فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(3)
(57)
(2)

موضوع های اصلی

(23)
(13)
(4)
(2)
(5)
(2)
(3)
(5)
(2)
(1)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
(2)
(3)
(5)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
66 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(3)
(57)
(2)

موضوع های اصلی

(23)
(13)
(4)
(2)
(5)
(2)
(3)
(5)
(2)
(1)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
(2)
(3)
(5)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
66 محصول
حظ کرديم و افسوس خورديم (اطراف)

حظ کردیم و افسوس خوردیم

اطراف

1,870,000 ریال

1,496,000 ریال

گزارش آخرين تابستان (ثالث)

گزارش آخرین تابستان

ثالث

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

سفرنامه بابوشکين (نگارستان انديشه)

سفرنامه بابوشکین

نگارستان اندیشه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

کردها و فرقه دموکرات ها آذربايجان (شيرازه)

کردها و فرقه دموکرات ها آذربایجان

شیرازه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

سقوط فرقه دموکرات آذربايجان (شيرازه)

سقوط فرقه دموکرات آذربایجان

شیرازه

800,000 ریال

640,000 ریال

روزگار نخست (نگاه معاصر)

روزگار نخست

نگاه معاصر

700,000 ریال

560,000 ریال

اين يک گزارش نيست (مانيا هنر)

این یک گزارش نیست

مانیا هنر

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

ابوالهول جنايات (لوح فکر)

ابوالهول جنایات

لوح فکر

1,200,000 ریال

960,000 ریال

جشن هاي اسلامي شيعي در ايران از دوره ي صفوي تا پهلوي اول (آرما)

جشن های اسلامی شیعی در ایران از دوره ی صفوی تا پهلوی اول

آرما

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

روحاني و شاه (بايگاني)

روحانی و شاه

بایگانی

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

به گزارش زنان تروا (بيدگل)

به گزارش زنان تروا

بیدگل

880,000 ریال

704,000 ریال

کلاهبردار من (مان کتاب)

کلاهبردار من

مان کتاب

550,000 ریال

440,000 ریال

در کمال خونسردي (چشمه)

در کمال خونسردی

چشمه

3,300,000 ریال

2,805,000 ریال

واقعه عاشورا (کرگدن)

واقعه عاشورا

کرگدن

1,050,000 ریال

840,000 ریال

گزارش گمان شکن (نيماژ)

گزارش گمان شکن

نیماژ

1,000,000 ریال

850,000 ریال

آمينادب: گزارش يک سرگرداني (مولي)

آمینادب: گزارش یک سرگردانی

مولی

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

آيشمن در اورشليم (گالينگور  - برج)

آیشمن در اورشلیم

برج

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

گفته ها و نا گفته ها (کارنامه)

گفته ها و نا گفته ها

کارنامه

650,000 ریال

520,000 ریال

گزارش مردم گريز (ديدآور)

گزارش مردم گریز

کتاب دیدآور

500,000 ریال

400,000 ریال

گزارش سانسور يک فيلم (قطره)

گزارش سانسور یک فیلم

قطره

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

سينما جهنم: شش گزارش درباره آدم سوزي در سينما رکس (چشمه)

سینما جهنم: شش گزارش درباره آدم سوزی در سینما رکس

چشمه

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

گزارش خواب (بيدگل)

گزارش خواب

بیدگل

600,000 ریال

480,000 ریال

گزارشگر رازهاي نهفت (نگاه)

گزارشگر رازهای نهفت

نگاه

250,000 ریال

200,000 ریال

گزارش يک زندگي (اختران)

گزارش یک زندگی

اختران

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

تابوت هاي دست ساز (جهان نو/ چشمه)

تابوت های دست ساز

چشمه

880,000 ریال

748,000 ریال

سه گزارش کوتاه درباره نويد و نگار (مرکز)

سه گزارش کوتاه درباره نوید و نگار

مرکز

365,000 ریال

292,000 ریال

قانون و قانون گذاري و آزادي 3 جلدي  (دنياي اقتصاد)

قانون و قانون گذاری و آزادی 3 جلدی

دنیای اقتصاد

6,000,000 ریال

4,800,000 ریال

مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست (شيرازه)

مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست

شیرازه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

داعش: گزارشي از درون ارتش وحشت (نقد فرهنگ)

داعش: گزارشی از درون ارتش وحشت

نقد فرهنگ

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

گزارش تحليلي از فلسفه اصالت تصوري برکلي (نشرني)

گزارش تحلیلی از فلسفه اصالت تصوری برکلی

نشر نی

880,000 ریال

704,000 ریال

گزارش هايي از انقلاب مشروطيت ايران (شيرازه)

گزارش هایی از انقلاب مشروطیت ایران

شیرازه

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

گزارش هايي درباره مختصر عملياتي در جنوب ايران (شيرازه)

گزارش هایی درباره مختصر عملیاتی در جنوب ایران

شیرازه

700,000 ریال

560,000 ریال

نردبان آسمان  (فرهنگ نشر نو)

نردبان آسمان

فرهنگ نشر نو

18,000,000 ریال

18,000,000 ریال

تاريخ روانکاوي: مهم ترين گزارش هاي آموزشي (ققنوس)

