فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ادبیات عرب

دسته بندی ها

(167)

موضوع های اصلی

(152)
(13)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(147)
(1)
(3)
(13)
(1)

انتشارات

(4)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(24)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(18)
(9)
(1)
(7)
(1)
(2)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(3)
(1)
(3)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(6)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(17)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(10)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(6)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
167 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ادبیات عرب

دسته بندی ها

(167)

موضوع های اصلی

(152)
(13)
(2)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(147)
(1)
(3)
(13)
(1)

انتشارات

(4)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(24)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(18)
(9)
(1)
(7)
(1)
(2)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(3)
(1)
(3)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(6)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(17)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(10)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(6)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
167 محصول
ديده ور (هرمس)

دیده ور

هرمس‏

2,960,000 ریال

2,368,000 ریال

نافه (مرواريد)

نافه

مروارید

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

براي زندگي نانوشته (نيماژ)

برای زندگی نانوشته

نیماژ

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

غربت قنات (آده)

غربت قنات

آده

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

خاطرات دخترکي به نام سعاد (ثالث)

خاطرات دخترکی به نام سعاد

ثالث

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

جزئيات کم اهميت (همان)

جزئیات کم اهمیت

همان

1,200,000 ریال

960,000 ریال

حاکم و ديوانه (نيلوفر)

حاکم و دیوانه

نیلوفر

3,250,000 ریال

2,762,500 ریال

اسم هاي ما (آده)

اسم های ما

آده

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

غرق شدگان در خنده (آده)

غرق شدگان در خنده

آده

950,000 ریال

760,000 ریال

مجنون سلما (مرواريد)

مجنون سلما

مروارید

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

دوازده بانو (سبزان)

دوازده بانو

سبزان

1,200,000 ریال

960,000 ریال

تا هروقت که برگرديم (آگاه)

تا هروقت که برگردیم

آگاه

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

سايه هاي تن (ايجاز)

سایه های تن

ایجاز

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

مجموعه کامل جبران خليل جبران (اختران)

مجموعه کامل جبران خلیل جبران

اختران

14,100,000 ریال

11,280,000 ریال

وقتي گرگ ها پير مي شوند (ثالث)

وقتی گرگ ها پیر می شوند

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

آوازهايي زير سايه تمارا (ثالث)

آوازهایی زیر سایه تمارا

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

ماه مربع (مرواريد)

ماه مربع

مروارید

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

پالتويي ها 6: شبه شرح حال (مان کتاب)

پالتویی ها 6: شبه شرح حال

مان کتاب

870,000 ریال

696,000 ریال

کيميا دختر مولانا (مرواريد)

کیمیا دختر مولانا

مروارید

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

شام خصوصي نزار قباني (ايهام)

شام خصوصی نزار قبانی

ایهام

970,000 ریال

776,000 ریال

ندايي از جهان ديگر (علم)

ندایی از جهان دیگر

نشر علم

950,000 ریال

760,000 ریال

عشق زير باران (علم)

عشق زیر باران

نشر علم

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

کميته (برج)

کمیته

برج

700,000 ریال

560,000 ریال

باغ هاي بصره (آده)

باغ های بصره

آده

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

بر چکاد چکامه ي عشاق (مولي)

بر چکاد چکامه ی عشاق

مولی

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

سه گانه قوانين چارتين (نيماژ)

سه گانه قوانین چارتین

نیماژ

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

در بيروت دريايي نيست (نگاه)

در بیروت دریایی نیست

نگاه

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

سکريه (نيلوفر)

سکریه

نیلوفر

3,750,000 ریال

3,187,500 ریال

داستان زندگي يک نقاش با حجاب (حکمت کلمه)

داستان زندگی یک نقاش با حجاب

حکمت کلمه

800,000 ریال

640,000 ریال

کابوس هاي کارلوس فوئنتس (نشرمد)

کابوس های کارلوس فوئنتس

نشر مد

850,000 ریال

680,000 ریال

چيزي براي از دست دادن نداريد جز جان هايتان (نشرمد)

چیزی برای از دست دادن ندارید جز جان هایتان

نشر مد

780,000 ریال

624,000 ریال

بيدستر (مولي)

