فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ادبیات ایتالیا

دسته بندی ها

(183)
(1)
(1)

موضوع های اصلی

(177)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(163)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)

انتشارات

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(2)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(6)
(1)
(3)
(8)
(1)
(1)
(6)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(12)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(15)
(6)
(4)
(6)
(2)
(4)

نویسنده ها

(6)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(10)
(1)
(1)
(5)
(13)
(1)
(19)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
185 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ادبیات ایتالیا

دسته بندی ها

(183)
(1)
(1)

موضوع های اصلی

(177)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(163)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)

انتشارات

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(2)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(6)
(1)
(3)
(8)
(1)
(1)
(6)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(12)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(15)
(6)
(4)
(6)
(2)
(4)

نویسنده ها

(6)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(10)
(1)
(1)
(5)
(13)
(1)
(19)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
185 محصول
سال‌هاي سربي (خزان)

سال‌های سربی

خزان

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

هم‌رنگ جماعت (کتاب ديدآور)

هم‌رنگ جماعت

کتاب دیدآور

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

بازيچه (حکمت کلمه)

بازیچه

حکمت کلمه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

تنهايي اعداد اول (افراز)

تنهایی اعداد اول

افراز

1,100,000 ریال

880,000 ریال

بازي (مهرگان خرد)

بازی

مهرگان خرد

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

پيشمرگ هيتلر (فرهنگ نشر نو)

پیشمرگ هیتلر

فرهنگ نشر نو

2,700,000 ریال

2,700,000 ریال

ابريشم (آوا نوشت)

ابریشم

آوا نوشت

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

محراب جاودانگي مادر (مرواريد)

محراب جاودانگی مادر

مروارید

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

سوفيا هميشه سياه مي پوشد (نيماژ)

سوفیا همیشه سیاه می پوشد

نیماژ

1,980,000 ریال

1,683,000 ریال

کتاب کوچک داستان 114: افسانه هاي ديکتاتور (نيلا)

کتاب کوچک داستان 114: افسانه های دیکتاتور

نیلا

200,000 ریال

160,000 ریال

يک روز مانده به خوشبختي (اگر)

یک روز مانده به خوشبختی

اگر

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

شعله مرموز ملکه لوآنا (خوب)

شعله مرموز ملکه لوآنا

خوب

2,690,000 ریال

2,555,500 ریال

مينيمانژ: سه بار در سپيده دم (نيماژ)

مینیمانژ: سه بار در سپیده دم

نیماژ

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

جاده ي شهر (چشمه)

جاده ی شهر

چشمه

900,000 ریال

765,000 ریال

کت چرمي (ققنوس)

کت چرمی

ققنوس

450,000 ریال

382,500 ریال

گزيده ي داستان هاي نويسندگان معاصر ايتاليا (خوب)

گزیده ی داستان های نویسندگان معاصر ایتالیا

خوب

1,790,000 ریال

1,432,000 ریال

فونتامارا (نگاه)

فونتامارا

نگاه

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

کمدي الهي 3 جلدي (اميرکبير)

کمدی الهی 3 جلدی

امیرکبیر

13,100,000 ریال

11,135,000 ریال

جسدهاي عالي جنابان (آفتابکاران)

جسدهای عالی جنابان

آفتابکاران

1,050,000 ریال

840,000 ریال

دوست اعجوبه من (لگا)

دوست اعجوبه من

لگا

1,710,000 ریال

1,368,000 ریال

از ديار مهتاب (ماهي)

از دیار مهتاب

ماهی

450,000 ریال

360,000 ریال

درباره ي زيبايي زنان (گيلگمش)

درباره ی زیبایی زنان

گیلگمش_چشمه

980,000 ریال

833,000 ریال

خانه پرنده (نگاه)

خانه پرنده

نگاه

650,000 ریال

520,000 ریال

به نام مادر جيبي (ماهي)

به نام مادر جیبی

ماهی

550,000 ریال

440,000 ریال

زندگي دروغين آدم هاي بزرگ (نون)

زندگی دروغین آدم های بزرگ

نون

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

فاشيسم ابدي (گويا)

