نتایج جستجو برای ����������-����������

فیلترها

انسان شناسی

مارک اوژه

280,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

136 صفحه insert_drive_file
انسان شناسی
%

مبانی انسان شناسی

ناصر فکوهی

360,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

240 صفحه insert_drive_file
مبانی انسان شناسی
%

480,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ شانزدهم

312 صفحه insert_drive_file
درآمدی بر انسان شناسی
%

985,000 ریال

ناشر: پندار تابان

چاپ ششم

580 صفحه insert_drive_file
علم جدید هوش اجتماعی
%

1,150,000 ریال

ناشر: بازتاب نگار

چاپ چهارم

584 صفحه insert_drive_file
اسلحه، میکرب  و فولاد
%

1,150,000 ریال

ناشر: طرح نو

چاپ یکم

504 صفحه insert_drive_file
ده درس برای جهان پس از کرونا
%