فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای پر فروش

دسته بندی ها

(94)
(4)
(1)
(1)

موضوع های اصلی

(27)
(8)
(2)
(6)
(4)
(11)
(3)
(13)
(15)
(4)
(5)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(2)
(2)
(3)
(10)
(5)
(3)
(1)
(3)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(8)
(1)
(3)
(1)
(9)
(1)
(3)
(3)
(4)
(2)
(2)

انتشارات

(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(3)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(8)
(17)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
100 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای پر فروش

دسته بندی ها

(94)
(4)
(1)
(1)

موضوع های اصلی

(27)
(8)
(2)
(6)
(4)
(11)
(3)
(13)
(15)
(4)
(5)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(2)
(2)
(3)
(10)
(5)
(3)
(1)
(3)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(8)
(1)
(3)
(1)
(9)
(1)
(3)
(3)
(4)
(2)
(2)

انتشارات

(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(3)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(8)
(17)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
100 محصول
مجله سياست نامه 30 بهار 1403

مجله سیاست نامه 30 بهار 1403

سیاست نامه

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

تاريخ ‌نگار زوال (کتاب پارسه)

تاریخ ‌نگار زوال

کتاب پارسه

2,650,000 ریال

2,120,000 ریال

مجله کتاب نامه آگاهي نو شماره 4 (آگاهي نو)

مجله کتاب نامه آگاهی نو شماره 4

آگاهی نو

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

تکنوفئوداليسم، آنچه سرمايه داري را نابود کرد (بيدگل)

تکنوفئودالیسم، آنچه سرمایه داری را نابود کرد

بیدگل

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

بازار آزاد و دشمنان آن (کتاب پارسه)

بازار آزاد و دشمنان آن

کتاب پارسه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

ليبراليسم (کتاب پارسه)

لیبرالیسم

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

شب هاي روشن جيبي (ماهي)

شب های روشن جیبی

ماهی

650,000 ریال

520,000 ریال

جنبش دانشجويي در آمريکا (رخ داد نو)

جنبش دانشجویی در آمریکا

رخ داد نو

40,000 ریال

32,000 ریال

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 11:: فلسفه ذهن فلسفه علم (ققنوس)

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 11:: فلسفه ذهن فلسفه علم

ققنوس

5,500,000 ریال

4,675,000 ریال

شاهنامه 4 جلدي (گالينگور - سخن)

شاهنامه 4 جلدی

سخن

23,500,000 ریال

18,800,000 ریال

موهايم را دوباره خواهم بافت (زيزفون)

موهایم را دوباره خواهم بافت

زیزفون

450,000 ریال

360,000 ریال

سباستين (مثلث)

سباستین

مثلث

1,280,000 ریال

1,024,000 ریال

جنگ جهاني اول (کتاب پارسه)

جنگ جهانی اول

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

خواب عموجان (ثالث)

خواب عموجان

ثالث

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

چرا سوسياليست نيستم (کتاب پارسه)

چرا سوسیالیست نیستم

کتاب پارسه

3,980,000 ریال

3,184,000 ریال

بازار مکاره (چشمه)

بازار مکاره

چشمه

5,800,000 ریال

4,930,000 ریال

دختر سروان (کتاب پارسه)

دختر سروان

کتاب پارسه

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

سه جرم کيهاني کتاب سوم : پايان مرگ (کتابسراي تنديس)

سه جرم کیهانی کتاب سوم : پایان مرگ

کتابسرای تندیس

7,800,000 ریال

6,240,000 ریال

يادداشت هاي اينجانب (کتاب پارسه)

یادداشت های اینجانب

کتاب پارسه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

مرگ ايوان ايليچ (کتاب پارسه)

مرگ ایوان ایلیچ

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

فروپاشي (کتاب پارسه)

فروپاشی

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

شبهاي روشن (کتاب پارسه)

شبهای روشن

کتاب پارسه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

قرن بيستم ايدئولوژي هاي خشونت (ققنوس)

قرن بیستم ایدئولوژی های خشونت

ققنوس

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

شما بي‌شماريد ! (لگا)

شما بیشمارید !