فاشیسم ابدی

گویا

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

ويکنت دو نيم شده (برج)

ویکنت دو نیم شده

برج

860,000 ریال

688,000 ریال

بندها (چشمه)

بندها

چشمه

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

درد سنگ (چشمه)

درد سنگ

چشمه

880,000 ریال

748,000 ریال

بيابان تاتارها (ماهي)

بیابان تاتارها

ماهی

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

طوفان در مرداب (فرهنگ نشر نو)

طوفان در مرداب

فرهنگ نشر نو

900,000 ریال

900,000 ریال

برخورد تمدن ها سر آسانسوري در پياتزا ويتوريو (خوب)

برخورد تمدن ها سر آسانسوری در پیاتزا ویتوریو

خوب

740,000 ریال

592,000 ریال

معجزه هاي ديگر (کنج)

معجزه های دیگر

کتاب کنج

540,000 ریال

432,000 ریال

مرغ شهدخوار (کتاب خورشيد)

مرغ شهدخوار

کتاب خورشید

1,150,000 ریال

920,000 ریال

ژنرال دلا روره (فرهنگ نشر نو)

ژنرال دلا روره

فرهنگ نشر نو

400,000 ریال

400,000 ریال

کوره راه لانه هاي عنکبوت (نون)

کوره راه لانه های عنکبوت

نون

650,000 ریال

520,000 ریال

قصر سرنوشت هاي متقاطع (نون)

قصر سرنوشت های متقاطع

نون

400,000 ریال

320,000 ریال

جناب مارتيني (چشمه)

جناب مارتینی

چشمه

350,000 ریال

297,500 ریال

جاده سن جوواني (نگاه)

جاده سن جووانی

نگاه

650,000 ریال

520,000 ریال

دفترهاي سرافينو گوبيو فيلمبردار سينما (فرهنگ نشر نو)

دفترهای سرافینو گوبیو فیلمبردار سینما

فرهنگ نشر نو

580,000 ریال

580,000 ریال

داستان اضطراب من (ققنوس)

داستان اضطراب من

ققنوس

450,000 ریال

382,500 ریال

در ستايش ژان دارک جيبي (ماهي)

در ستایش ژان دارک جیبی

ماهی

550,000 ریال

440,000 ریال

شنبه ي گلوريا  جيبي (ماهي)

شنبه ی گلوریا جیبی

ماهی

850,000 ریال

680,000 ریال

مرحوم ماتيا پاسکال جيبي (علمي و فرهنگي)

مرحوم ماتیا پاسکال جیبی

علمی و فرهنگی

1,100,000 ریال

880,000 ریال

با عشقي بزرگ (ققنوس)

با عشقی بزرگ

ققنوس

180,000 ریال

153,000 ریال

معجزه هاي کوچک در دفتر اشياء پيدا شده (ناهيد)

معجزه های کوچک در دفتر اشیاء پیدا شده

ناهید

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

صحراي تاتارها (مرکز)

صحرای تاتارها

مرکز

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

داستان کودک گمشده (ثالث)

داستان کودک گمشده

ثالث

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

خون بس (کتاب پارسه)

خون بس

کتاب پارسه

570,000 ریال

456,000 ریال

چرا بايد کلاسيک ها را خواند (قطره)

چرا باید کلاسیک ها را خواند

قطره

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

پسر اسوئا (مرکز)

پسر اسوئا

مرکز

475,000 ریال

380,000 ریال

اگر شبي از شب هاي زمستان مسافري (آگه)

اگر شبی از شب های زمستان مسافری

آگه

3,050,000 ریال

2,440,000 ریال

از طرف او (آگه)

از طرف او

آگه

5,950,000 ریال

4,760,000 ریال

ميدان ايتاليا (چشمه)

میدان ایتالیا

چشمه

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

شماره صفر (روزنه)

شماره صفر

روزنه

1,800,000 ریال

1,800,000 ریال

پوست (نگاه)

پوست

نگاه

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

کافه زير دريا (کتاب خورشيد)

کافه زیر دریا

کتاب خورشید

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

گوساله دريايي (کتاب خورشيد)

گوساله دریایی

کتاب خورشید

600,000 ریال

480,000 ریال

قرباني (ماهي)

