نتایج جستجو برای برچسب

فیلترها

فلسفه سیاسی

آدام سویفت

450,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ سوم

280 صفحه insert_drive_file
فلسفه سیاسی
%

آرمان های سیاسی

برتراند راسل

198,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ یکم

96 صفحه insert_drive_file
آرمان های سیاسی
%

اقتصاد سیاسی

ارنست مندل

250,000 ریال

ناشر: نشر گل آذین

چاپ دوم

136 صفحه insert_drive_file
اقتصاد سیاسی
%

جامعه شناسی سیاسی

حسین بشیریه

480,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ بیست و هشتم

352 صفحه insert_drive_file
جامعه شناسی سیاسی
%

آخر الزمان سیاسی

الیس ساندوز

645,000 ریال

ناشر: فلات

چاپ دوم

472 صفحه insert_drive_file
آخر الزمان سیاسی
%

مفهوم امر سیاسی

کارل اشمیت

140,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ سوم

200 صفحه insert_drive_file
مفهوم امر سیاسی
%