لگا

690,000 ریال

552,000 ریال

آزادي آزاد بودن (خوب)

آزادی آزاد بودن

خوب

890,000 ریال

712,000 ریال

مرگ (فرهنگ نشر نو)

مرگ

فرهنگ نشر نو

1,900,000 ریال

1,900,000 ریال

درباره معني زندگي (کتاب پارسه)

درباره معنی زندگی

کتاب پارسه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

بي زمستان (مثلث)

بی زمستان

مثلث

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

به سوي فروغ آزادي (بيدگل)

به سوی فروغ آزادی

بیدگل

5,250,000 ریال

4,200,000 ریال

دل دلدادگي 2 جلدي (زرياب)

دل دلدادگی 2 جلدی

زریاب

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

داستان خلاقيت (ديوار-چشمه)

داستان خلاقیت

دیوار-چشمه

6,900,000 ریال

5,865,000 ریال

محاوره طالب و مطلوب (کتاب پارسه)

محاوره طالب و مطلوب

کتاب پارسه

9,550,000 ریال

7,640,000 ریال

خطاب به عشق دفتر اول (فرهنگ نشر نو)

خطاب به عشق دفتر اول

فرهنگ نشر نو

2,500,000 ریال

2,500,000 ریال

تئوري انتخاب (شوميز - سايه سخن)

تئوری انتخاب

سایه سخن

5,160,000 ریال

4,128,000 ریال

مارک دو پلو (مثلث)

مارک دو پلو

مثلث

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

برگ اضافي (مثلث)

برگ اضافی

مثلث

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

از طلسم تا تاريخ (نگارستان انديشه)

از طلسم تا تاریخ

نگارستان اندیشه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

برج فرازان (ماهي)

برج فرازان

ماهی

4,950,000 ریال

3,960,000 ریال

اساطير خاورميانه (مرکز)

اساطیر خاورمیانه

مرکز

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

وحي به مثابه گواهي (نگاه معاصر)

وحی به مثابه گواهی

نگاه معاصر

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

سرو سپيد...سرخ (چترنگ)

سرو سپید...سرخ

چترنگ

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

از اون روزا که عکسا (مون)

از اون روزا که عکسا

مون

450,000 ریال

360,000 ریال

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 8 : فلسفه اروپايي در قرن بيستم (ققنوس)

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 8 : فلسفه اروپایی در قرن بیستم

ققنوس

5,300,000 ریال

4,505,000 ریال

توتاليتاريسم (کتاب پارسه)

توتالیتاریسم

کتاب پارسه

4,950,000 ریال

3,960,000 ریال

مجله سمرقند 5 (بهار 1403)

مجله سمرقند 5

سمرقند

3,500,000 ریال

3,150,000 ریال

من سندبادم تو مسافر (فنجان)

من سندبادم تو مسافر

فنجان

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

روانکاوي و ايمان (قطره)

روانکاوی و ایمان

قطره

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

موآ: سفرنامه و عکس‌هاي ويتنام (مثلث)

موآ: سفرنامه و عکس‌های ویتنام

مثلث

1,760,000 ریال

1,408,000 ریال

از راه و رفته و رفتار (بازتاب نگار)

از راه و رفته و رفتار

بازتاب نگار

5,200,000 ریال

4,160,000 ریال

جاي خالي سلوچ جلد نفيس (چشمه)

جای خالی سلوچ جلد نفیس

چشمه

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

سفر به انتهاي شب (چشمه)

سفر به انتهای شب

چشمه

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

هويت (قطره)

هویت

قطره

700,000 ریال

560,000 ریال

مارک و پلو (مثلث)

مارک و پلو

مثلث

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

نقد الهيات سياسي 5: بحران بورژوازي اسلامي (سرايي)

نقد الهیات سیاسی 5: بحران بورژوازی اسلامی

سرایی

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

گولاگ (ثالث)

گولاگ

ثالث

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

سال بلوا  جيبي  (ققنوس)

سال بلوا جیبی

ققنوس

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

هميشه برايت مي‌نويسم (ادامه-اطراف)

همیشه برایت مینویسم

ادامه-اطراف

2,470,000 ریال

1,976,000 ریال

قدرت و فساد (همان)

قدرت و فساد

همان

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

گردونه آتش (بيدگل)

گردونه آتش

بیدگل

5,450,000 ریال

4,360,000 ریال

مقدمه‌اي بر زيبايي شناسي (نگاه)

مقدمه‌ای بر زیبایی شناسی

نگاه

4,250,000 ریال

3,400,000 ریال

عهد عتيق (سينا)

عهد عتیق

سینا

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

موزاييک استعاره‌ها (برج)

موزاییک استعاره‌ها

برج

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

مسائل اصلي فلسفه (کرگدن)

مسائل اصلی فلسفه

کرگدن

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

در دفاع از فهم (چشمه)