قربانی

ماهی

4,300,000 ریال

3,440,000 ریال

فضيلت هاي ناچيز (هرمس)

فضیلت های ناچیز

هرمس‏

960,000 ریال

768,000 ریال

دانه زير برف (امير کبير)

دانه زیر برف

امیرکبیر

3,700,000 ریال

3,145,000 ریال

شش يادداشت براي هزاره بعدي (مرکز)

شش یادداشت برای هزاره بعدی

مرکز

670,000 ریال

536,000 ریال

شهر و خانه (هرمس)

شهر و خانه

هرمس‏

1,280,000 ریال

1,024,000 ریال

بارون درخت نشين (چشمه)

بارون درخت نشین

چشمه

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

دريا هم کروکوديل دارد (اگر)

دریا هم کروکودیل دارد

اگر

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

کمدي الهي 3 جلدي قابدار  (سپاس)

کمدی الهی 3 جلدی قابدار

جیحون‏

12,200,000 ریال

9,760,000 ریال

موناليزا (ثالث)

مونالیزا

ثالث

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

خانه برناردا آلبا (کارنامه)

خانه برناردا آلبا

کارنامه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

راز جنگل پير (ثالث)

راز جنگل پیر

ثالث

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

نان و شراب (نگاه)

نان و شراب

نگاه

3,250,000 ریال

2,437,500 ریال

کمدي الهي 3 جلدي قابدار (کتاب پارسه)

کمدی الهی 3 جلدی قابدار

ماه مهر

14,500,000 ریال

11,600,000 ریال

مونته ديديو کوه خدا (مرکز)

مونته دیدیو کوه خدا

مرکز

1,690,000 ریال

1,352,000 ریال

مکتب ديکتاتورها  جيبي (ماهي)

مکتب دیکتاتورها جیبی

ماهی

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

تقسيم (مرکز)

تقسیم

مرکز

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

بارون درخت نشين شوميز (نگاه)

بارون درخت نشین شومیز

نگاه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

حرکت انسانم آرزوست: ماتيلداي عزيز (نيلوفر)

حرکت انسانم آرزوست: ماتیلدای عزیز

نیلوفر

950,000 ریال

807,500 ریال

ديگر تنها نيستي (حرفه هنرمند)

دیگر تنها نیستی

حرفه هنرمند

890,000 ریال

712,000 ریال

نووه چنتو افسانه 1900 (نيلوفر)

نووه چنتو افسانه 1900

نیلوفر

650,000 ریال

552,500 ریال

اعترافات يک رمان نويس جوان (مرواريد)

اعترافات یک رمان نویس جوان

مروارید

850,000 ریال

680,000 ریال

حد زمان (فارابي)

حد زمان

فارابی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

دفترچه ممنوع (علمي و فرهنگي)

دفترچه ممنوع

علمی و فرهنگی

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

شب هاي هند (چشمه)

شب های هند

چشمه

450,000 ریال

382,500 ریال

ادبيات بزرگان: بارون درخت نشين گالينگور(نگاه)

ادبیات بزرگان: بارون درخت نشین گالینگور

نگاه

3,850,000 ریال

3,080,000 ریال

آن زندگي که من به تو دادم (نيلا)

آن زندگی که من به تو دادم

نیلا

300,000 ریال

240,000 ریال

الفباي خانواده (کتاب خورشيد)

الفبای خانواده

کتاب خورشید

520,000 ریال

416,000 ریال

خمره (نيلا)

خمره

نیلا

200,000 ریال

160,000 ریال

زندگي پردروغ آدم بزرگ ها (کتاب خورشيد)

زندگی پردروغ آدم بزرگ ها

کتاب خورشید

950,000 ریال

760,000 ریال

مارگريتا دلچه ويتا (کتاب خورشيد)

مارگریتا دلچه ویتا

کتاب خورشید

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

از کتاب رهايي نداريم (نيلوفر)

از کتاب رهایی نداریم

نیلوفر

1,750,000 ریال

1,487,500 ریال

گفت و گو در سيسيل (کتاب خورشيد)

