نتایج جستجو برای ����������

فیلترها

چیستی تکامل

ارنست مایر

640,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پنجم

432 صفحه insert_drive_file
چیستی تکامل
%

سرشت فناوری

ویلیام برایان آرتور

320,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

270 صفحه insert_drive_file
سرشت فناوری
%

ریاضیات چیست

ریچارد کورانت

780,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هشتم

600 صفحه insert_drive_file
ریاضیات چیست
%

ریاضیات زیبا

تام سیگفرید

360,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دهم

312 صفحه insert_drive_file
ریاضیات زیبا
%

طرح بزرگ

استیون هاکینگ

240,000 ریال

ناشر: مازیار

چاپ یازدهم

168 صفحه insert_drive_file
طرح بزرگ
%

گوگل و حقوق

جمعی از نویسندگان

1,150,000 ریال

ناشر: کتاب آمه

چاپ یکم

564 صفحه insert_drive_file
گوگل و حقوق
%