فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(245)
(1)

موضوع های اصلی

(245)
(1)

موضوع های فرعی

(37)
(207)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(7)
(9)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(20)
(2)
(1)
(1)
(51)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(15)
(5)
(1)
(5)
(5)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(8)
(3)
(1)
(1)
(10)
(11)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
246 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(245)
(1)

موضوع های اصلی

(245)
(1)

موضوع های فرعی

(37)
(207)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(7)
(9)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(20)
(2)
(1)
(1)
(51)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(15)
(5)
(1)
(5)
(5)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(8)
(3)
(1)
(1)
(10)
(11)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
246 محصول
تاکسي سواري (چشمه)

تاکسی سواری

چشمه

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

آن پري زاد سبزپوش (نيماژ)

آن پری زاد سبزپوش

نیماژ

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

چند سرگذشت و يک داستان (ژرف)

چند سرگذشت و یک داستان

ژرف

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

با تشنگي پير مي شويم (آده)

با تشنگی پیر می شویم

آده

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

رشت (نيلوفر)

رشت

نیلوفر

1,750,000 ریال

1,487,500 ریال

آنکت و دو روايت ديگر (چشمه)

آنکت و دو روایت دیگر

چشمه

850,000 ریال

722,500 ریال

جمعه را گذاشتم براي خودکشي (چشمه)

جمعه را گذاشتم برای خودکشی

چشمه

400,000 ریال

340,000 ریال

آينه در آينه (بان)

آینه در آینه

نشر بان

900,000 ریال

720,000 ریال

ب کوچک (چشمه)

ب کوچک

چشمه

640,000 ریال

544,000 ریال

آه و دم (رشديه)

آه و دم

رشدیه

950,000 ریال

760,000 ریال

کلاهي که پس معرکه ماند (چشمه)

کلاهی که پس معرکه ماند

چشمه

620,000 ریال

527,000 ریال

مرگامرگي (بان)

مرگامرگی

نشر بان

450,000 ریال

360,000 ریال

ميني مال ها (مشکي)

مینی مال ها

نشر مشکی

650,000 ریال

520,000 ریال

شيراز (نيلوفر)

شیراز

نیلوفر

2,650,000 ریال

2,252,500 ریال

آواز ماهي بي نام (گمان)

آواز ماهی بی نام

گمان

350,000 ریال

280,000 ریال

هفت ناخدا (مرکز)

هفت ناخدا

مرکز

385,000 ریال

308,000 ریال

سر و ته يک کرباس (علم)

سر و ته یک کرباس

نشر علم

1,100,000 ریال

880,000 ریال

قصه هاي کوتاه براي بچه هاي ريش دار (علم)

قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار

نشر علم

2,650,000 ریال

2,120,000 ریال

قصه ما به سر رسيد (علم)

قصه ما به سر رسید

نشر علم

2,650,000 ریال

2,120,000 ریال

پنج داستان جلال آل احمد (مصدق)

پنج داستان جلال آل احمد

مصدق

580,000 ریال

464,000 ریال

موميا و عسل (نيلوفر)

مومیا و عسل

نیلوفر

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

ملال جدول باز (گالينگور-نشر دف)

ملال جدول باز

نشر دف

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

بخاراي من، ايل من (همارا)

بخارای من، ایل من

همارا

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

انسان جنايت و احتمال (روزبهان)

انسان جنایت و احتمال

روزبهان

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

کان لم يکن (نشر مون)

کان لم یکن

مون

650,000 ریال

520,000 ریال

جيب هاي باراني ات را بگرد (چشمه)

جیب های بارانی ات را بگرد

چشمه

140,000 ریال

119,000 ریال

برف و سمفوني ابري (چشمه)

برف و سمفونی ابری

چشمه

550,000 ریال

467,500 ریال

روي خط چشم (چشمه)

روی خط چشم

چشمه

940,000 ریال

799,000 ریال

درشتي (چشمه)

درشتی

چشمه

980,000 ریال

833,000 ریال

ثبت‌نام از کساني که سوار کشتي نشده‌اند (کلاغ)

ثبت‌نام از کسانی که سوار کشتی نشده‌اند

کلاغ

800,000 ریال

640,000 ریال

چشم سگ (چشمه)

