فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای متون کهن فارسی

دسته بندی ها

(122)

موضوع های اصلی

(2)
(1)
(2)
(112)
(5)

موضوع های فرعی

(1)
(2)
(2)
(3)
(7)
(2)
(105)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(5)
(14)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
(4)
(1)
(3)
(3)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(4)
(1)
(3)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
122 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای متون کهن فارسی

دسته بندی ها

(122)

موضوع های اصلی

(2)
(1)
(2)
(112)
(5)

موضوع های فرعی

(1)
(2)
(2)
(3)
(7)
(2)
(105)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(5)
(14)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
(4)
(1)
(3)
(3)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(4)
(1)
(3)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
122 محصول
از بطنان ازل (مولي)

از بطنان ازل

مولی

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

زبده الرموز (سنگلج)

زبده الرموز

سنگلج

6,600,000 ریال

5,280,000 ریال

سوانح العشاق (آده)

سوانح العشاق

آده

850,000 ریال

680,000 ریال

الاختبار و الاعتبار (نقد فرهنگ)

الاختبار و الاعتبار

نقد فرهنگ

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

مرزبان نامه (نيلوفر)

مرزبان نامه

نیلوفر

2,850,000 ریال

2,422,500 ریال

از طريقت حاتمي تا پيشه ها هرايي (فرهنگ نشر نو)

از طریقت حاتمی تا پیشه ها هرایی

فرهنگ نشر نو

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

جامع التمثيل (علمي و فرهنگي)

جامع التمثیل

علمی و فرهنگی

8,500,000 ریال

6,800,000 ریال

رساله الغفران (شفيعي)

رساله الغفران

شفیعی

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

حکايت هاي کليله و دمنه به روايت لافونتن (تاريخ ايران)

حکایت های کلیله و دمنه به روایت لافونتن

تاریخ ایران

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

سيرالملوک سياست نامه (سخن)

سیرالملوک سیاست نامه

سخن

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

قصه در عصر صفوي (علمي)

قصه در عصر صفوی

علمی

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

کتاب گرشاسپ (سخن)

کتاب گرشاسپ

سخن

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

غصه نان، اکسير جان: آثار منثور تذکره الاولياء (کتاب پارسه)

غصه نان، اکسیر جان: آثار منثور تذکره الاولیاء

کتاب پارسه

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

غصه نان، اکسير جان: آثار منظوم (کتاب پارسه)

غصه نان، اکسیر جان: آثار منظوم

کتاب پارسه

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

سروده ها و چکامه هاي حلاج (بازتاب)

سروده ها و چکامه های حلاج

بازتاب

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

شرح اخلاق جلالي (مولي)

شرح اخلاق جلالی

مولی

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

کتاب مستطاب صد و يک شب (مولي)

کتاب مستطاب صد و یک شب

مولی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

18 پند مولانا (گويا)

18 پند مولانا

گویا

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

کرتکه و دمنکه (لاهيتا)

کرتکه و دمنکه

لاهیتا

820,000 ریال

656,000 ریال

عارفي با دو چهره (ماهي)

عارفی با دو چهره

ماهی

400,000 ریال

320,000 ریال

فرج بعد از شدت (نيلوفر)

فرج بعد از شدت

نیلوفر

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

کورش کبير (اساطير)

کورش کبیر

اساطیر

1,100,000 ریال

880,000 ریال

حلاج شهيد تصوف اسلامي (اساطير)

حلاج شهید تصوف اسلامی

اساطیر

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

خرده اوستا (اساطير)

خرده اوستا

اساطیر

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

تذکره الاولياء (اساطير)

تذکره الاولیاء

اساطیر

8,000,000 ریال

6,400,000 ریال

تاريخ بيهقي 2 جلدي (سخن)

تاریخ بیهقی 2 جلدی

سخن

19,000,000 ریال

15,200,000 ریال

تاريخ جهانگشاي جويني (نگاه)

تاریخ جهانگشای جوینی

نگاه

7,250,000 ریال

5,800,000 ریال

فرخي سيستاني (صفي عليشاه)

