نتایج جستجو برای دانشنامه

فیلترها

دانشنامه دیزاین

میشائیل ارل هاف

2,465,000 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ چهارم

590 صفحه insert_drive_file
%

دانشنامه مصور روبات

روجر بریجمن

1,445,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ سوم

64 صفحه insert_drive_file
%

دانشنامه مصور ماشین

ریچارد ساتن

1,445,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ چهارم

72 صفحه insert_drive_file
%

فرهنگواره نامه نگاری

احمد زرازوند

620,500 ریال

ناشر: چشمه

چاپ سوم

329 صفحه insert_drive_file
%

3,825,000 ریال

ناشر: هیرمند

چاپ چهارم

632 صفحه insert_drive_file
%

دایره المعارف تاریخ تمدن

جمعی از نویسندگان

8,075,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ دوم

0 صفحه insert_drive_file
%