گفت و گو در سیسیل

کتاب خورشید

600,000 ریال

480,000 ریال

پينوکيو (نگاه)

پینوکیو

نگاه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

مجموعه رمان هاي ناپل 4 جلدي (ثالث)

مجموعه رمان های ناپل 4 جلدی

ثالث

10,250,000 ریال

8,200,000 ریال

سايه ي سنگين خانم الف (برج)

سایه ی سنگین خانم الف

برج

180,000 ریال

144,000 ریال

پنجشنبه هاي خانم جوليا (فرهنگ نشر نو)

پنجشنبه های خانم جولیا

فرهنگ نشر نو

650,000 ریال

650,000 ریال

دن کاميلو و جوانان سرکش (مرکز)

دن کامیلو و جوانان سرکش

مرکز

395,000 ریال

316,000 ریال

دن کاميلو و شيطان (مرکز)

دن کامیلو و شیطان

مرکز

465,000 ریال

372,000 ریال

قصه و داستان هاي جاني رداري (ثالث)

قصه و داستان های جانی رداری

ثالث

680,000 ریال

544,000 ریال

کمدي هاي کيهاني (چشمه)

کمدی های کیهانی

چشمه

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

داستان زندگي يک زن: تاريخ (نيلوفر)

داستان زندگی یک زن: تاریخ

نیلوفر

5,500,000 ریال

4,675,000 ریال

داستان هاي ماقبل تاريخ (نيلوفر)

داستان های ماقبل تاریخ

نیلوفر

750,000 ریال

637,500 ریال

هرميت در پاريس (چشمه)

هرمیت در پاریس

چشمه

880,000 ریال

748,000 ریال

آونگ فوکو شوميز (روزنه)

آونگ فوکو شومیز

روزنه

7,100,000 ریال

5,325,000 ریال

کلاغ آخر از همه مي رسد (کتاب خورشيد)

کلاغ آخر از همه می رسد

کتاب خورشید

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

گورستان پراگ (روزنه)

گورستان پراگ

روزنه

6,050,000 ریال

4,840,000 ریال

شواليه ناموجود (چشمه)

شوالیه ناموجود

چشمه

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

آن ها که مي روند و آن ها که مي مانند (ثالث)

آن ها که می روند و آن ها که می مانند

ثالث

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

آنک نام گل (روزنه)

آنک نام گل

روزنه

7,100,000 ریال

5,680,000 ریال

بائودولينو (روزنه)

بائودولینو

روزنه

6,050,000 ریال

4,840,000 ریال

داستان يک اسم جديد (ثالث)

داستان یک اسم جدید

ثالث

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

دوست باهوش من (ثالث)

دوست باهوش من

ثالث

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

روزي که رهايم کردي (نون)

روزی که رهایم کردی

نون

1,990,000 ریال

1,592,000 ریال

مرگ تصادفي يک آنارشيست (قطره)

مرگ تصادفی یک آنارشیست

قطره

750,000 ریال

600,000 ریال

خروج اضطراري جيبي (ماهي)

خروج اضطراری جیبی

ماهی

850,000 ریال

680,000 ریال

در جمع زنان (ثالث)

در جمع زنان

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

کلکسيون شن (هرمس)

کلکسیون شن

هرمس‏

600,000 ریال

480,000 ریال

براي رفتن به آن دنيا خيلي زود است (کتاب خورشيد)

برای رفتن به آن دنیا خیلی زود است

کتاب خورشید

520,000 ریال

416,000 ریال

عشق در دوران نفرت (کتاب خورشيد)

عشق در دوران نفرت

کتاب خورشید

580,000 ریال

464,000 ریال

برش جنگل (فرهنگ نشر نو)

برش جنگل

فرهنگ نشر نو

420,000 ریال

420,000 ریال

دختري در مه (کتاب خورشيد)

دختری در مه

کتاب خورشید

750,000 ریال

600,000 ریال

اگر خورشيد بميرد (نگاه)

اگر خورشید بمیرد

نگاه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

من با تو هستم سرگذشت بريژيت (قصيده سرا)

من با تو هستم سرگذشت بریژیت

قصیده سرا

350,000 ریال

280,000 ریال

بادبزن کاغذي (برگزيده داستان هاي کوتاه 3-کتاب پنجره)

بادبزن کاغذی

کتاب پنجره

200,000 ریال

160,000 ریال

سفر (برگزيده داستان هاي کوتاه 1-کتاب پنجره)

سفر

کتاب پنجره

300,000 ریال

240,000 ریال

يک عالم با شما حرف دارم... (برگزيده داستان هاي کوتاه 2-کتاب پنجره)

یک عالم با شما حرف دارم...

