نتایج جستجو برای عمومی

فیلترها

دیزاین

جان هسکت

360,000 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ سوم

208 صفحه insert_drive_file
%

فلسفه هنر

استیون دیویس

645,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یکم

348 صفحه insert_drive_file
%

رسم نقد هنر

دیوید سلی

596,250 ریال

ناشر: چتر

چاپ سوم

344 صفحه insert_drive_file
%

فلسفه ی هنر

ژان لاکست

300,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ پنجم

144 صفحه insert_drive_file
%

آر. بی. کیتای

اندرو لمرث

427,500 ریال

ناشر: نظر

چاپ یکم

142 صفحه insert_drive_file
%

جهان های هنری

هوارد بکر

765,000 ریال

ناشر: نشر بان

چاپ یکم

422 صفحه insert_drive_file
%