نتایج جستجو برای عمومی

فیلترها

چیستی تکامل

ارنست مایر

640,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پنجم

432 صفحه insert_drive_file
چیستی تکامل
%

سرشت فناوری

ویلیام برایان آرتور

320,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

270 صفحه insert_drive_file
سرشت فناوری
%

ریاضیات چیست

ریچارد کورانت

780,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هشتم

600 صفحه insert_drive_file
ریاضیات چیست
%

طرح بزرگ

استیون هاکینگ

240,000 ریال

ناشر: مازیار

چاپ یازدهم

168 صفحه insert_drive_file
طرح بزرگ
%

پیدایش انسان

یوزف ه. رایش هلف

800,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ هشتم

414 صفحه insert_drive_file
پیدایش انسان
%

جهان طبیعت

مهسا شهرابی

180,000 ریال

ناشر: سبزان

چاپ یکم

112 صفحه insert_drive_file
جهان طبیعت
%