فرخی سیستانی

صفی علیشاه

400,000 ریال

320,000 ریال

نوشته بر دريا (سخن)

نوشته بر دریا

سخن

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

رساله ي دلگشا (اساطير)

رساله ی دلگشا

اساطیر

3,700,000 ریال

2,960,000 ریال

تاريخ بيهق (اساطير)

تاریخ بیهق

اساطیر

9,800,000 ریال

7,840,000 ریال

صور الکواکب (ققنوس)

صور الکواکب

ققنوس

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

سعدي در غزل (نيلوفر)

سعدی در غزل

نیلوفر

2,850,000 ریال

2,422,500 ریال

از ميراث ادبي 7 :  درس زندگي (سخن)

از میراث ادبی 7 : درس زندگی

سخن

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

نارسيده ترنج (سخن)

نارسیده ترنج

سخن

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

آواز پر جبرئيل (مولي)

آواز پر جبرئیل

مولی

900,000 ریال

720,000 ریال

در جدال با خويشتن (کتاب پارسه)

در جدال با خویشتن

کتاب پارسه

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

وصف طعام (چشمه)

وصف طعام

چشمه

1,950,000 ریال

1,657,500 ریال

نوروزنامه (اساطير)

نوروزنامه

اساطیر

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

فيه مافيه (زوار)

فیه مافیه

زوار

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

فيه ما فيه (نگاه)

فیه ما فیه

نگاه

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

پانته‌آ (ثالث)

پانته‌آ

ثالث

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

دفتر روشنايي (سخن)

دفتر روشنایی

سخن

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

از ميراث ادب فارسي 32: ديباي زربفت (سخن)

از میراث ادب فارسی 32: دیبای زربفت

سخن

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

منتخب شاهنامه (عطار)

منتخب شاهنامه

عطار

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

گاندي (ثالث)

گاندی

ثالث

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

خدا، انسان، عشق (کتاب پارسه)

خدا، انسان، عشق

کتاب پارسه

390,000 ریال

312,000 ریال

مقالات شمس (مرکز)

مقالات شمس

مرکز

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

مقالات مولانا (مرکز)

مقالات مولانا

مرکز

1,180,000 ریال

944,000 ریال

گزيده غمنامه رستم و سهراب (قطره)

گزیده غمنامه رستم و سهراب

قطره

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

حافظ تشريح (اساطير)

حافظ تشریح

اساطیر

1,200,000 ریال

960,000 ریال

تنديس‏ پيامبر (کتاب‏ پارسه‏)

تندیس‏ پیامبر

کتاب پارسه

390,000 ریال

312,000 ریال

تذکره الاوليا (زوار)

تذکره الاولیا

زوار

6,800,000 ریال

5,440,000 ریال

از ميراث ادب فارسي 8: آنسوي حرف و صوت (سخن)

از میراث ادب فارسی 8: آنسوی حرف و صوت

سخن

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

داستان نامه فرهنگ امثال شاهنامه (نگاه معاصر)

داستان نامه فرهنگ امثال شاهنامه

نگاه معاصر

900,000 ریال

720,000 ریال

از ميراث ادب فارسي 27: درويش گنج بخش (سخن)

از میراث ادب فارسی 27: درویش گنج بخش

سخن

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

چهار مقاله (آمه)

چهار مقاله

آمه

380,000 ریال

304,000 ریال

خلاصه الاخبار في بيان احوال الاخيار (پژوهش هاي ايراني و اسلامي)

خلاصه الاخبار فی بیان احوال الاخیار

مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی

10,000,000 ریال

8,000,000 ریال

کشف المحجوب (سروش)

کشف المحجوب

سروش

11,000,000 ریال

8,800,000 ریال

گلستان سعدي گلشيري (شوميز- ققنوس)

گلستان سعدی گلشیری

ققنوس

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

گنجينه: سخنان بزرگان جهان (ماهريس)

گنجینه: سخنان بزرگان جهان

ماهریس

950,000 ریال

760,000 ریال

مرصاد العباد (علمي و فرهنگي)