بیدستر

مولی

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

درخت ها و قتل هاي مرزوق (هرمس)

درخت ها و قتل های مرزوق

هرمس‏

1,960,000 ریال

1,568,000 ریال

زني که پله ها را مي شمارد (ثالث)

زنی که پله ها را می شمارد

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

کافه کرنک (ثالث)

کافه کرنک

ثالث

680,000 ریال

544,000 ریال

قصر الشوق (نيلوفر)

قصر الشوق

نیلوفر

3,750,000 ریال

3,187,500 ریال

آن تک درخت انار (ثالث)

آن تک درخت انار

ثالث

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

کام آخر (امين الضرب)

کام آخر

امین الضرب

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

ژاني گل (امين الضرب)

ژانی گل

امین الضرب

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

ترزا اکاديا (ثالث)

ترزا اکادیا

ثالث

580,000 ریال

464,000 ریال

بين القصرين (نيلوفر)

بین القصرین

نیلوفر

3,850,000 ریال

3,272,500 ریال

نخل و همسايه ها (ثالث)

نخل و همسایه ها

ثالث

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

پيامبر 2 زبانه (فرهنگ نشر نو)

پیامبر 2 زبانه

فرهنگ نشر نو

1,000,000 ریال

1,000,000 ریال

حباب سياه (مرواريد)

حباب سیاه

مروارید

800,000 ریال

640,000 ریال

خاکستر (نيلوفر)

خاکستر

نیلوفر

2,250,000 ریال

1,912,500 ریال

مردن کار سختي است (برج)

مردن کار سختی است

برج

650,000 ریال

520,000 ریال

روباني از عشق (ايجاز)

روبانی از عشق

ایجاز

220,000 ریال

176,000 ریال

يوحنا مترجمي از انطاکيه (کتاب پارسه)

یوحنا مترجمی از انطاکیه

کتاب پارسه

1,100,000 ریال

880,000 ریال

عجوزک و عياران (چشمه)

عجوزک و عیاران

چشمه

340,000 ریال

289,000 ریال

شوخي با نظامي ها (ققنوس)

شوخی با نظامی ها

ققنوس

280,000 ریال

238,000 ریال

دربست (ميلکان)

دربست

میلکان

720,000 ریال

576,000 ریال

شهر موسيقيدان هاي سپيد (ثالث)

شهر موسیقیدان های سپید

ثالث

7,200,000 ریال

5,760,000 ریال

يادداشت هاي کتابفروش (ثالث)

یادداشت های کتابفروش

ثالث

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

موسم هجرت به شمال (اميد ايرانيان)

موسم هجرت به شمال

امید ایرانیان

580,000 ریال

464,000 ریال

در خان الخليلي اتفاق افتاد (نيماژ)

در خان الخلیلی اتفاق افتاد

نیماژ

790,000 ریال

671,500 ریال

خيال حلاج (مهرانديش)

خیال حلاج

مهر اندیش

615,000 ریال

492,000 ریال

دروازه خورشيد (نشرني)

دروازه خورشید

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

درخت نخل و همسايه ها (هرمس)

درخت نخل و همسایه ها

هرمس‏

1,240,000 ریال

992,000 ریال

خانه گربه ها (ثالث)

خانه گربه ها

ثالث

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

خواب در باغ گيلاس (ثالث)

خواب در باغ گیلاس

ثالث

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال

زيبايي زندگي (کارنامه)

زیبایی زندگی

کارنامه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

سبيليات (مانيا هنر)

سبیلیات

مانیا هنر

420,000 ریال

336,000 ریال

پنج صدا (هرمس)

پنج صدا

هرمس‏

700,000 ریال

560,000 ریال

باکره سنجار (کتاب پارسه)

باکره سنجار

کتاب پارسه

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

کتاب هاي جيبي مينيماژ: حس (نيماژ)

کتاب های جیبی مینیماژ: حس

نیماژ

250,000 ریال

212,500 ریال

کتاب هاي جيبي مينيماژ: مردي با کلاه مشکي (نيماژ)

