نتایج جستجو برای حقوق

فیلترها

حقوق بشر

مایکل فریمن

1,568,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ یکم

318 صفحه insert_drive_file
%

در باب مدارا

مایکل والزر

262,500 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

158 صفحه insert_drive_file
%

اخلاق سوت زنی

اریک بوت

787,500 ریال

ناشر: سروش مولانا

چاپ یکم

184 صفحه insert_drive_file
%

اخلاق بازجویی

مایکل اسکرکر

2,000,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ چهارم

418 صفحه insert_drive_file

1,875,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ چهارم

526 صفحه insert_drive_file
%

مراقبت و تنبیه

میشل فوکو

1,680,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ بیستم

392 صفحه insert_drive_file
%