کتاب پنجره

300,000 ریال

240,000 ریال

عاشقي هاي بي عشق (برگزيده داستان هاي کوتاه 5-کتاب پنجره)

عاشقی های بی عشق

کتاب پنجره

250,000 ریال

200,000 ریال

قواعد بازي (چترنگ)

قواعد بازی

چترنگ

95,000 ریال

76,000 ریال

فونتامارا (اميرکبير)

فونتامارا

امیرکبیر

900,000 ریال

720,000 ریال

آکابادورا قابله مرگ (هرمس)

آکابادورا قابله مرگ

هرمس‏

360,000 ریال

288,000 ریال

دن کاميلو بر سر دو راهي (مرکز)

دن کامیلو بر سر دو راهی

مرکز

580,000 ریال

464,000 ریال

شوخي هاي کيهاني (نگاه)

شوخی های کیهانی

نگاه

300,000 ریال

240,000 ریال

کبوترها و بازها (ثالث)

کبوترها و بازها

ثالث

280,000 ریال

224,000 ریال

دختر پنهانم (نون)

دختر پنهانم

نون

270,000 ریال

216,000 ریال

چون باد، چون موج (ماهي)

چون باد، چون موج

ماهی

120,000 ریال

96,000 ریال

وسوسه (کتاب خورشيد)

وسوسه

کتاب خورشید

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

شماره صفر( ترانه)

شماره صفر

ترانه

200,000 ریال

160,000 ریال

نه خشم، نه غرور (شمشاد)

نه خشم، نه غرور

شمشاد

195,000 ریال

156,000 ریال

کتاب صوتي بارون درخت نشين (آوا نامه)

کتاب صوتی بارون درخت نشین

آوا نامه

240,000 ریال

192,000 ریال

شش گشت و گذار در جنگل هاي روايت (نگاه)

شش گشت و گذار در جنگل های روایت

نگاه

140,000 ریال

112,000 ریال

پاسکا، دختر اهل نوئورو (ثالث)

پاسکا، دختر اهل نوئورو

ثالث

180,000 ریال

144,000 ریال

نامه به کودکي که هر گز زاده نشد (آموت)

نامه به کودکی که هر گز زاده نشد

آموت

95,000 ریال

76,000 ریال

ابريشم (بهجت)

ابریشم

بهجت

125,000 ریال

100,000 ریال

کلئوپاترا (امير کبير)

کلئوپاترا

امیرکبیر

250,000 ریال

212,500 ریال

تريستانو مي ميرد (نگاه)

تریستانو می میرد

نگاه

250,000 ریال

200,000 ریال

شهرهاي بي نشان (نگاه)

شهرهای بی نشان

نگاه

135,000 ریال

108,000 ریال

جنس ضعيف (نگاه)

جنس ضعیف

نگاه

500,000 ریال

400,000 ریال

نامه به کودکي که هرگز زاده نشد (نگاه)

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

نگاه

625,000 ریال

500,000 ریال

گنج (ثالث)

گنج

ثالث

260,000 ریال

208,000 ریال

رفيق دن کاميلو (مرکز)

رفیق دن کامیلو

مرکز

238,000 ریال

190,400 ریال

دکامرون (مازيار)

دکامرون

مازیار

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

نان و شراب گالينگور (امير کبير )

نان و شراب گالینگور

امیرکبیر

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

فونتامارا (علمي و فرهنگي)

فونتامارا

علمی و فرهنگی

590,000 ریال

472,000 ریال

کشور دروغگوها (آفرينگان)

کشور دروغگوها

آفرینگان

380,000 ریال

304,000 ریال

ميکله عزيز (ققنوس)