کتاب های جیبی مینیماژ: مردی با کلاه مشکی

نیماژ

350,000 ریال

297,500 ریال

ورم (فلات)

ورم

فلات

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

مي شب هاي ايزيس کوپيا (ثالث )

می شب های ایزیس کوپیا

ثالث

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

سه گام تا رهايي (ماهريس)

سه گام تا رهایی

ماهریس

290,000 ریال

232,000 ریال

تندر (ماهريس)

تندر

ماهریس

250,000 ریال

200,000 ریال

عزازيل (روزنه)

عزازیل

روزنه

4,050,000 ریال

3,240,000 ریال

بنويس من زن عرب نيستم  جيبي (ماهي)

بنویس من زن عرب نیستم جیبی

ماهی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

افروز بيگ قهرمان (اميرکبير)

افروز بیگ قهرمان

امیرکبیر

760,000 ریال

608,000 ریال

تابستاني در کنار دشمن (مانياهنر)

تابستانی در کنار دشمن

مانیا هنر

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

تاريخ ادبيات عرب (زحل)

تاریخ ادبیات عرب

زحل

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

ساعت بغداد (ثالث)

ساعت بغداد

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

قمار باز (حکمت کلمه)

قمار باز

حکمت کلمه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

يادداشت هاي دايناسور (چشمه)

یادداشت های دایناسور

چشمه

320,000 ریال

272,000 ریال

دختران ماه (گويا)

دختران ماه

گویا

420,000 ریال

336,000 ریال

درياس و جسد ها (ثالث)

دریاس و جسد ها

ثالث

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

زني عاشق زير باران (ثالث)

زنی عاشق زیر باران

ثالث

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

حصار و سگ هاي پدرم (چشمه)

حصار و سگ های پدرم

چشمه

950,000 ریال

807,500 ریال

دروزيان بلگراد (افراز)

دروزیان بلگراد

افراز

900,000 ریال

720,000 ریال

پيامبر و ديوانه رقعي (گالينگور - کارنامه)

پیامبر و دیوانه رقعی

کارنامه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

عشق در تبعيد (نيلوفر)

عشق در تبعید

نیلوفر

2,950,000 ریال

2,507,500 ریال

پيامبر و ديوانه - جيبي (شوميز-کارنامه)

پیامبر و دیوانه - جیبی

کارنامه

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

هزار و يک شب 5 جلدي (مرکز)

هزار و یک شب 5 جلدی

مرکز

19,800,000 ریال

16,632,000 ریال

دنيا زاد (نيلوفر)

دنیا زاد

نیلوفر

450,000 ریال

382,500 ریال

حکايت هاي محله ي ما (جامي)

حکایت های محله ی ما

جامی

850,000 ریال

680,000 ریال

خيال حلاج (ثالث)

خیال حلاج

ثالث

1,200,000 ریال

960,000 ریال

جاده ي جنون (افراز)

جاده ی جنون

افراز

700,000 ریال

560,000 ریال

مردن کار سختي است (ثالث)

مردن کار سختی است

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

خداحافظ دلدادگي (ثالث)

خداحافظ دلدادگی

ثالث

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

خاطرات يک زن پزشک (هشت)

خاطرات یک زن پزشک

هشت

800,000 ریال

640,000 ریال

اسفار سخن (نشرني)

اسفار سخن

نشر نی

980,000 ریال

784,000 ریال

پيام عاشقي (علم)

پیام عاشقی

نشر علم

600,000 ریال

480,000 ریال

رقص خورشيد در روز ابري (نيلوفر)

رقص خورشید در روز ابری

نیلوفر

1,650,000 ریال

1,402,500 ریال

بندي قلعه بيداد (نيلوفر)

بندی قلعه بیداد

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

نقطه ها (نشر همان)

نقطه ها

همان

900,000 ریال

720,000 ریال

روايت بازگشت (نيلوفر)

روایت بازگشت

نیلوفر

1,950,000 ریال

1,657,500 ریال

ساقه بامبو (نيلوفر)

ساقه بامبو

نیلوفر

2,850,000 ریال

2,422,500 ریال

گاه ناچيزي مرگ (مولي)

