نتایج جستجو برای بازاریابی-و-فروش

فیلترها

ساستک

پی آر اسمیت

1,170,000 ریال

ناشر: برآیند

چاپ یکم

270 صفحه insert_drive_file
ساستک
%

فکر بزرگ

دانی دویچ

250,000 ریال

ناشر: سیته

چاپ سوم

222 صفحه insert_drive_file
فکر بزرگ
%

قلاب شده

نیرایال

330,000 ریال

ناشر: مهربان

چاپ سوم

236 صفحه insert_drive_file
قلاب شده
%

الفبای بورس

سعید مستشار

500,000 ریال

ناشر: بورس

چاپ چهارم

274 صفحه insert_drive_file
الفبای بورس
%

قدرت محتوا

جو پولیتزی

980,000 ریال

ناشر: آموخته

چاپ یکم

464 صفحه insert_drive_file
قدرت محتوا
%

بازی بی نهایت

سایمون سینک

450,000 ریال

ناشر: نوین

چاپ پنجم

248 صفحه insert_drive_file
بازی بی نهایت
%