نتایج جستجو برای حقوق

فیلترها

حق و مصلحت 2

محمد راسخ

760,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

576 صفحه insert_drive_file
حق و مصلحت 2
%

در باب مدارا

مایکل والزر

350,000 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

158 صفحه insert_drive_file
در باب مدارا
%

چالش های حقوق بشر

جمعی از نویسندگان

80,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ دوم

224 صفحه insert_drive_file
چالش های حقوق بشر
%

اخلاق بازجویی

مایکل اسکرکر

680,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ دوم

418 صفحه insert_drive_file
اخلاق بازجویی
%

960,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هجدهم

392 صفحه insert_drive_file
مراقبت و تنبیه: تولد زندان
%

200,000 ریال

ناشر: کلاغ

چاپ یکم

174 صفحه insert_drive_file
اعلامیه ی حقوق موجود انسانی
%