گاه ناچیزی مرگ

مولی

6,900,000 ریال

5,520,000 ریال

هزار و يک شب 2 جلدي بر اساس نسخه ي بولاق (نيلوفر)

هزار و یک شب 2 جلدی بر اساس نسخه ی بولاق

نیلوفر

12,500,000 ریال

10,625,000 ریال

زمستان ترس (ناهيد)

زمستان ترس

ناهید

550,000 ریال

440,000 ریال

خوش خيال بد اقبال (اميد ايرانيان)

خوش خیال بد اقبال

امید ایرانیان

260,000 ریال

208,000 ریال

شرق مديترانه (افراز)

شرق مدیترانه

افراز

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

مريما (هيرمند)

مریما

هیرمند

600,000 ریال

480,000 ریال

پيامبر (شوميز - روزنه)

پیامبر

روزنه

1,650,000 ریال

1,650,000 ریال

جهان ساعت هايش را با چشمان تو کوک مي کند (ثالث)

جهان ساعت هایش را با چشمان تو کوک می کند

ثالث

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال

هزار و يک شب2 جلدي (هرمس)

هزار و یک شب2 جلدی

هرمس‏

14,000,000 ریال

11,200,000 ریال

زيني برکات (دنياي اقتصاد)

زینی برکات

دنیای اقتصاد

400,000 ریال

320,000 ریال

واحه ي غروب (نيلوفر)

واحه ی غروب

نیلوفر

1,950,000 ریال

1,657,500 ریال

درويش عاشق (نيلوفر)

درویش عاشق

نیلوفر

2,750,000 ریال

2,337,500 ریال

خاطرات تن (داستان برتر جهان62_افراز)

خاطرات تن

افراز

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

آخرين انار دنيا گالينگور (ثالث)

آخرین انار دنیا گالینگور

ثالث

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

خاطرات زن مطلقه (نيماژ)

خاطرات زن مطلقه

نیماژ

900,000 ریال

765,000 ریال

جمشيد خان عمويم که باد هميشه او را با خود مي برد (نيماژ)

جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود می برد

نیماژ

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

حاشيه نشين هاي اروپا (ثالث)

حاشیه نشین های اروپا

ثالث

880,000 ریال

704,000 ریال

هزار و يک شب 6 جلدي (نگاه)

هزار و یک شب 6 جلدی

نگاه

12,750,000 ریال

10,200,000 ریال

دانوب خاکستري (ماهي)

دانوب خاکستری

ماهی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

غروب پروانه (نيماژ)

غروب پروانه

نیماژ

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

هزار و يک شب خراساني بزنجردي 2 جلدي (مانيا هنر)

هزار و یک شب خراسانی بزنجردی 2 جلدی

مانیا هنر

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

سفر قصه ها (ماهريس)

سفر قصه ها

ماهریس

590,000 ریال

472,000 ریال

عزازيل (ققنوس)

عزازیل

ققنوس

950,000 ریال

807,500 ریال

خاطراتم در زندان زنان (تا)

خاطراتم در زندان زنان

تا

750,000 ریال

600,000 ریال

فهرس (ثالث)

فهرس

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

نسل فاضلاب ها (افزار)

نسل فاضلاب ها

افراز

300,000 ریال

240,000 ریال

جنگ در سرزمين مصر (نشرني)

جنگ در سرزمین مصر

نشر نی

280,000 ریال

224,000 ریال

داستان هاي کوتاه از سرزمين هاي عرب (نشانه)

داستان های کوتاه از سرزمین های عرب

نشانه

400,000 ریال

320,000 ریال

سايه هايي بر پنجره (هرمس)

سایه هایی بر پنجره

هرمس‏

490,000 ریال

392,000 ریال

جنايت (ماهريس)

جنایت

ماهریس

250,000 ریال

200,000 ریال

سگ آبي (روزنه)

سگ آبی

روزنه

695,000 ریال

556,000 ریال

نداي درون (جامي)

ندای درون

جامی

250,000 ریال

200,000 ریال

آن چه برايتان مانده است (افراز)