چشم سگ

چشمه

1,600,000 ریال

1,360,000 ریال

فصل نان (چشمه)

فصل نان

چشمه

650,000 ریال

552,500 ریال

آبشوران (چشمه)

آبشوران

چشمه

850,000 ریال

722,500 ریال

دريا  روندگان جزيره آبي تر (ققنوس)

دریا روندگان جزیره آبی تر

ققنوس

1,850,000 ریال

1,572,500 ریال

پندهاي قندپهلو1 (فکرآذين)

پندهای قندپهلو1

فکر آذین

300,000 ریال

240,000 ریال

مکاشفه ي ابرک سگ قربانعلي (آگه)

مکاشفه ی ابرک سگ قربانعلی

آگه

480,000 ریال

384,000 ریال

باغ ملي (نيماژ)

باغ ملی

نیماژ

800,000 ریال

680,000 ریال

عاشقانه ها (روزبهان)

عاشقانه ها

روزبهان

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

دوباره از همان خيابان ها (مرکز)

دوباره از همان خیابان ها

مرکز

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

بي باد، بي پارو (چشمه)

بی باد، بی پارو

چشمه

1,150,000 ریال

977,500 ریال

زير نور کم (چشمه)

زیر نور کم

چشمه

1,950,000 ریال

1,657,500 ریال

دو منظره و داستان هاي ديگر ( توس)

دو منظره و داستان های دیگر

جوانه توس

3,750,000 ریال

3,000,000 ریال

جزيره اي براي تبعيد کاغذ پاره ها (چشمه)

جزیره ای برای تبعید کاغذ پاره ها

چشمه

125,000 ریال

106,250 ریال

تيله آبي (ققنوس)

تیله آبی

ققنوس

950,000 ریال

807,500 ریال

آبنبات دارچيني (سوره مهر)

آبنبات دارچینی

سوره مهر

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

سه قطره خون (چشمه)

سه قطره خون

چشمه

1,260,000 ریال

1,071,000 ریال

بهترين شکل ممکن (چشمه)

بهترین شکل ممکن

چشمه

580,000 ریال

493,000 ریال

باران در مترو (چشمه)

باران در مترو

چشمه

1,050,000 ریال

892,500 ریال

شرق بنفشه (مرکز)

شرق بنفشه

مرکز

1,360,000 ریال

1,088,000 ریال

همه ي افق (چشمه)

همه ی افق

چشمه

780,000 ریال

663,000 ریال

مجموعه داستان هاي و يادنوشته هاي سيمين بهبهاني (نگاه)

مجموعه داستان های و یادنوشته های سیمین بهبهانی

نگاه

5,250,000 ریال

4,200,000 ریال

فرشته زاده اي ميميرد (رايبد)

فرشته زاده ای میمیرد

رایبد

1,150,000 ریال

920,000 ریال

کافه مستشار (رايبد)

کافه مستشار

رایبد

900,000 ریال

720,000 ریال

ده داستان عليه فراموشي (اگر)

ده داستان علیه فراموشی

اگر

1,580,000 ریال

1,264,000 ریال

از دل گريخته ها (علم)

از دل گریخته ها

نشر علم

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

سفر (ثالث)

سفر

ثالث

400,000 ریال

320,000 ریال

تهران در بعد از ظهر (چشمه)

تهران در بعد از ظهر

چشمه

480,000 ریال

408,000 ریال

نه تر و نه خشک (معين)

نه تر و نه خشک

معین

300,000 ریال

255,000 ریال

چند روايت معتبر (چشمه)

چند روایت معتبر

چشمه

880,000 ریال

748,000 ریال

حتي وقتي مي خنديم (مرکز)

حتی وقتی می خندیم

مرکز

390,000 ریال

312,000 ریال

يوزپلنگاني که با من دويده اند (مرکز)

یوزپلنگانی که با من دویده اند

مرکز

850,000 ریال

680,000 ریال

مردي که گورش گم شد (چشمه)

مردی که گورش گم شد

چشمه

380,000 ریال

323,000 ریال

قلتشن ديوان (نشر علم)

قلتشن دیوان

نشر علم

950,000 ریال

760,000 ریال

تنگسير گالينگور (جاويدان)

