فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(39)
(1)

موضوع های اصلی

(28)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(20)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(7)

انتشارات

(1)
(4)
(2)
(1)
(3)
(12)
(1)
(2)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)

نویسنده ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(6)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(41)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
42 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(39)
(1)

موضوع های اصلی

(28)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(20)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(7)

انتشارات

(1)
(4)
(2)
(1)
(3)
(12)
(1)
(2)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)

نویسنده ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(6)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(41)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
42 محصول
جهان نمايش 19: نمايشنامه ببر پشت دروازه (نشر ني)

جهان نمایش 19: نمایشنامه ببر پشت دروازه

نشر نی

380,000 ریال

315,400 ریال

خودم با ديگران (ماهي)

خودم با دیگران

ماهی

2,700,000 ریال

2,025,000 ریال

ريشه هاي رومانتيسم (شوميز - ماهي)

ریشه های رومانتیسم

ماهی

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

گفتگو در کاتدرال (لوح فکر)

گفتگو در کاتدرال

لوح فکر

6,000,000 ریال

4,500,000 ریال

چرا ادبيات ؟ (لوح فکر)

چرا ادبیات ؟

لوح فکر

800,000 ریال

600,000 ریال

آئورا (نشرني)

آئورا

نشر نی

800,000 ریال

664,000 ریال

ايران جامعه کوتاه مدت (نشر ني)

ایران جامعه کوتاه مدت

نشر نی

1,000,000 ریال

830,000 ریال

کنستانسيا  جيبي (ماهي)

کنستانسیا جیبی

ماهی

700,000 ریال

525,000 ریال

دن کاسمورو (نشر ني)

دن کاسمورو

نشر نی

1,900,000 ریال

1,577,000 ریال

محاکمه ژان دارک در روان (فرهنگ جاويد)

محاکمه ژان دارک در روان

فرهنگ جاوید

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

عيش مدام (نيلوفر)

عیش مدام

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

دعوت به تماشاي دوزخ (فرهنگ جاويد)

دعوت به تماشای دوزخ

فرهنگ جاوید

5,990,000 ریال

5,091,500 ریال

پوست انداختن (آگه)

پوست انداختن

آگه

5,850,000 ریال

4,680,000 ریال

سور بز (نشر علم)

سور بز

نشر علم

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

مرگ در آند (آگه)

مرگ در آند

آگه

3,120,000 ریال

2,496,000 ریال

جنگ آخر زمان (آگه)

جنگ آخر زمان

آگه

8,250,000 ریال

6,600,000 ریال

باغ همسايه (آگاه)

باغ همسایه

آگاه

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

خاطرات پس از مرگ براس کوباس (مرواريد)

خاطرات پس از مرگ براس کوباس

مروارید

2,100,000 ریال

1,470,000 ریال

ائوريپيدس (نشرني)

ائوریپیدس

نشر نی

4,600,000 ریال

3,818,000 ریال

حکومت نظامي (نشر ني)

حکومت نظامی

نشر نی

1,800,000 ریال

1,494,000 ریال

نبرد (شوميز- ماهي)

نبرد

ماهی

2,350,000 ریال

1,762,500 ریال

زندگي نامه ي آيزايا برلين (ماهي)

زندگی نامه ی آیزایا برلین

ماهی

2,300,000 ریال

1,725,000 ریال

سنکا: زنان تروا و توئستس (نشر ني)

سنکا: زنان تروا و توئستس

نشر نی

1,800,000 ریال

1,494,000 ریال

کلنل پسيان و ناسيوناليسم انقلابي در ايران (ماهي)

کلنل پسیان و ناسیونالیسم انقلابی در ایران

ماهی

980,000 ریال

735,000 ریال

ريچارد سوم (نشر ني)

ریچارد سوم

نشر نی

1,900,000 ریال

1,577,000 ریال

داستان هاي کوتاه آمريکاي لاتين (نشر ني)

داستان های کوتاه آمریکای لاتین

نشر نی

4,500,000 ریال

3,735,000 ریال

سرگذشت سوررئاليسم (نشر ني)

سرگذشت سوررئالیسم

نشر نی

2,800,000 ریال

2,324,000 ریال

روانکاو و داستان هاي ديگر (ماهي)

روانکاو و داستان های دیگر

ماهی

750,000 ریال

562,500 ریال

آيسخولوس (نشر ني)

آیسخولوس

نشر نی

3,600,000 ریال

2,988,000 ریال

زنداني لاس لوماس جيبي (ماهي)

زندانی لاس لوماس جیبی

ماهی

450,000 ریال

337,500 ریال

کليساي شيطان (نشر مد)

کلیسای شیطان

نشر مد

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

خليل ملکي (مرکز)

خلیل ملکی

مرکز

598,000 ریال

496,340 ریال

ادم اسميت (ماهي)

ادم اسمیت

ماهی

150,000 ریال

112,500 ریال

گرينگوي پير (ماهي)

گرینگوی پیر

ماهی

750,000 ریال

562,500 ریال

گزيده شعرهاي جورج سفريس / مرواريد

گزیده شعرهای جورج سفریس / مروارید

مروارید

170,000 ریال

119,000 ریال

سالومه (هرمس)

سالومه

هرمس‏

270,000 ریال

216,000 ریال

صنعت و امپراتوري (ماهي)

صنعت و امپراتوری

ماهی

1,850,000 ریال

1,387,500 ریال

نسل قلم 5: کارلوس فوئنتس (فرهنگ نشر نو)

نسل قلم 5: کارلوس فوئنتس

فرهنگ نشر نو

100,000 ریال

85,000 ریال

اعتماد (آگه)

اعتماد

آگه

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

کينکاس بوربا (نشر ني)

کینکاس بوربا

نشر نی

1,500,000 ریال

1,245,000 ریال

در جستجوي فردي (لوح فکر)

در جستجوی فردی

لوح فکر

800,000 ریال

600,000 ریال

ويرژيل (ماهي)

ویرژیل

ماهی

150,000 ریال

112,500 ریال