نتایج جستجو برای ����������

فیلترها

خشونت

اسلاوی ژیژک

450,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یازدهم

210 صفحه insert_drive_file
%

سیاست

اندرو هیوود

1,350,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یازدهم

666 صفحه insert_drive_file
%

لویاتان

توماس هابز

1,500,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ شانزدهم

575 صفحه insert_drive_file
%

هویت

فرانسیس فوکویاما

375,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ سوم

192 صفحه insert_drive_file
%

نقد اقتصاد سیاسی

فریدریش انگلس

547,500 ریال

ناشر: ژرف

چاپ یکم

256 صفحه insert_drive_file
%

سیاست فاجعه بار

علی معظمی

262,500 ریال

ناشر: کرگدن

چاپ یکم

248 صفحه insert_drive_file
%