فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(55)
(4)

موضوع های اصلی

(1)
(22)
(9)
(1)
(2)
(3)
(12)
(5)
(4)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(2)
(3)
(17)
(5)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(9)
(6)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
61 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(55)
(4)

موضوع های اصلی

(1)
(22)
(9)
(1)
(2)
(3)
(12)
(5)
(4)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(2)
(3)
(17)
(5)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(9)
(6)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
61 محصول
مرگي که زندگي است (فرهنگ نشر نو)

مرگی که زندگی است

فرهنگ نشر نو

3,000,000 ریال

3,000,000 ریال

نقد الهيات سياسي 5: بحران بورژوازي اسلامي (سرايي)

نقد الهیات سیاسی 5: بحران بورژوازی اسلامی

سرایی

3,300,000 ریال

2,805,000 ریال

بررسي تحليلي جنبش (خرد سرخ)

بررسی تحلیلی جنبش

خرد سرخ

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

جنبش هاي مدني (ثالث)

جنبش های مدنی

ثالث

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

جنبش گليچ (نظر)

جنبش گلیچ

نظر

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

ميلاد زخم (اختران)

میلاد زخم

اختران

5,600,000 ریال

4,760,000 ریال

تاريخچه جنبش حقوق زنان در آمريکا (تيسا)

تاریخچه جنبش حقوق زنان در آمریکا

تیسا

499,000 ریال

424,150 ریال

از مشت تا مسلسل (بايگاني)

از مشت تا مسلسل

بایگانی

3,350,000 ریال

2,847,500 ریال

نقد الهيات سياسي 4: مصائب ليبراليسم اسلامي (سرايي)

نقد الهیات سیاسی 4: مصائب لیبرالیسم اسلامی

سرایی

3,400,000 ریال

2,890,000 ریال

حيات يحياي نجي بخش نخست (نگاه معاصر)

حیات یحیای نجی بخش نخست

نگاه معاصر

4,000,000 ریال

3,400,000 ریال

جامعه شناسي جنبش هاي اجتماعي (طرح نو)

جامعه شناسی جنبش های اجتماعی

طرح نو

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

چشم اندازهايي از تاريخ معاصر جهان 3: جنبش دانشجويي دهه 1960 (ققنوس)

چشم اندازهایی از تاریخ معاصر جهان 3: جنبش دانشجویی دهه 1960

ققنوس

650,000 ریال

552,500 ریال

جنبش ها وگرايش هاي بنيادگرا و نوگرا (روزنه)

جنبش ها وگرایش های بنیادگرا و نوگرا

روزنه

2,950,000 ریال

2,507,500 ریال

دين هيتلر (کتاب پارسه)

دین هیتلر

کتاب پارسه

4,200,000 ریال

3,570,000 ریال

جنبش پرومته (شيرازه)

جنبش پرومته

شیرازه

1,000,000 ریال

850,000 ریال

دفاع از آزادي (کتاب پارسه)

دفاع از آزادی

کتاب پارسه

3,950,000 ریال

3,357,500 ریال

نقد الهيات سياسي 2: پارادوکس مارکسيسم اسلامي (سرايي)

نقد الهیات سیاسی 2: پارادوکس مارکسیسم اسلامی

سرایی

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

جنبش دانشجويي در آمريکا (رخ داد نو)

جنبش دانشجویی در آمریکا

رخ داد نو

40,000 ریال

34,000 ریال

کلمات عکاسي (حرفه نويسنده)

کلمات عکاسی

حرفه نویسنده

1,750,000 ریال

1,487,500 ریال

جنبش‌هاي مدرن فلسفه اروپايي (نگاه)

جنبش‌های مدرن فلسفه اروپایی

نگاه

5,250,000 ریال

4,462,500 ریال

برخي بررسي ها پيرامون جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران(فردوس)

برخی بررسی ها پیرامون جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

فردوس

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

اسناد نفت و جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران (فرزان روز)

اسناد نفت و جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران

فرزان روز

4,700,000 ریال

3,995,000 ریال

سرتامس مور مرد تمامي روزگاران  (کتاب پارسه)

سرتامس مور مرد تمامی روزگاران

کتاب پارسه

1,350,000 ریال

1,147,500 ریال

جنبش مقاومت ايرلند (خوارزمي)

جنبش مقاومت ایرلند

خوارزمی

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

نقش آزادي خواهان مازندران در جنبش مشروطه و فتح تهران (نامک)

نقش آزادی خواهان مازندران در جنبش مشروطه و فتح تهران

نامک

690,000 ریال

586,500 ریال

جنبش‌هاي سياسي معاصر ايران (کتاب طه)

جنبش‌های سیاسی معاصر ایران

کتاب طه

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

پيشينه هاي اقتصادي اجتماعي جنبش مشروطيت (اختران)

پیشینه های اقتصادی اجتماعی جنبش مشروطیت

اختران

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

انقلاب 1968 فرانسه (سرايي)

انقلاب 1968 فرانسه

سرایی

1,900,000 ریال

1,615,000 ریال

نگاهي از درون به جنبش چپ ايران: گفتگو با محسن رضواني (اختران)

