نتایج جستجو برای ����������

فیلترها

جامعه مصرفی

ژان بودریار

680,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ یازدهم

330 صفحه insert_drive_file
جامعه مصرفی
%

اراده به دانستن

میشل فوکو

460,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پانزدهم

184 صفحه insert_drive_file
اراده به دانستن
%

نظریه توسعه

جان ندروین پیترز

650,000 ریال

ناشر: نشر گل آذین

چاپ دوم

384 صفحه insert_drive_file
نظریه توسعه
%

جامعه شناسی سیاسی

حسین بشیریه

980,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سی‌ام

352 صفحه insert_drive_file
جامعه شناسی سیاسی
%

950,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

312 صفحه insert_drive_file
دیرینه شناسی دانش
%

کارگران بی طبقه

علیرضاخیراللهی

350,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ سوم

258 صفحه insert_drive_file
کارگران بی طبقه
%