نتایج جستجو برای داستان-کوتاه

فیلترها

نخل

هوشنگ مرادی کرمانی

150,000 ریال

ناشر: معین

چاپ شانزدهم

132 صفحه insert_drive_file
نخل
%

تندر

زکریا تامر

250,000 ریال

ناشر: ماهریس

چاپ یکم

144 صفحه insert_drive_file
تندر
%

چشم سگ

عالیه عطایی

320,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ سوم

152 صفحه insert_drive_file
چشم سگ
%

فصل نان

علی اشرف درویشیان

200,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ نهم

88 صفحه insert_drive_file
فصل نان
%

آتش بازی

ریچارد فورد

280,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ دوم

256 صفحه insert_drive_file
آتش بازی
%

آسمان خیس

گروهی از نویسندگان

130,000 ریال

ناشر: افق

چاپ سوم

256 صفحه insert_drive_file
آسمان خیس
%