تنگسیر گالینگور

جاویدان

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

انتري که لوطيش مرده بود گالينگور (بدرقه جاويدان)

انتری که لوطیش مرده بود گالینگور

جاویدان

550,000 ریال

440,000 ریال

داستان هاي نوروزي (کتاب سراي نيک)

داستان های نوروزی

کتاب سرای نیک

3,295,000 ریال

2,636,000 ریال

وغ وغ ساهاب (بدرقه جاويدان)

وغ وغ ساهاب

بدرقه جاویدان

800,000 ریال

640,000 ریال

انتخاب (قطره)

انتخاب

قطره

700,000 ریال

560,000 ریال

زندگي يک نهنگ قبل از خودکشي (ثالث)

زندگی یک نهنگ قبل از خودکشی

ثالث

400,000 ریال

320,000 ریال

فلامينگوهاي بختگان (مرکز)

فلامینگوهای بختگان

مرکز

295,000 ریال

236,000 ریال

اسپرسو 3 جلدي (سخن)

اسپرسو 3 جلدی

سخن

6,900,000 ریال

6,555,000 ریال

جامه به خوناب (جويا)

جامه به خوناب

جویا

1,000,000 ریال

800,000 ریال

زير سايه درخت بيعار (نيکو)

زیر سایه درخت بیعار

نیکو

240,000 ریال

192,000 ریال

شکار شبانه (نيماز)

شکار شبانه

نیماژ

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

سنگ و سپر (نيماژ)

سنگ و سپر

نیماژ

500,000 ریال

425,000 ریال

از اين ولايت (چشمه)

از این ولایت

چشمه

420,000 ریال

357,000 ریال

همراه آهنگ هاي بابام (چشمه)

همراه آهنگ های بابام

چشمه

600,000 ریال

510,000 ریال

کتاب هاي طلايي 9: سفرهاي مارکوپولو (فرهنگ نشر نو)

کتاب های طلایی 9: سفرهای مارکوپولو

فرهنگ نشر نو

400,000 ریال

400,000 ریال

سنگر و قمقمه هاي خالي (نيلوفر)

سنگر و قمقمه های خالی

نیلوفر

2,100,000 ریال

1,785,000 ریال

دير کردي ما شام را خورديم (نيماژ)

دیر کردی ما شام را خوردیم

نیماژ

500,000 ریال

425,000 ریال

بازي عروس و داماد (چشمه)

بازی عروس و داماد

چشمه

450,000 ریال

382,500 ریال

نيمه تاريک ماه (نيلوفر)

نیمه تاریک ماه

نیلوفر

4,850,000 ریال

4,122,500 ریال

اتفاق (نيلوفر)

اتفاق

نیلوفر

1,850,000 ریال

1,572,500 ریال

من داناي کل هستم (چشمه)

من دانای کل هستم

چشمه

850,000 ریال

722,500 ریال

همين امشب برگرديم (چشمه)

همین امشب برگردیم

چشمه

800,000 ریال

680,000 ریال

هشتاد سال داستان کوتاه ايراني 2 جلدي (کتاب خورشيد)

هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی 2 جلدی

کتاب خورشید

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

آذر، ماه آخر پاييز (بازتاب نگار)

آذر، ماه آخر پاییز

بازتاب نگار

900,000 ریال

720,000 ریال

قلب نارنجي فرشته (چشمه)

قلب نارنجی فرشته

چشمه

520,000 ریال

442,000 ریال

زار  (نشر بان)

زار

نشر بان

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

گنبد کبود (نيماژ)

گنبد کبود

نیماژ

500,000 ریال

425,000 ریال

پوکه باز (نيماژ)

پوکه باز

نیماژ

400,000 ریال

340,000 ریال

نوشته هاي پراکنده صادق هدايت (ثالث)

نوشته های پراکنده صادق هدایت

ثالث

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

زخم شير (نيماژ)

زخم شیر

نیماژ

800,000 ریال

680,000 ریال

روزي که هزار بار عاشق شدم (مرواريد)

روزی که هزار بار عاشق شدم

مروارید

100,000 ریال

80,000 ریال

ماه نيمروز (مرکز)