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با محسن رضوانی

اختران

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

نگاهي از درون به جنبش چپ ايران: گفتگو با ايرج کشکولي (اختران)

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با ایرج کشکولی

اختران

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

نگاهي از درون به جنبش چپ ايران: گفتگو با کورش لاشايي (اختران)

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با کورش لاشایی

اختران

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

اصلاح طلبي ناکام (نقد فرهنگ)

اصلاح طلبی ناکام

نقد فرهنگ

2,550,000 ریال

2,167,500 ریال

سياست هاي خياباني (شيرازه)

سیاست های خیابانی

شیرازه

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

تهران تب آلود (روزنه)

تهران تب آلود

روزنه

2,150,000 ریال

1,827,500 ریال

مريد راستين: تاملاتي درباره ي سرشت جنبش هاي توده وار (اختران)

مرید راستین: تاملاتی درباره ی سرشت جنبش های توده وار

اختران

700,000 ریال

595,000 ریال

جنبش هاي فاشيستي (ققنوس)

جنبش های فاشیستی

ققنوس

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

جنبش اجتماعي چيست (ثالث)

جنبش اجتماعی چیست

ثالث

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

اسم شب سياهکل (نگاه)

اسم شب سیاهکل

نگاه

3,150,000 ریال

2,677,500 ریال

فهم جنبش هاي اجتماعي (آگاه)

فهم جنبش های اجتماعی

آگاه

3,000,000 ریال

2,550,000 ریال

نگاهي از درون به جنبش چپ ايران: گفتگو با مهدي خانبابا تهراني (اختران)

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی

اختران

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

تاريخ تحليلي هنر معاصر ايران (چاپخش)

تاریخ تحلیلی هنر معاصر ایران

چاپخش

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

پياده ها: جنبش مدني سياه پوستان (اطراف)

پیاده ها: جنبش مدنی سیاه پوستان

اطراف

850,000 ریال

722,500 ریال

زيست جنبش (نگاه معاصر)

زیست جنبش

نگاه معاصر

290,000 ریال

246,500 ریال

دولت و جنبش هاي اسلامي معاصر ( نگاه معاصر)

دولت و جنبش های اسلامی معاصر

نگاه معاصر

320,000 ریال

272,000 ریال

جنبش پديدارشناسي (مينوي خرد) دوجلدي

جنبش پدیدارشناسی

مینوی خرد

9,180,000 ریال

7,803,000 ریال

جنبش تسخير (مرکز)

جنبش تسخیر

مرکز

58,000 ریال

49,300 ریال

جنبش دانشجويي  (نامک)

جنبش دانشجویی

نامک

850,000 ریال

722,500 ریال

جنبش تن با کو (چشمه)

جنبش تن با کو

60,000 ریال

60,000 ریال

بهمن بازرگاني  گفت وگوها خاطرات و مقالات تحليلي (نشرني)

بهمن بازرگانی گفت وگوها خاطرات و مقالات تحلیلی

نشر نی

380,000 ریال

323,000 ریال

مقدمه اي بر جنبش هاي اجتماعي (کوير)

مقدمه ای بر جنبش های اجتماعی

کویر

2,950,000 ریال

2,507,500 ریال

کنفدراسيون: تاريخ جنبش دانشجويان ايراني در خارج از کشور (شيرازه)

کنفدراسیون: تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور

شیرازه

1,000,000 ریال

850,000 ریال

ترانه و توفان (چاپخش)

ترانه و توفان

چاپخش

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

مفاهيم و رويکردها در آخرين جنبش هاي هنري قرن بيستم (نظر)

مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم

نظر

2,900,000 ریال

2,465,000 ریال

جنبش رومانتيک (فرمهر)

جنبش رومانتیک

فرمهر

980,000 ریال

833,000 ریال

جنبش هاي اجتماعي (بازتاب)

جنبش های اجتماعی

بازتاب

300,000 ریال

255,000 ریال

درآمدي بر جنبش دانشجويي در ايران 1357 - 1320 (خزه)

درآمدی بر جنبش دانشجویی در ایران 1357 - 1320

خزه

200,000 ریال

170,000 ریال

جنبش هاي اجتماعي در ايران پس از اسلام (فرهنگ نشر نو)

جنبش های اجتماعی در ایران پس از اسلام

فرهنگ نشر نو

3,300,000 ریال

3,300,000 ریال

جنبش هاي ديني جديد: چالش و واکنش (نگاه معاصر)

جنبش های دینی جدید: چالش و واکنش

نگاه معاصر

120,000 ریال

102,000 ریال

بازي هاي آموزشي براي پرورش هوش جنبشي بدني 4 تا 6 سال (يارمانا)

بازی های آموزشی برای پرورش هوش جنبشی بدنی 4 تا 6 سال

یارمانا

160,000 ریال

136,000 ریال

بازي هاي آموزشي براي پرورش هوش جنبشي بدني 7 تا 12 سال (يارمانا)

بازی های آموزشی برای پرورش هوش جنبشی بدنی 7 تا 12 سال

یارمانا

160,000 ریال

136,000 ریال

شوروي و جنبش جنگل (اختران)

شوروی و جنبش جنگل

آمه

400,000 ریال

340,000 ریال