

624,000 ریال

سوژه انقلابي در انديشه پسا مارکسيستي (نشرني)

سوژه انقلابی در اندیشه پسا مارکسیستی

نشر نی

980,000 ریال

784,000 ریال

تکنولوژي هاي انقلابي و تاثيرات آن بر زندگي حال و آينده (کتاب آمه)

تکنولوژی های انقلابی و تاثیرات آن بر زندگی حال و آینده

کتاب آمه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

انقلابي ها دوباره دست به کار مي شوند (برج)

انقلابی ها دوباره دست به کار می شوند

برج

880,000 ریال

704,000 ریال

جاده ي انقلابي (برج)

جاده ی انقلابی

برج

800,000 ریال

640,000 ریال

درباره مارکس: درآمدي بر خرد انقلابي کارل مارکس (حکمت کلمه)

درباره مارکس: درآمدی بر خرد انقلابی کارل مارکس

حکمت کلمه

750,000 ریال

600,000 ریال

ارنستو چه گوارا (گل آذين)

ارنستو چه گوارا

نشر گل آذین

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

چه گوارا: زندگي انقلابي (چشمه)

چه گوارا: زندگی انقلابی

چشمه

5,250,000 ریال

4,462,500 ریال

سينماي انقلابي ژان لوک گدار (حکمت کلمه)

سینمای انقلابی ژان لوک گدار

حکمت کلمه

3,100,000 ریال

2,480,000 ریال

امر روزمره در جامعه پسا انقلابي (فرهنگ جاويد)

امر روزمره در جامعه پسا انقلابی

فرهنگ جاوید

2,990,000 ریال

2,541,500 ریال

مطهري مصلح يا انقلابي (کتاب پارسه)

مطهری مصلح یا انقلابی

کتاب پارسه

800,000 ریال

640,000 ریال

لنين: زندگي انقلابي سرخ (ثالث)

لنین: زندگی انقلابی سرخ

ثالث

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

بده و بستان: رويکرد انقلابي به موفقيت (نوين)

بده و بستان: رویکرد انقلابی به موفقیت

نوین

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

روياهاي انقلابي (فرهنگ نشر نو)

رویاهای انقلابی

فرهنگ نشر نو

4,000,000 ریال

4,000,000 ریال

مصطفي شعاعيان و رمانتيسم انقلابي (قطره)

مصطفی شعاعیان و رمانتیسم انقلابی

قطره

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

کلنل پسيان و ناسيوناليسم انقلابي در ايران (ماهي)

کلنل پسیان و ناسیونالیسم انقلابی در ایران

ماهی

980,000 ریال

784,000 ریال

ثروت انقلابي (ماهي)

ثروت انقلابی

ماهی

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

کومله (موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي ايران)

کومله

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

کندوکاو فلسفي براي کودکان و نوجوانان جلد اول (پژوهشگاه علوم انساني)

کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان جلد اول

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

انديشه ي انقلابي مارکس (آزادمهر)

اندیشه ی انقلابی مارکس

آزاد مهر

350,000 ریال

280,000 ریال

تاريخچه فرقه جمهوري انقلابي ايران و گروه اراني (اختران)

تاریخچه فرقه جمهوری انقلابی ایران و گروه ارانی

اختران

650,000 ریال

520,000 ریال

انقلابي که به آن خيانت شد (طلايه پرسو)

انقلابی که به آن خیانت شد

طلایه پرسو

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

گرامشي: ميراث انقلابي (ژرف)

گرامشی: میراث انقلابی

ژرف

260,000 ریال

208,000 ریال

روزهاي انقلاب (ترجمان)

روزهای انقلاب

ترجمان علوم انسانی

660,000 ریال

528,000 ریال

تروتسکي (نشر ني)

تروتسکی

نشر نی

360,000 ریال

288,000 ریال

انقلاب يا اصلاح (خوارزمي)

انقلاب یا اصلاح

خوارزمی

60,000 ریال

51,000 ریال