نتایج جستجو برای دانشنامه

فیلترها

دانشنامه دیزاین

میشائیل ارل هاف

2,175,000 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ چهارم

590 صفحه insert_drive_file
%

واژه نامه هایدگر

ژان ماری ویس

527,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ دوم

360 صفحه insert_drive_file
%

اطلس جنگ جهانی دوم

هوگو ویلکینسون

15,000,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ دوم

288 صفحه insert_drive_file
%

دانشنامه فلسفه دین

جمعی از نویسندگان

3,160,000 ریال

ناشر: سوفیا

چاپ دوم

760 صفحه insert_drive_file
%

دانشنامه مصور روبات

روجر بریجمن

1,275,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ سوم

64 صفحه insert_drive_file
%

دانشنامه هنر و معماری

صالح طباطبایی

1,875,000 ریال

ناشر: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

چاپ یکم

800 صفحه insert_drive_file
%