مرصاد العباد

علمی و فرهنگی

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

سيرالملوک: سياست نامه (علمي و فرهنگي)

سیرالملوک: سیاست نامه

علمی و فرهنگی

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

تذکره الاولياء 2 جلدي (سخن)

تذکره الاولیاء 2 جلدی

سخن

18,500,000 ریال

14,800,000 ریال

قوت دل و نوش جان (فرهنگ نشر نو)

قوت دل و نوش جان

فرهنگ نشر نو

5,500,000 ریال

5,500,000 ریال

شاهنامه ي فردوسي: تصحيح انتقادي دفتر دوم (فرهنگ نشر نو)

شاهنامه ی فردوسی: تصحیح انتقادی دفتر دوم

فرهنگ نشر نو

5,000,000 ریال

5,000,000 ریال

شاهنامه ي فردوسي: تصحيح انتقادي دفتر پنجم (فرهنگ نشر نو)

شاهنامه ی فردوسی: تصحیح انتقادی دفتر پنجم

فرهنگ نشر نو

5,000,000 ریال

5,000,000 ریال

گلستان سعدي (ققنوس)

گلستان سعدی

ققنوس

950,000 ریال

807,500 ریال

مرزبان نامه - خطيب رهبر (صفي عليشاه)

مرزبان نامه - خطیب رهبر

صفی علیشاه

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

گلستان سعدي - خطيب رهبر (صفي عليشاه)

گلستان سعدی - خطیب رهبر

صفی علیشاه

4,850,000 ریال

3,880,000 ریال

کتاب عشق (کارنامه)

کتاب عشق

کارنامه

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

کليله و دمنه (نيلوفر)

کلیله و دمنه

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,572,500 ریال

افسانه هاي ايراني 4 (هيرمند)

افسانه های ایرانی 4

هیرمند

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

اسرار التوحيد 2 جلدي  (آگاه)

اسرار التوحید 2 جلدی

آگاه

12,000,000 ریال

9,600,000 ریال

قصه هاي صبحي  (معين)

قصه های صبحی

معین

3,700,000 ریال

3,145,000 ریال

گزيده غزليات سعدي (قطره)

گزیده غزلیات سعدی

قطره

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

کارنامه ي اردشير بابکان (مرکز)

کارنامه ی اردشیر بابکان

مرکز

790,000 ریال

632,000 ریال

عجايب نامه (مرکز)

عجایب نامه

مرکز

3,580,000 ریال

2,864,000 ریال

مناقب العارفين (دوستان)

مناقب العارفین

دوستان

6,800,000 ریال

5,440,000 ریال

درباره کليله و دمنه (خوارزمي)

درباره کلیله و دمنه

خوارزمی

1,550,000 ریال

1,317,500 ریال

چهار گزارش از تذکره الاوليا عطار (مرکز)

چهار گزارش از تذکره الاولیا عطار

مرکز

1,970,000 ریال

1,576,000 ریال

يادگار زريران (معين)

یادگار زریران

معین

700,000 ریال

595,000 ریال

حکايات قجري (زوار)

حکایات قجری

زوار

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

اسطرلاب حق (ماهي)

اسطرلاب حق

ماهی

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

گزيده اشعار رزم نامه رستم و اسفنديار (قطره)

گزیده اشعار رزم نامه رستم و اسفندیار

قطره

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

هزار و يک شب - قابدار (کتاب پارسه)

هزار و یک شب - قابدار

کتاب پارسه

12,500,000 ریال

10,000,000 ریال

شرح کامل فيه مافيه (معين)

شرح کامل فیه مافیه

معین

5,200,000 ریال

4,420,000 ریال

پادشاه شمشير بند (خاموش)

پادشاه شمشیر بند

خاموش

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

سوانح (مرکز)

سوانح

مرکز

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

آثار باقيه (علمي)

آثار باقیه

علمی

8,500,000 ریال

6,800,000 ریال

موش و گربه: پيشينه، دگرديسي، روايت ها (ثالث)

موش و گربه: پیشینه، دگردیسی، روایت ها

ثالث

780,000 ریال

624,000 ریال

سيرالملوک (فرهنگ معاصر)