ماه نیمروز

مرکز

695,000 ریال

556,000 ریال

زندگي مطابق خواسته ي تو پيش مي رود (مرکز)

زندگی مطابق خواسته ی تو پیش می رود

مرکز

495,000 ریال

396,000 ریال

هاويه (مرکز)

هاویه

مرکز

985,000 ریال

788,000 ریال

تمام زمستان مرا گرم کن (مرکز)

تمام زمستان مرا گرم کن

مرکز

885,000 ریال

708,000 ریال

از روزگار رفته حکايت (بازتاب نگار)

از روزگار رفته حکایت

بازتاب نگار

500,000 ریال

400,000 ریال

قلبم را با قلبت ميزان مي کنم (مرواريد)

قلبم را با قلبت میزان می کنم

مروارید

4,600,000 ریال

3,680,000 ریال

هيولا (چشمه)

هیولا

چشمه

640,000 ریال

544,000 ریال

قطعه ناياب براي تعمير ريش تراش (چشمه)

قطعه نایاب برای تعمیر ریش تراش

چشمه

350,000 ریال

297,500 ریال

اترک (ثالث)

اترک

ثالث

420,000 ریال

336,000 ریال

رخ (بان)

رخ

نشر بان

280,000 ریال

224,000 ریال

همه طبيبان من (ماهريس)

همه طبیبان من

ماهریس

350,000 ریال

280,000 ریال

يکي بود يکي نبود (علم)

یکی بود یکی نبود

نشر علم

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

دومين اول شخص مفرد (فرهنگ نشر نو)

دومین اول شخص مفرد

فرهنگ نشر نو

920,000 ریال

920,000 ریال

پنجاه و پنج داستان کوتاه (گويا)

پنجاه و پنج داستان کوتاه

گویا

400,000 ریال

320,000 ریال

باغ تلو (کتاب کوچه)

باغ تلو

کتاب کوچه

290,000 ریال

232,000 ریال

قصه هاي آن سالها (چشمه)

قصه های آن سالها

چشمه

190,000 ریال

161,500 ریال

هياکل بعلبک (نشر دف)

هیاکل بعلبک

نشر دف

600,000 ریال

480,000 ریال

اسب هايي که با من نا مهربان بودند (چشمه)

اسب هایی که با من نا مهربان بودند

چشمه

290,000 ریال

246,500 ریال

عشق نامه ي ايراني (چشمه)

عشق نامه ی ایرانی

چشمه

235,000 ریال

199,750 ریال

ما نسل هفتم بوديم (ماهريس)

ما نسل هفتم بودیم

ماهریس

250,000 ریال

200,000 ریال

ايستگاه بعدي (چشمه)

ایستگاه بعدی

چشمه

105,000 ریال

89,250 ریال

آن‌ها با شاعري که خيلي دوست داشتند بد تا کردند (چشمه)

آن‌ها با شاعری که خیلی دوست داشتند بد تا کردند

چشمه

95,000 ریال

80,750 ریال

ما زمين و آسمان را دوست داريم (کانون)

ما زمین و آسمان را دوست داریم

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

47,000 ریال

37,600 ریال

پاييز بود (آگاه)

پاییز بود

آگاه

80,000 ریال

64,000 ریال

ترکيب بندي در سرخ (چشمه)

ترکیب بندی در سرخ

ققنوس

135,000 ریال

114,750 ریال

مثل همه ي عصرها (مرکز)

مثل همه ی عصرها

مرکز

380,000 ریال

304,000 ریال

عبور (نگاه)

عبور

نگاه

110,000 ریال

88,000 ریال

ايستاده در استواي شب (شمشاد)

ایستاده در استوای شب

شمشاد

125,000 ریال

100,000 ریال

برريل هاي برزخ (نگاه)

برریل های برزخ

نگاه

280,000 ریال

224,000 ریال

سفر کسرا (مرکز)

سفر کسرا

مرکز

215,000 ریال

172,000 ریال

انقراض فيل هاي صورتي پرنده (روزنه)

انقراض فیل های صورتی پرنده

روزنه

70,000 ریال

56,000 ریال

نقطه و نوزده داستان ديگر (نون)

نقطه و نوزده داستان دیگر

نون

88,000 ریال

70,400 ریال

سوزن بنفش (نشانه)

