نتایج جستجو برای بازاریابی-و-فروش

فیلترها

ساستک

پی آر اسمیت

877,500 ریال

ناشر: برآیند

چاپ یکم

270 صفحه insert_drive_file
%

الفبای بورس

سعید مستشار

375,000 ریال

ناشر: بورس

چاپ چهارم

274 صفحه insert_drive_file
%

بازی بی نهایت

سایمون سینک

1,012,500 ریال

ناشر: نوین

چاپ دهم

248 صفحه insert_drive_file
%

خودآموز بورس

سید مجتبی فنائی

300,000 ریال

ناشر: بورس

چاپ نهم

127 صفحه insert_drive_file
%

فروش موفق

برایان تریسی

825,000 ریال

ناشر: ذهن آویز

چاپ هشتم

128 صفحه insert_drive_file
%

برند سازی

بیل چیاراوال

1,125,000 ریال

ناشر: آوند دانش

چاپ دوم

392 صفحه insert_drive_file
%