نتایج جستجو برای دانشنامه

فیلترها

2,625,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ یکم

96 صفحه insert_drive_file
%

دانشنامه دیزاین

میشائیل ارل هاف

1,425,000 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ سوم

590 صفحه insert_drive_file
%

دانشنامه سیاسی

داریوش آشوری

525,000 ریال

ناشر: مروارید

چاپ سی و یکم

352 صفحه insert_drive_file
%

واژه نامه هایدگر

ژان ماری ویس

465,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ دوم

360 صفحه insert_drive_file
%

اطلس جنگ جهانی دوم

هوگو ویلکینسون

5,250,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ یکم

288 صفحه insert_drive_file
%

دانشنامه فلسفه دین

جمعی از نویسندگان

1,125,000 ریال

ناشر: سوفیا

چاپ یکم

760 صفحه insert_drive_file
%