نتایج جستجو برای ��������

فیلترها

حق و مصلحت 2

محمد راسخ

862,400 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفتم

576 صفحه insert_drive_file
%

در باب مدارا

مایکل والزر

273,000 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

158 صفحه insert_drive_file
%

چالش های حقوق بشر

جمعی از نویسندگان

62,400 ریال

ناشر: آگه

چاپ دوم

224 صفحه insert_drive_file
%

اخلاق بازجویی

مایکل اسکرکر

1,232,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ سوم

418 صفحه insert_drive_file
%

کلیات جرم شناسی

مهرداد رایجیان اصلی

1,404,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

532 صفحه insert_drive_file
%

دموکراسی و حقوق بشر

محمد عابد الجابری

288,600 ریال

ناشر: مروارید

چاپ یکم

240 صفحه insert_drive_file
%