نتایج جستجو برای عمومی

فیلترها

سرشت فناوری

ویلیام برایان آرتور

320,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

270 صفحه insert_drive_file
سرشت فناوری
%

ریاضیات زیبا

تام سیگفرید

620,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دوازدهم

312 صفحه insert_drive_file
ریاضیات زیبا
%

طرح بزرگ

استیون هاکینگ

240,000 ریال

ناشر: مازیار

چاپ یازدهم

168 صفحه insert_drive_file
طرح بزرگ
%

پیدایش انسان

یوزف ه. رایش هلف

1,000,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ نهم

414 صفحه insert_drive_file
پیدایش انسان
%

جهان طبیعت

مهسا شهرابی

180,000 ریال

ناشر: سبزان

چاپ یکم

112 صفحه insert_drive_file
جهان طبیعت
%

ژن خودخواه

ریچارد داکینز

750,000 ریال

ناشر: نشر اختران

چاپ دوم

582 صفحه insert_drive_file
ژن خودخواه
%