میکله عزیز

ققنوس

120,000 ریال

102,000 ریال

شش شخصيت در جست و جوي نويسنده (نيلا)

شش شخصیت در جست و جوی نویسنده

نیلا

200,000 ریال

160,000 ریال

وانيل و شکلات ( البرز)

وانیل و شکلات

نشر البرز

990,000 ریال

792,000 ریال

انزجار (مجيد)

انزجار

مجید

125,000 ریال

100,000 ریال

خمره و خمره (کتاب پنجره)

خمره و خمره

کتاب پنجره

150,000 ریال

120,000 ریال

زمين و مرگ (گهرشيد)

زمین و مرگ

گهرشید

50,000 ریال

40,000 ریال

ترس جان (جامي)

ترس جان

جامی

1,150,000 ریال

920,000 ریال

چگونه با ماهي قزل آلا سفر کنيم؟ (کتاب کوچه)

چگونه با ماهی قزل آلا سفر کنیم؟

کتاب کوچه

460,000 ریال

368,000 ریال

مرگ در فلورانس (شب خيز)

مرگ در فلورانس

نشر شب خیز

490,000 ریال

392,000 ریال

تازه عروس (ققنوس)

تازه عروس

ققنوس

320,000 ریال

272,000 ریال

فعل بي وفايي (نون)

فعل بی وفایی

نون

550,000 ریال

440,000 ریال

دن کاميلو و پسر ناخلف (مرکز)

دن کامیلو و پسر ناخلف

مرکز

385,000 ریال

308,000 ریال

چنين گذشت بر من (ديگر)

چنین گذشت بر من

دیگر

30,000 ریال

24,000 ریال

شش شخصيت در جستجوي نويسنده (کتاب پنجره)

شش شخصیت در جستجوی نویسنده

کتاب پنجره

280,000 ریال

224,000 ریال

درخت تلخ (ققنوس)

درخت تلخ

ققنوس

170,000 ریال

144,500 ریال

عذاب وجدان (ققنوس)

عذاب وجدان

ققنوس

720,000 ریال

612,000 ریال

عروسک فرنگي (ققنوس)

عروسک فرنگی

ققنوس

250,000 ریال

212,500 ریال

ابريشم (نيلوفر)

ابریشم

نیلوفر

250,000 ریال

212,500 ریال

نان و شراب (اميرکبير)

نان و شراب

امیرکبیر

1,000,000 ریال

850,000 ریال

شهرهاي ناپيدا (کتاب خورشيد)

شهرهای ناپیدا

کتاب خورشید

300,000 ریال

240,000 ریال

ويکنت دو نيم شده (چشمه)

ویکنت دو نیم شده

چشمه

980,000 ریال

833,000 ریال

وجدان زنو (بان)

وجدان زنو

نشر بان

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

فلسفه در  52  قصه (تنديس)

فلسفه در 52 قصه

کتابسرای تندیس

200,000 ریال

160,000 ریال

اگر اين نيز انسان است (ماهي)

اگر این نیز انسان است

ماهی

330,000 ریال

264,000 ریال

رويا در رويا (کتاب نشر نيکا)

رویا در رویا

نشر نیکا

40,000 ریال

32,000 ریال

هشت کوه (مرکز)

هشت کوه

مرکز

395,000 ریال

316,000 ریال

موضوع جدي نيست (ميلکان)

موضوع جدی نیست

میلکان

150,000 ریال

120,000 ریال

مورچه ي آرژانتيني (قطره)

مورچه ی آرژانتینی

قطره

150,000 ریال

120,000 ریال

سينماي طبيعي (نشر ني)

سینمای طبیعی

نشر نی

150,000 ریال

120,000 ریال

ايمان يا بي ايماني (نشر ني)

ایمان یا بی ایمانی

نشر نی

76,000 ریال

60,800 ریال

آب بابا ارباب (مرکز)

آب بابا ارباب

مرکز

450,000 ریال

360,000 ریال

ماه و آتش (گمان)

ماه و آتش

گمان

290,000 ریال

232,000 ریال

دفترچه ممنوع (بديهه)

دفترچه ممنوع

درسا

350,000 ریال

280,000 ریال