نتایج جستجو برای عمومی

فیلترها

جذب

گابریل وینبرگ

490,000 ریال

ناشر: نوین

چاپ سوم

304 صفحه insert_drive_file
جذب
%

اول سود

مایک میخالوویچ

430,000 ریال

ناشر: نوین

چاپ دوم

258 صفحه insert_drive_file
اول سود
%

هنر جنگ

سان تزو

350,000 ریال

ناشر: هورمزد

چاپ چهارم

158 صفحه insert_drive_file
هنر جنگ
%

خوردن فیل

غلامرضا نخستین تقوی

380,000 ریال

ناشر: تعالی

چاپ دوم

168 صفحه insert_drive_file
خوردن فیل
%

مدیریت عمومی

سیدمهدی الوانی

860,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پنجاه و هشتم

528 صفحه insert_drive_file
مدیریت عمومی
%

مدیریت زمان

دیوید لوئیس

280,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ چهاردهم

288 صفحه insert_drive_file
مدیریت زمان
%