نتایج جستجو برای نظریه

فیلترها

نظام اشیا

ژان بودریار

825,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ دهم

228 صفحه insert_drive_file
%

جامعه مصرفی

ژان بودریار

2,100,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ پانزدهم

330 صفحه insert_drive_file
%

سیاست و خرد

میشل فوکو

1,312,500 ریال

ناشر: جامی

چاپ پنجم

272 صفحه insert_drive_file
%

جامعه شناسی دین

ملکم همیلتون

1,650,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ یازدهم

428 صفحه insert_drive_file
%

موج سوم

الوین تافلر

4,800,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ بیست و نهم

680 صفحه insert_drive_file

نظریه بازی ها

محمدحسین رحمتی

1,200,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

285 صفحه insert_drive_file
%