نتایج جستجو برای پرفروش‌های سال ۱۴۰۱

فیلترها

دودمان

محمود دولت آبادی

1,160,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ یکم

280 صفحه insert_drive_file
%

خنده سرخ

لیانید آندری یف

1,320,000 ریال

ناشر: کتاب پارسه

چاپ یکم

160 صفحه insert_drive_file
%

ذهن اسیر

چسواو میوش

1,504,000 ریال

ناشر: کتاب پارسه

چاپ یکم

296 صفحه insert_drive_file
%

لیبرالیسم

لودویگ فون میزس

1,520,000 ریال

ناشر: کتاب پارسه

چاپ دوم

296 صفحه insert_drive_file
%

شب های روشن جیبی

فیودور داستایفسکی

360,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ هفتاد و سوم

112 صفحه insert_drive_file
%

علیه خشونت

سعید مدنی قهفرخی

1,680,000 ریال

ناشر: کتاب پارسه

چاپ دوم

358 صفحه insert_drive_file
%