در دفاع از فهم

چشمه

3,700,000 ریال

3,145,000 ریال

بوروکراسي (کتاب پارسه)

بوروکراسی

کتاب پارسه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

گذشته ي يک توهم (کتابستان برخط)

گذشته ی یک توهم

کتابستان برخط

8,300,000 ریال

6,640,000 ریال

انقلابي ها دوباره دست به کار مي شوند (برج)

انقلابی ها دوباره دست به کار می شوند

برج

880,000 ریال

704,000 ریال

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 9: فلسفه اخلاق (ققنوس)

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 9: فلسفه اخلاق

ققنوس

7,300,000 ریال

6,205,000 ریال

يوگاي پاتنجلي (کتاب پارسه)

یوگای پاتنجلی

کتاب پارسه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

در يتيم (چشمه)

در یتیم

چشمه

980,000 ریال

833,000 ریال

مجله آگاهي نو 13 (فروردين و ارديبهشت 1403)

مجله آگاهی نو 13

آگاهی نو

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

بوته آزمايش (بيدگل)

بوته آزمایش

بیدگل

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

کتابخانه نيمه شب شوميز (کوله پشتي)

کتابخانه نیمه شب شومیز

کوله پشتی

2,190,000 ریال

1,752,000 ریال

تاکسي سواري (چشمه)

تاکسی سواری

چشمه

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 10: معرفت شناسي (ققنوس)

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 10: معرفت شناسی

ققنوس

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

تحولات خانواده (ماهي)

تحولات خانواده

ماهی

950,000 ریال

760,000 ریال

بنيانگذاري براي ما بعدالطبيعه اخلاق (نشرني)

بنیانگذاری برای ما بعدالطبیعه اخلاق

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

اخلاق از ديدگاه سارتر و فرويد (نقد فرهنگ)

اخلاق از دیدگاه سارتر و فروید

نقد فرهنگ

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

از ديار مهتاب (ماهي)

از دیار مهتاب

ماهی

450,000 ریال

360,000 ریال

خلاقه خواني (نگاه)

خلاقه خوانی

نگاه

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

حافظ  (خوب)

حافظ

خوب

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

مثنوي معنوي 2 جلدي محمدعلي موحد قابدار (هرمس)

مثنوی معنوی 2 جلدی محمدعلی موحد قابدار

هرمس‏

29,000,000 ریال

23,200,000 ریال

افسانه ي استر و مردخاي (ققنوس)

افسانه ی استر و مردخای

ققنوس

2,100,000 ریال

1,785,000 ریال

ارزش هاي اخلاقي در عصر علم (حکمت)

ارزش های اخلاقی در عصر علم

حکمت

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

ضيافت (کوله پشتي)

ضیافت

کوله پشتی

850,000 ریال

680,000 ریال

اسکندر (نيماژ)

اسکندر

نیماژ

690,000 ریال

586,500 ریال

دختر سرکه اي (ثالث)

دختر سرکه ای

ثالث

425,000 ریال

340,000 ریال

اسطوره و واقعيت (کتاب پارسه)

اسطوره و واقعیت

کتاب پارسه

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

سه جرم کيهاني کتاب دوم : جنگل تاريک (کتابسراي تنديس)

سه جرم کیهانی کتاب دوم : جنگل تاریک

کتابسرای تندیس

1,720,000 ریال

1,376,000 ریال

ديکتاتور شدن (برج)

دیکتاتور شدن

برج

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

انقلاب را زيستن (بيدگل)

انقلاب را زیستن

بیدگل

3,480,000 ریال

2,784,000 ریال

هرمنوتيک (نشرني)

هرمنوتیک

نشر نی

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

من چگونه اروين يالوم شدم (کتاب پارسه)

من چگونه اروین یالوم شدم

ماه مهر

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

پول و هنر (اسطوره پرومته)

پول و هنر

اسطوره پرومته

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

جين اير شوميز (نشرني)

جین ایر شومیز

نشر نی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

سفرنامه بهمئي و لشکرکشي به طيبي (نامک)

سفرنامه بهمئی و لشکرکشی به طیبی

نامک

750,000 ریال

600,000 ریال

تداوم هويت ايراني (مرواريد)

تداوم هویت ایرانی

مروارید

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 6: فلسفه سياسي (ققنوس)

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد 6: فلسفه سیاسی

ققنوس

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

دوبروفسکي (کتاب پارسه)

دوبروفسکی

کتاب پارسه

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

چرم ساغري (ناهيد)

چرم ساغری

ناهید

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال