نتایج جستجو برای داستان-کوتاه-ایرانی

فیلترها

رخ

فرهاد خاکیان دهکردی

224,000 ریال

ناشر: نشر بان

چاپ یکم

144 صفحه insert_drive_file
%

نخل

هوشنگ مرادی کرمانی

306,000 ریال

ناشر: معین

چاپ هفدهم

132 صفحه insert_drive_file
%

هاویه

ابوتراب خسروی

356,900 ریال

ناشر: مرکز

چاپ نهم

128 صفحه insert_drive_file
%

ب کوچک

امین فقیری

512,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ یکم

167 صفحه insert_drive_file
%

چشم سگ

عالیه عطایی

384,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ هفتم

152 صفحه insert_drive_file
%

مرگامرگی

شرمین نادری

360,000 ریال

ناشر: نشر بان

چاپ یکم

200 صفحه insert_drive_file
%