نتایج جستجو برای برچسب

فیلترها

بایگانی و تن

آلن سکولا

320,000 ریال

ناشر: نشر بان

چاپ سوم

136 صفحه insert_drive_file
%

بایگانی کودکان گمشده

والریا لوئیزلی

735,000 ریال

ناشر: اگر

چاپ یکم

384 صفحه insert_drive_file
%

بایگانی همیشگی

ادوارد اسنودن

1,875,000 ریال

ناشر: کتاب پارسه

چاپ دوم

360 صفحه insert_drive_file
%

1,867,500 ریال

ناشر: بایگانی

چاپ یکم

212 صفحه insert_drive_file
%

شب پرولترها

ژاک رانسیر

2,437,500 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

584 صفحه insert_drive_file
%

باقی مانده های آشویتس

جورجو آگامبن

1,260,000 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ ششم

192 صفحه insert_drive_file
%