تاریخ روانکاوی: مهم ترین گزارش های آموزشی

ققنوس

650,000 ریال

552,500 ریال

گزارش به خاک يونان (نيلوفر)

گزارش به خاک یونان

نیلوفر

4,250,000 ریال

3,612,500 ریال

آيشمن در اورشليم - شوميز (برج)

آیشمن در اورشلیم - شومیز

برج

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

گزارش به کميسر (بيدگل)

گزارش به کمیسر

بیدگل

850,000 ریال

680,000 ریال

گزارش برودي (کتاب پارسه)

گزارش برودی

کتاب پارسه

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

گزارش يک مرگ (مرکز)

گزارش یک مرگ

مرکز

795,000 ریال

636,000 ریال

چهار گزارش از تذکره الاوليا عطار (مرکز)

چهار گزارش از تذکره الاولیا عطار

مرکز

1,970,000 ریال

1,576,000 ریال

ايران به روايت متن و تصوير (هنر معاصر)

ایران به روایت متن و تصویر

هنر معاصر

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

سفر به کوهستان روياها (هنر معاصر)

سفر به کوهستان رویاها

هنر معاصر

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

گزارش سرخ و آبي آميب سبز (هيرمند)

گزارش سرخ و آبی آمیب سبز

هیرمند

900,000 ریال

720,000 ریال

گزارش يک دوران (ماهريس)

گزارش یک دوران

ماهریس

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

گزارش سر مورتيمر دوراند (نشرني)

گزارش سر مورتیمر دوراند

نشر نی

100,000 ریال

80,000 ریال

گزارش خواب (نشرني)

گزارش خواب

نشر نی

20,000 ریال

16,000 ریال

بازيگران نمايش اورانيوم: گزارش دست اول چگونگي راه اندازي (فرزان روز)

بازیگران نمایش اورانیوم: گزارش دست اول چگونگی راه اندازی

فرزان روز

450,000 ریال

360,000 ریال

گزارش شاهد عيني (هرمس)

گزارش شاهد عینی

هرمس‏

380,000 ریال

304,000 ریال

گزارش اقليت (پريان)

گزارش اقلیت

پریان

90,000 ریال

72,000 ریال

گزارش گري کاربردي :براي رسانه هاي جمعي (ايران)

گزارش گری کاربردی :برای رسانه های جمعی

ایران

350,000 ریال

280,000 ریال

گزارش نويسي در مطبوعات (ايران)

گزارش نویسی در مطبوعات

ایران

200,000 ریال

160,000 ریال

گزارشگري در قرن بيست و يکم (ايران)

گزارشگری در قرن بیست و یکم

ایران

400,000 ریال

320,000 ریال

روان درماني با نظارت اروين يالوم: گزارش سه مورد (ارجمند)

روان درمانی با نظارت اروین یالوم: گزارش سه مورد

ارجمند

250,000 ریال

200,000 ریال

مجموعه تاريخ ايران و عثماني 9: تاريخچه نورس (طهوري)

مجموعه تاریخ ایران و عثمانی 9: تاریخچه نورس

طهوری

580,000 ریال

464,000 ریال

وضعيت پست مدرن: گزارشي درباره دانش (گام نو)

وضعیت پست مدرن: گزارشی درباره دانش

گام نو

485,000 ریال

388,000 ریال

گزارش کار مليت ها از ايران: در دوران افشاريه و زنديه 1747 - 1(729 (ني)

گزارش کار ملیت ها از ایران: در دوران افشاریه و زندیه 1747 - 1

نشر نی

300,000 ریال

240,000 ریال

گزارش ها (فردوس)

گزارش ها

فردوس

110,000 ریال

88,000 ریال

سه گزارش از زندگي اجتماعي مردم بدوي (علمي و فرهنگي)

سه گزارش از زندگی اجتماعی مردم بدوی

علمی و فرهنگی

40,000 ریال

32,000 ریال

گزارش يا يادداشت هاي يک کارمند (خاموش)

گزارش یا یادداشت های یک کارمند

خاموش

160,000 ریال

128,000 ریال

بعد از انقلاب (مهرويستا)

بعد از انقلاب

مهرویستا

150,000 ریال

120,000 ریال

گزارش وضعيت اقشار آسيب پذير و آسيب ديدگان اجتماعي (آگاه)

گزارش وضعیت اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی

آگاه

490,000 ریال

392,000 ریال

همبستگي اجتماعي و نابرابري- آسيب هاي اجتماعي و نابرابري 2 جلدي (آگاه)

همبستگی اجتماعی و نابرابری- آسیب های اجتماعی و نابرابری 2 جلدی

آگاه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

گزارش محرمانه (مرواريد)

گزارش محرمانه

مروارید

320,000 ریال

256,000 ریال

گزارش سفر کاوش هاي باستان شناسي در فارس باستان (طهوري)

گزارش سفر کاوش های باستان شناسی در فارس باستان

طهوری

550,000 ریال

440,000 ریال

گزارش يک آدم ربايي (نگاه)

گزارش یک آدم ربایی

نگاه

400,000 ریال

320,000 ریال

گزارش نويسي (زوار)

گزارش نویسی

زوار

680,000 ریال

544,000 ریال