سوزن بنفش

چشمه

160,000 ریال

136,000 ریال

ولي افتاد مشکل ها (ثالث)

ولی افتاد مشکل ها

ثالث

14,000 ریال

11,200 ریال

فرشته از تهران ( ثالث)

فرشته از تهران

ثالث

110,000 ریال

88,000 ریال

هول حادثه نه حول فاجعه ( بهجت)

هول حادثه نه حول فاجعه

بهجت

40,000 ریال

32,000 ریال

با خيال ها و بي خيال ها (ثالث)

با خیال ها و بی خیال ها

ثالث

180,000 ریال

144,000 ریال

عينک سالواردور (روزنه)

عینک سالواردور

روزنه

75,000 ریال

60,000 ریال

اين گلستان سعدي نيست (روزنه)

این گلستان سعدی نیست

روزنه

185,000 ریال

148,000 ریال

جهنم به انتخاب خودم (مرواريد)

جهنم به انتخاب خودم

مروارید

220,000 ریال

176,000 ریال

پري سامورائي (آرادمان)

پری سامورائی

آرادمان

150,000 ریال

120,000 ریال

آثار ناياب صادق هدايت (چشمه)

آثار نایاب صادق هدایت

چشمه

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال

نقطه (چشمه)

نقطه

چشمه

140,000 ریال

119,000 ریال

ميدان ونک، يازده و پنج دقيقه (چشمه)

میدان ونک، یازده و پنج دقیقه

چشمه

480,000 ریال

408,000 ریال

جشن همگاني (افق)

جشن همگانی

افق

105,000 ریال

84,000 ریال

پلک ماهي (چشمه)

پلک ماهی

چشمه

80,000 ریال

68,000 ریال

راز قتل آقامير و داستان هاي ديگر (ثالث)

راز قتل آقامیر و داستان های دیگر

ثالث

80,000 ریال

64,000 ریال

تقديم به چند داستان کوتاه (چشمه)

تقدیم به چند داستان کوتاه

چشمه

250,000 ریال

212,500 ریال

آدم هاي چهار باغ (چشمه)

آدم های چهار باغ

چشمه

600,000 ریال

510,000 ریال

از ميان شيشه از ميان مه (چشمه)

از میان شیشه از میان مه

چشمه

560,000 ریال

476,000 ریال

تپه خرگوش ( روزنه)

تپه خرگوش

روزنه

650,000 ریال

520,000 ریال

شب مارهاي آبي (ثالث)

شب مارهای آبی

ثالث

100,000 ریال

80,000 ریال

فردا داستان خوبي مي نويسم (ثالث)

فردا داستان خوبی می نویسم

ثالث

100,000 ریال

80,000 ریال

لب خواني (نگاه)

لب خوانی

نگاه

70,000 ریال

56,000 ریال

صندوقچه اسرارآميز و داستان هاي ديگر (نگاه)

صندوقچه اسرارآمیز و داستان های دیگر

نگاه

95,000 ریال

76,000 ریال

پايان بحران (قطره)

پایان بحران

قطره

120,000 ریال

96,000 ریال

کنار پرچين بهشت (نگاه)

کنار پرچین بهشت

نگاه

65,000 ریال

52,000 ریال

کتاب بي نام اعترافات (روزنه)

کتاب بی نام اعترافات

روزنه

175,000 ریال

140,000 ریال

سوزن ته گرد (مرواريد)

سوزن ته گرد

مروارید

60,000 ریال

48,000 ریال

دل نوشته ها و گل نوشته (قطره)

دل نوشته ها و گل نوشته

قطره

170,000 ریال

136,000 ریال

رابطه (آمه)

رابطه

آمه

80,000 ریال

64,000 ریال

نگهبان تاريکي (افق)

نگهبان تاریکی

افق

200,000 ریال

160,000 ریال

تا جايي که مي تواني گاز بده (ثالث)

تا جایی که می توانی گاز بده

ثالث

65,000 ریال

52,000 ریال

کنار نيا مينا (ثالث)

کنار نیا مینا

ثالث

55,000 ریال

44,000 ریال

داستان من نوشته شد (ثالث)

داستان من نوشته شد

ثالث

60,000 ریال

48,000 ریال

ميران (آمه)

میران

آمه

75,000 ریال

60,000 ریال

آن ها کم از ماهي ها نداشتند (ثالث)

آن ها کم از ماهی ها نداشتند

ثالث

60,000 ریال

48,000 ریال

غريبه اي زير درخت نارنج (ثالث)

غریبه ای زیر درخت نارنج

ثالث

70,000 ریال

56,000 ریال

کتاب روز/ کتاب شب (ثالث)

کتاب روز/ کتاب شب

ثالث

85,000 ریال

68,000 ریال

پله هاي روز (ثالث)

پله های روز

ثالث

40,000 ریال

32,000 ریال

فيلم هاي کتبي سيلويا پلات (افق)

فیلم های کتبی سیلویا پلات

افق

70,000 ریال

56,000 ریال

قصه هاي بهرنگ ( بهزاد)

قصه های بهرنگ

بهزاد

100,000 ریال

80,000 ریال

قصه هاي جنوبي (نگاه)

قصه های جنوبی

نگاه

40,000 ریال

32,000 ریال

دريغ از روبه رو (تنديس)

دریغ از روبه رو

کتابسرای تندیس

60,000 ریال

48,000 ریال

بازنشستگي (تنديس)

بازنشستگی

کتابسرای تندیس

50,000 ریال

40,000 ریال

زائري زير باران (معين)

زائری زیر باران

معین

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

ابر صورتي (چشمه)

ابر صورتی

چشمه

130,000 ریال

110,500 ریال

داستان هاي چند کيلو بايتي (آمه)

داستان های چند کیلو بایتی

آمه

80,000 ریال

64,000 ریال

نخل (معين)

نخل

معین

360,000 ریال

306,000 ریال

کافه پري دريايي (چشمه)

کافه پری دریایی

چشمه

80,000 ریال

68,000 ریال

انتري که لوطي اش مرده بود (نگاه)

انتری که لوطی اش مرده بود

نگاه

220,000 ریال

176,000 ریال

پلو خورش (معين)

پلو خورش

معین

440,000 ریال

374,000 ریال

پاس عطش (ثالث)

پاس عطش

ثالث

60,000 ریال

48,000 ریال

نه چندان زيبا با هوشي متوسط (چشمه)

نه چندان زیبا با هوشی متوسط

چشمه

160,000 ریال

136,000 ریال

غير قمر هيچ مگو (مهر و دل)

غیر قمر هیچ مگو

مهر و دل

380,000 ریال

304,000 ریال

هميشه درد همان است (مهر و دل)

همیشه درد همان است

مهر و دل

320,000 ریال

256,000 ریال

ماهي در باد (گل آذين)

ماهی در باد

نشر گل آذین

250,000 ریال

200,000 ریال

شب هاي طاق بستان (مهر و دل)

شب های طاق بستان

مهر و دل

360,000 ریال

288,000 ریال

ماري کوري در آشپزخانه (مهر و دل)

ماری کوری در آشپزخانه

مهر و دل

300,000 ریال

240,000 ریال

هفت قدم تا سنگر ( مهر و دل )

هفت قدم تا سنگر

مهر و دل

400,000 ریال

320,000 ریال

زمستان شغال (نيماژ)

زمستان شغال

نیماژ

190,000 ریال

161,500 ریال

مرز (مرکز)

مرز

مرکز

189,000 ریال

151,200 ریال

شرف و هبوط و وبال (آوا نوشت)

شرف و هبوط و وبال

آوا نوشت

550,000 ریال

440,000 ریال

امشب در سينما ستاره (روزنه)

امشب در سینما ستاره

روزنه

250,000 ریال

200,000 ریال

بعد از هفت قدم بلند (هيلا)

بعد از هفت قدم بلند

هیلا

170,000 ریال

136,000 ریال

کاپوچينو، کيک پنير (پوينده)

کاپوچینو، کیک پنیر

پوینده

250,000 ریال

200,000 ریال

اجازه مي فرمائيد گاهي خواب شما را ببينم (پوينده)

اجازه می فرمائید گاهی خواب شما را ببینم

پوینده

200,000 ریال

160,000 ریال

مستر جيکاک (نيماژ)

