نتایج جستجو برای نظریه

فیلترها

جامعه مصرفی

ژان بودریار

1,275,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ چهاردهم

330 صفحه insert_drive_file
%

سیاست و خرد

میشل فوکو

578,000 ریال

ناشر: جامی

چاپ چهارم

272 صفحه insert_drive_file
%

807,500 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

312 صفحه insert_drive_file
%

نظریه بازی ها

محمدحسین رحمتی

1,275,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

285 صفحه insert_drive_file
%

نظریه جامعه شناسی

جورج ریتزر

3,655,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

1016 صفحه insert_drive_file
%

نقد ایدئولوژی

کمال خسروی

595,000 ریال

ناشر: آمه

چاپ سوم

360 صفحه insert_drive_file
%