نتایج جستجو برای مرجع

فیلترها

2,625,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ یکم

96 صفحه insert_drive_file
%

اطلس تاریخ جهان

گروه مولفین دورلینگ کیندرزلی

6,375,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ سوم

368 صفحه insert_drive_file
%

دانشنامه سیاسی

داریوش آشوری

937,500 ریال

ناشر: مروارید

چاپ سی و دوم

352 صفحه insert_drive_file
%

واژه نامه هایدگر

ژان ماری ویس

465,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ دوم

360 صفحه insert_drive_file
%

اطلس جنگ جهانی دوم

هوگو ویلکینسون

5,250,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ یکم

288 صفحه insert_drive_file
%

دانشنامه مصور روبات

روجر بریجمن

1,275,000 ریال

ناشر: سایان

چاپ سوم

64 صفحه insert_drive_file
%