نتایج جستجو برای مرجع

فیلترها

مشکاه المصابیح

مصطفی بن قباد لاذقی

4,122,500 ریال

ناشر: سخن

چاپ یکم

84 صفحه insert_drive_file
%

دانشنامه دیزاین

میشائیل ارل هاف

2,465,000 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ چهارم

590 صفحه insert_drive_file
%

1,275,000 ریال

ناشر: سخن

چاپ چهارم

528 صفحه insert_drive_file
%

دانشنامه مصور روبات

روجر بریجمن

1,445,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ سوم

64 صفحه insert_drive_file
%

دانشنامه مصور ماشین

ریچارد ساتن

1,445,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ چهارم

72 صفحه insert_drive_file
%

فرهنگواره نامه نگاری

احمد زرازوند

620,500 ریال

ناشر: چشمه

چاپ سوم

329 صفحه insert_drive_file
%