نتایج جستجو برای برچسب

فیلترها

هگل

مایکل اینوود

2,025,000 ریال

ناشر: نشر شب خیز

چاپ یکم

298 صفحه insert_drive_file
%

دموکراسی و هنر

آرتور ملزر

527,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ چهارم

368 صفحه insert_drive_file
%

الگوی کودک سالم

گروهی از پزشکان

1,040,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ بیستم

176 صفحه insert_drive_file
%

سرگشتگی نشانه ها

جمعی از نویسندگان

1,920,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ شانزدهم

368 صفحه insert_drive_file
%

کایو: مثل بابا

کریستین لورو

337,500 ریال

ناشر: پژواک

چاپ دوم

24 صفحه insert_drive_file
%

خلق مدل کسب و کار

الکساندر استروالدر

2,547,000 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ بیستم

290 صفحه insert_drive_file
%