نتایج جستجو برای عمومی

فیلترها

اول سود

مایک میخالوویچ

430,000 ریال

ناشر: نوین

چاپ دوم

258 صفحه insert_drive_file
اول سود
%

هنر جنگ

سان تزو

470,000 ریال

ناشر: هورمزد

چاپ پنجم

158 صفحه insert_drive_file
هنر جنگ
%

تازه مدیر

لورن بی. بلکر

850,000 ریال

ناشر: گستره

چاپ یکم

323 صفحه insert_drive_file
تازه مدیر
%

خوردن فیل

غلامرضا نخستین تقوی

380,000 ریال

ناشر: تعالی

چاپ دوم

168 صفحه insert_drive_file
خوردن فیل
%

مدیریت زمان

دیوید لوئیس

280,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ چهاردهم

288 صفحه insert_drive_file
مدیریت زمان
%

واقعیت

هانس رزلینگ

590,000 ریال

ناشر: نوین توسعه

چاپ پانزدهم

328 صفحه insert_drive_file
واقعیت
%