نتایج جستجو برای حقوق

فیلترها

حقوق انسان

توماس پین

560,000 ریال

ناشر: روشنگران

چاپ دوم

176 صفحه insert_drive_file
%

در باب مدارا

مایکل والزر

280,000 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

158 صفحه insert_drive_file
%

اخلاق سوت زنی

اریک بوت

840,000 ریال

ناشر: سروش مولانا

چاپ یکم

184 صفحه insert_drive_file
%

اخلاق بازجویی

مایکل اسکرکر

1,050,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ سوم

418 صفحه insert_drive_file
%

کلیات جرم شناسی

مهرداد رایجیان اصلی

1,440,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

532 صفحه insert_drive_file
%

دموکراسی و حقوق بشر

محمد عابد الجابری

296,000 ریال

ناشر: مروارید

چاپ یکم

240 صفحه insert_drive_file
%