نتایج جستجو برای عمومی

فیلترها

امر نو

بوریس گرویس

935,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یکم

200 صفحه insert_drive_file
%

بازی علم

کاروین مک کین

1,657,500 ریال

ناشر: نشر علم

چاپ یکم

344 صفحه insert_drive_file
%

متافیزیک

استیون مامفورد

323,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ دوم

174 صفحه insert_drive_file
%

قضیه گودل

ارنست نیگل

935,000 ریال

ناشر: نیلوفر

چاپ دوم

278 صفحه insert_drive_file
%

وجود خدا؟!

ریچارد سوئینبرن

1,062,500 ریال

ناشر: لوگوس

چاپ دوم

394 صفحه insert_drive_file
%

ژن خودخواه

ریچارد داکینز

2,040,000 ریال

ناشر: اختران

چاپ دوم

582 صفحه insert_drive_file
%