آن چه برایتان مانده است

افراز

150,000 ریال

120,000 ریال

تاريخ ادبيات عرب (ويستار)

تاریخ ادبیات عرب

ویستار

300,000 ریال

240,000 ریال

مردان در آفتاب (افراز)

مردان در آفتاب

افراز

330,000 ریال

264,000 ریال

در کشور  مردان (نيکونشر)

در کشور مردان

نیکو

78,000 ریال

62,400 ریال

حضرت والا (کتاب پارسه)

حضرت والا

کتاب پارسه

300,000 ریال

240,000 ریال

آخرين انار دنيا رقعي (شوميز - ثالث)

آخرین انار دنیا رقعی

ثالث

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

راه (هاشمي)

راه

هاشمی

100,000 ریال

80,000 ریال

آوازخوان شب (مهر ودل)

آوازخوان شب

مهر و دل

900,000 ریال

720,000 ریال

بانوي ماسه و ماه (دارينوش)

بانوی ماسه و ماه

دارینوش

300,000 ریال

240,000 ریال

بچه هاي محله (نگاه)

بچه های محله

نگاه

395,000 ریال

316,000 ریال

شعر معاصر عرب (سخن)

شعر معاصر عرب

سخن

550,000 ریال

440,000 ریال

چکامه هاي متنبي (هرمس)

چکامه های متنبی

هرمس‏

950,000 ریال

760,000 ریال

پيامبر و ديوانه - گالينگور - جيبي (کارنامه)

پیامبر و دیوانه - گالینگور - جیبی

کارنامه

500,000 ریال

400,000 ریال

جنگ دوم سگ (گل آذين)

جنگ دوم سگ

نشر گل آذین

680,000 ریال

544,000 ریال

نور آبي (دوستان)

نور آبی

دوستان

95,000 ریال

76,000 ریال

آب باريکه ها (هيرمند)

آب باریکه ها

هیرمند

160,000 ریال

128,000 ریال

سمفوني سرنوشت (حکايت قلم نوين)

سمفونی سرنوشت

حکایت قلم نوین

250,000 ریال

200,000 ریال

زنان ماه (ورا)

زنان ماه

نشر ورا

400,000 ریال

320,000 ریال

بانوان ماه (کوله پشتي)

بانوان ماه

کوله پشتی

270,000 ریال

216,000 ریال

ميرامار (دنياي اقتصاد)

میرامار

دنیای اقتصاد

130,000 ریال

104,000 ریال

سياه برازنده ي توست (نيلوفر)

سیاه برازنده ی توست

نیلوفر

375,000 ریال

318,750 ریال

مرداني در آفتاب (نيلوفر)

مردانی در آفتاب

نیلوفر

250,000 ریال

212,500 ریال

گدا (نيلوفر)

گدا

نیلوفر

550,000 ریال

467,500 ریال

خواب (نيلوفر)

خواب

نیلوفر

280,000 ریال

238,000 ریال

در بازار اسيران (نيماژ)

در بازار اسیران

نیماژ

290,000 ریال

246,500 ریال

کوباني (انديشه احسان)

کوبانی

اندیشه احسان

580,000 ریال

464,000 ریال

پيامبر (آموت)

پیامبر

آموت

150,000 ریال

120,000 ریال

وقايع غريب غيب شدن سعيد ابونحس خوشبدبين (نون)

وقایع غریب غیب شدن سعید ابونحس خوشبدبین

نون

150,000 ریال

120,000 ریال

داعش خاطرخواه (کوله پشتي)

داعش خاطرخواه

کوله پشتی

250,000 ریال

200,000 ریال

کمربند جيبي (نشرني)

کمربند جیبی

نشر نی

120,000 ریال

96,000 ریال

آخرين دختر (کتاب پارسه)

آخرین دختر

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

ديوان متنبي 2 جلدي (زوار)

دیوان متنبی 2 جلدی

زوار

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

تو بالاتر از عشقي (تنديس)

تو بالاتر از عشقی

کتابسرای تندیس

350,000 ریال

280,000 ریال

کابوس هاي بيروت(نشرني)

کابوس های بیروت

نشر نی

1,200,000 ریال

960,000 ریال