نتایج جستجو برای عکاسی

فیلترها

چشم عکاس

مایکل فریمن

1,237,500 ریال

ناشر: کتاب آبان

چاپ چهارم

204 صفحه insert_drive_file
%

مرگت چه بود؟

پیمان هوشمندزاده

487,500 ریال

ناشر: نظر

چاپ یکم

136 صفحه insert_drive_file
%

درباره عکاسی

سوزان سانتاگ

525,000 ریال

ناشر: کتاب آبان

چاپ دوم

248 صفحه insert_drive_file
%

دوربین عکاسی

آنسل آدامز

525,000 ریال

ناشر: سروش

چاپ هشتم

246 صفحه insert_drive_file
%

رنگ در عکاسی

هارولد مانته

1,050,000 ریال

ناشر: سروش

چاپ سیزدهم

108 صفحه insert_drive_file
%

تکنیک عکاسی

آندریاس فی نینگر

900,000 ریال

ناشر: شباهنگ

چاپ سیزدهم

410 صفحه insert_drive_file
%