نتایج جستجو برای عمومی

فیلترها

هنر جنگ

سان تزو

862,500 ریال

ناشر: هورمزد

چاپ نهم

158 صفحه insert_drive_file
%

تازه مدیر

لورن بی. بلکر

637,500 ریال

ناشر: گستره

چاپ یکم

323 صفحه insert_drive_file
%

مدیریت عمومی

سیدمهدی الوانی

1,920,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ شصت و یکم

528 صفحه insert_drive_file
%

رنج و سرمستی

محمد عباس زادگان

825,000 ریال

ناشر: کویر

چاپ یکم

130 صفحه insert_drive_file
%

واقعیت

هانس رزلینگ

862,500 ریال

ناشر: نوین توسعه

چاپ شانزدهم

328 صفحه insert_drive_file
%

رموز دات کام

راسل برانسون

465,000 ریال

ناشر: صانعی

چاپ یکم

0 صفحه insert_drive_file
%