نتایج جستجو برای عمومی

فیلترها

هنر رزم

سون زو

262,500 ریال

ناشر: مثلث

چاپ هشتم

82 صفحه insert_drive_file
%

هنر جنگ

سان تزو

412,500 ریال

ناشر: هورمزد

چاپ ششم

158 صفحه insert_drive_file
%

مدیریت عمومی

سیدمهدی الوانی

1,577,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ شصتم

528 صفحه insert_drive_file
%

رموز دات کام

راسل برانسون

465,000 ریال

ناشر: صانعی

چاپ یکم

0 صفحه insert_drive_file
%

اتوبوس انرژی

جان گوردون

184,000 ریال

ناشر: آموخته

چاپ دوم

184 صفحه insert_drive_file
%

نامه های بیزوس

استیو اندرسون

520,000 ریال

ناشر: نوین

چاپ یکم

262 صفحه insert_drive_file
%