فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای سروش حبیبی

دسته بندی ها

(49)
(2)

موضوع های اصلی

(49)
(2)

موضوع های فرعی

(8)
(3)
(3)
(3)
(23)
(7)
(2)
(2)

انتشارات

(1)
(15)
(2)
(3)
(14)
(17)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)

مترجم ها

(52)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
52 محصول
سروش حبیبی

سروش حبیبی

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای سروش حبیبی

دسته بندی ها

(49)
(2)

موضوع های اصلی

(49)
(2)

موضوع های فرعی

(8)
(3)
(3)
(3)
(23)
(7)
(2)
(2)

انتشارات

(1)
(15)
(2)
(3)
(14)
(17)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)

مترجم ها

(52)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
52 محصول
بيابان (ماهي)

بیابان

ماهی

850,000 ریال

680,000 ریال

بيابان تاتارها (ماهي)

بیابان تاتارها

ماهی

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

آبلوموف (فرهنگ معاصر)

آبلوموف

فرهنگ معاصر

8,500,000 ریال

6,800,000 ریال

مرواريد (فرهنگ معاصر)

مروارید

فرهنگ معاصر

1,200,000 ریال

960,000 ریال

چشم انتظار در خاک رفتگان (ماهي)

چشم انتظار در خاک رفتگان

ماهی

7,000,000 ریال

5,600,000 ریال

ويولن ديوانه (چشمه)

ویولن دیوانه

چشمه

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

ميدان ايتاليا (چشمه)

میدان ایتالیا

چشمه

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

زمين انسان ها (نيلوفر)

زمین انسان ها

نیلوفر

1,650,000 ریال

1,402,500 ریال

داستان دوست من کنولپ - جيبي (ماهي)

داستان دوست من کنولپ - جیبی

ماهی

700,000 ریال

560,000 ریال

ما مردم... (چشمه)

ما مردم...

چشمه

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

سه نفر در برف (نيلوفر)

سه نفر در برف

نیلوفر

1,100,000 ریال

935,000 ریال

همزاد (ماهي)

همزاد

ماهی

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

سلوک به سوي صبح - جيبي (ماهي)

سلوک به سوی صبح - جیبی

ماهی

650,000 ریال

520,000 ریال

شب هاي روشن جيبي (ماهي)

شب های روشن جیبی

ماهی

650,000 ریال

520,000 ریال

مرگ ايوان ايليچ (چشمه)

مرگ ایوان ایلیچ

چشمه

1,100,000 ریال

935,000 ریال

سعادت زناشويي (چشمه)

سعادت زناشویی

چشمه

740,000 ریال

629,000 ریال

ارباب و بنده (چشمه)

ارباب و بنده

چشمه

700,000 ریال

595,000 ریال

ابله (چشمه)

ابله

چشمه

9,500,000 ریال

8,075,000 ریال

شب هاي هند (چشمه)

شب های هند

چشمه

450,000 ریال

382,500 ریال

شياطين (نيلوفر)

شیاطین

نیلوفر

7,800,000 ریال

6,630,000 ریال

عشق اول و دو داستان ديگر (فرهنگ معاصر)

عشق اول و دو داستان دیگر

فرهنگ معاصر

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

رستاخيز (گالينگور - نيلوفر)

رستاخیز

نیلوفر

4,850,000 ریال

4,122,500 ریال

آناکارنينا  2 جلدي شوميز (نيلوفر)

آناکارنینا 2 جلدی شومیز

نیلوفر

5,850,000 ریال

4,972,500 ریال

رستاخيز -  شوميز (نيلوفر)

رستاخیز - شومیز

نیلوفر

3,750,000 ریال

3,187,500 ریال

خداحافظ گاري کوپر (نيلوفر)

خداحافظ گاری کوپر

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,572,500 ریال

ژرمينال شوميز (نيلوفر)

ژرمینال شومیز

نیلوفر

2,850,000 ریال

2,422,500 ریال

کيفر آتش: برج بابل (نيلوفر)

کیفر آتش: برج بابل

نیلوفر

5,500,000 ریال

4,675,000 ریال

آنا کارنينا 2 جلدي (گالينگور - نيلوفر)

آنا کارنینا 2 جلدی

نیلوفر

9,500,000 ریال

8,075,000 ریال

زمين انسان ها - جيبي  (علمي و فرهنگي)

زمین انسان ها - جیبی

علمی و فرهنگی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

طبل حلبي (نيلوفر)

طبل حلبی

نیلوفر

6,500,000 ریال

5,525,000 ریال

پيکار با سرنوشت (نيلوفر)

پیکار با سرنوشت

نیلوفر

8,500,000 ریال

7,225,000 ریال

جنگ و صلح 2 جلدي  (گالينگور - نيلوفر)

جنگ و صلح 2 جلدی

نیلوفر

12,500,000 ریال

10,625,000 ریال

انفجار در کليساي جامع قرن روشنفکري (نيلوفر)

انفجار در کلیسای جامع قرن روشنفکری

نیلوفر

2,850,000 ریال

2,422,500 ریال

جنگ و صلح 4 جلدي (نيلوفر)

جنگ و صلح 4 جلدی

نیلوفر

7,800,000 ریال

6,630,000 ریال

سگ (نيلوفر)

سگ

نیلوفر

650,000 ریال

552,500 ریال

پدر سرگي (چشمه)

پدر سرگی

چشمه

720,000 ریال

612,000 ریال

زنگبار يا دليل آخر (ماهي)

زنگبار یا دلیل آخر

ماهی

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

خواب ني لبک (ماهي)

خواب نی لبک

ماهی

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

ژرمينال گالينگور (نيلوفر)

ژرمینال گالینگور

نیلوفر

3,650,000 ریال

3,102,500 ریال

سگ سفيد (چشمه)

سگ سفید

چشمه

2,250,000 ریال

1,912,500 ریال

ارباب ها جيبي (ماهي)

ارباب ها جیبی

ماهی

380,000 ریال

304,000 ریال

کتاب صوتي قمارباز (قابدار-آوانامه)

کتاب صوتی قمارباز

چشمه

220,000 ریال

187,000 ریال

سونات کرويستر و چند داستان ديگر (چشمه)

سونات کرویستر و چند داستان دیگر

چشمه

5,200,000 ریال

4,420,000 ریال

سيدارتها  جيبي (ماهي)

سیدارتها جیبی

ماهی

950,000 ریال

760,000 ریال

کتاب صوتي مرگ ايوان ايليچ (آوا نامه)

کتاب صوتی مرگ ایوان ایلیچ

آوا نامه

220,000 ریال

176,000 ریال

بانوي ميزبان جيبي (ماهي)

بانوی میزبان جیبی

ماهی

700,000 ریال

560,000 ریال

موش ها و آدم ها  جيبي (ماهي)

موش ها و آدم ها جیبی

ماهی

800,000 ریال

640,000 ریال

قمار باز ( چشمه)

قمار باز

چشمه

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

سفر به شرق (علمي و فرهنگي)

سفر به شرق

علمی و فرهنگی

300,000 ریال

240,000 ریال

شب هاي روشن مصور رقعي (ماهي)

شب های روشن مصور رقعی

ماهی

1,100,000 ریال

880,000 ریال

شيطان ( چشمه)

شیطان

چشمه

820,000 ریال

697,000 ریال

ژان دوفلورت و دختر چشمه (چشمه)

ژان دوفلورت و دختر چشمه

چشمه

360,000 ریال

306,000 ریال