فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای بهترین زندگی‌نامه‌ها

دسته بندی ها

(1)
(31)

موضوع های اصلی

(4)
(1)
(1)
(22)
(1)
(2)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
(3)
(1)
(1)

انتشارات

(3)
(5)
(1)
(2)
(5)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
32 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای بهترین زندگی‌نامه‌ها

دسته بندی ها

(1)
(31)

موضوع های اصلی

(4)
(1)
(1)
(22)
(1)
(2)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
(3)
(1)
(1)

انتشارات

(3)
(5)
(1)
(2)
(5)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
32 محصول
آخرين روزهاي والتر بنيامين (برج)

آخرین روزهای والتر بنیامین

برج

2,950,000 ریال

2,065,000 ریال

زندگي‌نامه‌ي هانا آرنت (برج)

زندگینامه‌ی هانا آرنت

برج

1,850,000 ریال

1,295,000 ریال

نشخوار روياها (برج)

نشخوار رویاها

برج

2,650,000 ریال

1,855,000 ریال

دفتر خاطرات پاين (چشمه)

دفتر خاطرات پاین

چشمه

880,000 ریال

704,000 ریال

آخرين روزهاي اشتفان سوايگ (خوب)

آخرین روزهای اشتفان سوایگ

خوب

720,000 ریال

504,000 ریال

ايراني تر (چشمه)

ایرانی تر

چشمه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

خاطرات جنگ 1941 - 1939 (کتاب پارسه)

خاطرات جنگ 1941 - 1939

کتاب پارسه

4,450,000 ریال

3,337,500 ریال

خاطرات يک ابله سياسي (ماهي)

خاطرات یک ابله سیاسی

ماهی

1,100,000 ریال

825,000 ریال

زنان شگفت انگيز (کتاب پارسه)

زنان شگفت انگیز

کتاب پارسه

3,950,000 ریال

2,962,500 ریال

دختر هلندي (کتاب پارسه)

دختر هلندی

کتاب پارسه

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

تقي اراني (مرکز)

تقی ارانی

مرکز

1,965,000 ریال

1,630,950 ریال

هانا آرنت و محبت به دنيا (مانوش)

هانا آرنت و محبت به دنیا

مانوش

6,550,000 ریال

4,912,500 ریال

مارادونا (چشمه)

مارادونا

چشمه

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

بيخود و بي جهت (برج)

بیخود و بی جهت

برج

2,350,000 ریال

1,645,000 ریال

موقعيت تجار و صاحبان صنايع ايران (نشرني)

موقعیت تجار و صاحبان صنایع ایران

نشر نی

800,000 ریال

664,000 ریال

از قيطريه تا اورنج کانتي (چشمه)

از قیطریه تا اورنج کانتی

چشمه

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

عشق غريبه ها (چشمه)

عشق غریبه ها

چشمه

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

زير تيغ ستاره جبار (بيدگل)

زیر تیغ ستاره جبار

بیدگل

2,050,000 ریال

1,640,000 ریال

من ديناميتم!  (برج)

من دینامیتم!

برج

3,650,000 ریال

2,920,000 ریال

فيلسوف دل (کتاب پارسه)

فیلسوف دل

کتاب پارسه

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

فاکنر در دانشگاه (مرکز)

فاکنر در دانشگاه

مرکز

695,000 ریال

576,850 ریال

زنان بدون مرز (کتاب پارسه)

زنان بدون مرز

کتاب پارسه

3,750,000 ریال

2,812,500 ریال

زنده ام که روايت کنم (نشر ني)

زنده ام که روایت کنم

نشر نی

2,500,000 ریال

2,075,000 ریال

يک زن (نيلوفر)

یک زن

نیلوفر

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

آکواريوم هاي پيونگ يانگ (ثالث)

آکواریوم های پیونگ یانگ

ثالث

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

خانم! فردا کوچ است (اطراف)

خانم! فردا کوچ است

اطراف

1,190,000 ریال

833,000 ریال

سه روز به آخر دريا (اطراف)

سه روز به آخر دریا

اطراف

980,000 ریال

686,000 ریال

چادر کرديم رفتيم تماشا (اطراف)

چادر کردیم رفتیم تماشا

اطراف

1,380,000 ریال

966,000 ریال

سوگ مادر (نشر ني)

سوگ مادر

نشر نی

1,200,000 ریال

996,000 ریال

خواهر (ثالث)

خواهر

ثالث

2,800,000 ریال

2,100,000 ریال

لو سالومه (کتاب پارسه)

لو سالومه

کتاب پارسه

2,150,000 ریال

1,612,500 ریال

آن گونه که من زيستم (نيلوفر)

آن گونه که من زیستم

نیلوفر

2,900,000 ریال

2,900,000 ریال