نتایج جستجو برای ����������

فیلترها

نظام اشیا

ژان بودریار

825,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ دهم

228 صفحه insert_drive_file
%

جامعه مصرفی

ژان بودریار

1,125,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ چهاردهم

330 صفحه insert_drive_file
%

سیاست و خرد

میشل فوکو

544,000 ریال

ناشر: جامی

چاپ چهارم

272 صفحه insert_drive_file
%

788,500 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

312 صفحه insert_drive_file
%

نظریه بازی ها

محمدحسین رحمتی

1,245,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

285 صفحه insert_drive_file
%

نظریه جامعه شناسی

جورج ریتزر

2,407,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هشتم

1016 صفحه insert_drive_file
%