نتایج جستجو برای ����������-����������-��������������

فیلترها

ثروت ملل

آدام اسمیت

1,800,000 ریال

ناشر: پیام

چاپ یکم

480 صفحه insert_drive_file
ثروت ملل
%

محاسبه رضایت

جیمز بیوکنن

480,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یکم

356 صفحه insert_drive_file
محاسبه رضایت
%

شهر نابرابر

جان رنی شورت

620,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ دوم

340 صفحه insert_drive_file
شهر نابرابر
%

فلسفه ی پول

گئورک زیمل

1,550,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ یکم

570 صفحه insert_drive_file
فلسفه ی پول
%

ثروت انقلابی

الوین تافلر

1,750,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ ششم

712 صفحه insert_drive_file
ثروت انقلابی
%

توسعه یعنی آزادی

آمارتیاسن

1,360,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یازدهم

544 صفحه insert_drive_file
توسعه یعنی آزادی
%