نتایج جستجو برای اقتصاد

فیلترها

راز سرمایه

هرناندو دوسوتو

480,000 ریال

ناشر: صدای معاصر

چاپ دوازدهم

327 صفحه insert_drive_file
راز سرمایه
%

ادم اسمیت

دیوید رافائل

150,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ یکم

140 صفحه insert_drive_file
ادم اسمیت
%

اقتصاد کلان

گریگوری منکیو

980,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

708 صفحه insert_drive_file
اقتصاد کلان
%

پول

اریک لونرگن

340,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ پنجم

176 صفحه insert_drive_file
پول
%

گذر از مرزها

آلبرت هیرشمن

50,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ یکم

104 صفحه insert_drive_file
گذر از مرزها
%

علیه سرمایه

ساد فیلهو

670,000 ریال

ناشر: روزآمد

چاپ یکم

428 صفحه insert_drive_file
علیه سرمایه
%