سیرالملوک

فرهنگ معاصر

750,000 ریال

600,000 ریال

کيمياي سعادت 2 جلدي  (علمي و فرهنگي)

کیمیای سعادت 2 جلدی

علمی و فرهنگی

6,430,000 ریال

5,144,000 ریال

از ميراث ادب فارسي 21 : نظام نامه سياست (سخن)

از میراث ادب فارسی 21 : نظام نامه سیاست

سخن

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

مقيم دل (معين)

مقیم دل

معین

800,000 ریال

680,000 ریال

حديقه الحقيقه 2 جلدي (سخن)

حدیقه الحقیقه 2 جلدی

سخن

3,750,000 ریال

3,000,000 ریال

سياحتنامه ابراهيم بيگ (آگه)

سیاحتنامه ابراهیم بیگ

آگه

4,160,000 ریال

3,328,000 ریال

سمک عيار 6 جلدي (آگاه)

سمک عیار 6 جلدی

آگاه

14,000,000 ریال

11,200,000 ریال

سياست نامه (مرکز)

سیاست نامه

مرکز

1,920,000 ریال

1,536,000 ریال

مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز (زوار)

مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز

زوار

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

کليات منطق الطير به نثر (جمهوري)

کلیات منطق الطیر به نثر

جمهوری

650,000 ریال

520,000 ریال

ادبيات داستاني عامه (نشر خاموش)

ادبیات داستانی عامه

خاموش

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

پند نامه فرهنگ امثال سعدي (نگاه معاصر)

پند نامه فرهنگ امثال سعدی

نگاه معاصر

590,000 ریال

472,000 ریال

از ميراث ادب فارسي 2: دامني از گل (سخن)

از میراث ادب فارسی 2: دامنی از گل

سخن

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

فيه ما فيه متن کامل (نامک)

فیه ما فیه متن کامل

نامک

450,000 ریال

360,000 ریال

سرو سايه فکن (ميردشتي)

سرو سایه فکن

میردشتی

400,000 ریال

320,000 ریال

فارسيهود (پرديس دانش)

فارسیهود

پردیس دانش

350,000 ریال

280,000 ریال

ديوان حلاج (فهرست)

دیوان حلاج

فهرست

440,000 ریال

352,000 ریال

نفثه المصدور (توس)

نفثه المصدور

توس

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

کليات سعدي (هرمس)

کلیات سعدی

هرمس‏

6,600,000 ریال

5,280,000 ریال

تذکره هفت اقليم 3 جلدي (سروش)

تذکره هفت اقلیم 3 جلدی

سروش

350,000 ریال

280,000 ریال

سراي سکوت (دوستان)

سرای سکوت

دوستان

270,000 ریال

216,000 ریال

تو مرا بسي (دوستان)

تو مرا بسی

دوستان

380,000 ریال

304,000 ریال

افسانه هاي ايراني 2 (هيرمند)

افسانه های ایرانی 2

هیرمند

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

افسانه هاي ايراني 3: افسانه هاي پريان (هيرمند)

افسانه های ایرانی 3: افسانه های پریان

هیرمند

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

گلشن راز (نگاه)

گلشن راز

نگاه

250,000 ریال

200,000 ریال

هزار و يک شب رحلي 2 جلدي (کتاب  پارسه)

هزار و یک شب رحلی 2 جلدی

کتاب پارسه

990,000 ریال

792,000 ریال

گلستان سعدي (وزيري فرشچيان با قاب گالينگور گويا)

گلستان سعدی

گویا

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

ليلي و مجنون (زوار)

لیلی و مجنون

زوار

350,000 ریال

280,000 ریال

سوانح  احمد غزالي (ثالث)

سوانح احمد غزالی

ثالث

150,000 ریال

120,000 ریال

کتاب شمس تبريز1/ انديشه ها (نشر ني)

کتاب شمس تبریز1/ اندیشه ها

نشر نی

860,000 ریال

688,000 ریال

گلستان سعدي (خوارزمي)

گلستان سعدی

خوارزمی

3,400,000 ریال

2,890,000 ریال