نتایج جستجو برای حقوق

فیلترها

اخلاق سوت زنی

اریک بوت

892,500 ریال

ناشر: سروش مولانا

چاپ یکم

184 صفحه insert_drive_file
%

اخلاق بازجویی

مایکل اسکرکر

1,700,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ چهارم

418 صفحه insert_drive_file
%

2,125,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ چهارم

526 صفحه insert_drive_file
%

مراقبت و تنبیه

میشل فوکو

1,105,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نوزدهم

392 صفحه insert_drive_file
%

حق و سو استفاده از آن

محمدعلی موحد

1,997,500 ریال

ناشر: کارنامه

چاپ یکم

199 صفحه insert_drive_file
%

170,000 ریال

ناشر: کلاغ

چاپ یکم

174 صفحه insert_drive_file
%