نتایج جستجو برای علمی

فیلترها

اطلس تاریخ جهان

گروه مولفین دورلینگ کیندرزلی

4,500,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ یکم

368 صفحه insert_drive_file
اطلس تاریخ جهان
%

درآمدی بر فلسفه علم

ضیاء الدین سردار

285,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ دوم

178 صفحه insert_drive_file
درآمدی بر فلسفه علم
%

1,600,000 ریال

ناشر: افق

چاپ چهارم

224 صفحه insert_drive_file
دانش نامه ی بدن انسان
%

550,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ دوم

60 صفحه insert_drive_file
دانشنامه مصور جادوگران
%

دانش‌نامه‌ی تصویری نوآموز

گروهی از نویسندگان

1,800,000 ریال

ناشر: افق

چاپ پنجم

320 صفحه insert_drive_file
دانش‌نامه‌ی تصویری نوآموز
%

2,000,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ چهارم

374 صفحه insert_drive_file
دایره المعارف مصور ماشین
%