نتایج جستجو برای نظریه

فیلترها

هویت

فرانسیس فوکویاما

1,360,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ چهارم

192 صفحه insert_drive_file
%

سیاست

اندرو هیوود

4,480,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سیزدهم

666 صفحه insert_drive_file
%

آنارشیسم

جرج وودکاک

4,080,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ سوم

532 صفحه insert_drive_file
%

وضع بشر

هانا آرنت

2,975,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ یازدهم

488 صفحه insert_drive_file
%

لویاتان

توماس هابز

4,400,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هجدهم

575 صفحه insert_drive_file
%

آینده اسلام

جان اسپوزیتو

1,350,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ سوم

380 صفحه insert_drive_file
%