نتایج جستجو برای نظریه

فیلترها

خشونت

اسلاوی ژیژک

450,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یازدهم

210 صفحه insert_drive_file
%

سیاست

اندرو هیوود

1,350,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یازدهم

666 صفحه insert_drive_file
%

هویت

فرانسیس فوکویاما

375,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ سوم

192 صفحه insert_drive_file
%

سیاست فاجعه بار

علی معظمی

262,500 ریال

ناشر: کرگدن

چاپ یکم

248 صفحه insert_drive_file
%

مفهوم امر سیاسی

کارل اشمیت

337,500 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ چهارم

200 صفحه insert_drive_file
%

جهان پسا-امریکایی

فرید زکریا

367,500 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ پنجم

276 صفحه insert_drive_file
%