نتایج جستجو برای ����������

فیلترها

فهم طبقه

اریک الین رایت

819,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ دوم

328 صفحه insert_drive_file
%

نظام اشیا

ژان بودریار

456,300 ریال

ناشر: ثالث

چاپ هشتم

228 صفحه insert_drive_file
%

جامعه مصرفی

ژان بودریار

686,400 ریال

ناشر: ثالث

چاپ دوازدهم

330 صفحه insert_drive_file
%

اراده به دانستن

میشل فوکو

492,800 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ شانزدهم

184 صفحه insert_drive_file
%

نظریه توسعه

جان ندروین پیترز

858,000 ریال

ناشر: نشر گل آذین

چاپ دوم

384 صفحه insert_drive_file
%

جامعه شناسی سیاسی

حسین بشیریه

862,400 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سی‌ام

352 صفحه insert_drive_file
%