نتایج جستجو برای نظریه

فیلترها

نظام اشیا

ژان بودریار

825,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ دهم

228 صفحه insert_drive_file
%

جامعه مصرفی

ژان بودریار

1,125,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ چهاردهم

330 صفحه insert_drive_file
%

سیاست و خرد

میشل فوکو

1,312,500 ریال

ناشر: جامی

چاپ پنجم

272 صفحه insert_drive_file
%

نظریه بازی ها

محمدحسین رحمتی

1,200,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

285 صفحه insert_drive_file
%

نظریه جامعه شناسی

جورج ریتزر

3,440,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

1016 صفحه insert_drive_file
%

نقد ایدئولوژی

کمال خسروی

560,000 ریال

ناشر: آمه

چاپ سوم

360 صفحه insert_drive_file
%