نتایج جستجو برای برچسب

فیلترها

طرح بزرگ

استفن هاوکینگ

490,000 ریال

ناشر: امضا

چاپ سوم

224 صفحه insert_drive_file
طرح بزرگ
%

چیستی تکامل

ارنست مایر

980,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

432 صفحه insert_drive_file
چیستی تکامل
%

سرشت فناوری

ویلیام برایان آرتور

320,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

270 صفحه insert_drive_file
سرشت فناوری
%

ریاضیات زیبا

تام سیگفرید

620,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دوازدهم

312 صفحه insert_drive_file
ریاضیات زیبا
%

جهان طبیعت

مهسا شهرابی

180,000 ریال

ناشر: سبزان

چاپ یکم

112 صفحه insert_drive_file
جهان طبیعت
%

علم در عمل

جان لینهان

250,000 ریال

ناشر: مازیار

چاپ یکم

296 صفحه insert_drive_file
علم در عمل
%