نتایج جستجو برای داستان-کوتاه

فیلترها

رخ

فرهاد خاکیان دهکردی

210,000 ریال

ناشر: نشر بان

چاپ یکم

144 صفحه insert_drive_file
%

مرز

نفیسه نصیران

141,750 ریال

ناشر: مرکز

چاپ یکم

78 صفحه insert_drive_file
%

نخل

هوشنگ مرادی کرمانی

270,000 ریال

ناشر: معین

چاپ هفدهم

132 صفحه insert_drive_file
%

زیبا

لودمیلا اولیتسکایا

243,750 ریال

ناشر: ثالث

چاپ سوم

116 صفحه insert_drive_file
%

تسکین

هلن مک دونالد

367,500 ریال

ناشر: هنوز

چاپ یکم

152 صفحه insert_drive_file
%

ب کوچک

امین فقیری

480,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ یکم

167 صفحه insert_drive_file
%