مستر جیکاک

نیماژ

150,000 ریال

127,500 ریال

تشباد (پيرسوک)

تشباد

پیرسوک

380,000 ریال

304,000 ریال

شاه با کلاه شاه بي کلاه (نظر)

شاه با کلاه شاه بی کلاه

نظر

700,000 ریال

595,000 ریال

دود و آه (کتاب مس)

دود و آه

کتاب مس

100,000 ریال

80,000 ریال

اين سو واقعيت، آن سو خيال (کتاب آبان)

این سو واقعیت، آن سو خیال

کتاب آبان

1,200,000 ریال

960,000 ریال

جبه خانه (نيلوفر)

جبه خانه

نیلوفر

350,000 ریال

297,500 ریال

کلبه اي در مزرعه برفي (نيماژ)

کلبه ای در مزرعه برفی

نیماژ

100,000 ریال

85,000 ریال

داستان هاي پهلواني و عياري ادبيات فارسي (هيرمند)

داستان های پهلوانی و عیاری ادبیات فارسی

هیرمند

920,000 ریال

736,000 ریال

مخلوقات غريب (چشمه)

مخلوقات غریب

چشمه

200,000 ریال

170,000 ریال

ماهيگيران دريا و کنار حوض (خاموش)

ماهیگیران دریا و کنار حوض

خاموش

300,000 ریال

240,000 ریال

ميان در و چند داستان ديگر (خاموش)

میان در و چند داستان دیگر

خاموش

110,000 ریال

88,000 ریال

من هم چه گوارا هستم (نيلوفر)

من هم چه گوارا هستم

نیلوفر

125,000 ریال

106,250 ریال

12 داستان: داستان هاي برگزيده به انتخاب نويسنده (نيلوفر)

12 داستان: داستان های برگزیده به انتخاب نویسنده

نیلوفر

950,000 ریال

807,500 ریال

سپيده دمان (نيلوفر)

سپیده دمان

نیلوفر

185,000 ریال

157,250 ریال

گشت گشتن و بازگشتن ها (رشديه)

گشت گشتن و بازگشتن ها

رشدیه

300,000 ریال

240,000 ریال

آن گوشه ي دنج سمت چپ (چشمه)

آن گوشه ی دنج سمت چپ

چشمه

290,000 ریال

246,500 ریال

آه، استانبول (چشمه)

آه، استانبول

چشمه

680,000 ریال

578,000 ریال

دهه هشتاد داستان کوتاه ايراني 3 (کتاب خورشيد)

دهه هشتاد داستان کوتاه ایرانی 3

کتاب خورشید

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

پندهاي قندپهلو 2 (فکرآذين)

پندهای قندپهلو 2

فکر آذین

350,000 ریال

280,000 ریال

درست مثل رنگ شب  (نگاه معاصر)

درست مثل رنگ شب

نگاه معاصر

150,000 ریال

120,000 ریال

بي مرز بي مرز (آگه)

بی مرز بی مرز

آگه

70,000 ریال

56,000 ریال

عسکر گريز (آگه)

عسکر گریز

آگه

80,000 ریال

64,000 ریال

تويي که سرزمين ات اينجا نيست (آگه)

تویی که سرزمین ات اینجا نیست

آگه

85,000 ریال

68,000 ریال

برادرم رمضان (آگه)

برادرم رمضان

آگه

50,000 ریال

40,000 ریال

بند هاي خالي (آگه)

بند های خالی

آگه

120,000 ریال

96,000 ریال

باز خواني چند جنايت غيرعمدي (آگه)

باز خوانی چند جنایت غیرعمدی

آگه

170,000 ریال

136,000 ریال

شهرزاد قصه بگو (آگه)

شهرزاد قصه بگو

آگه

50,000 ریال

40,000 ریال

آقاي هاويشام (آگه)

آقای هاویشام

آگه

200,000 ریال

160,000 ریال

خواب هاي مشکوک (نشر بان)

خواب های مشکوک

نشر بان

120,000 ریال

96,000 ریال

کاج هاي زرد (نشرآگاه)

کاج های زرد

آگاه

120,000 ریال

96,000 ریال

راه خروج (مهرويستا)

راه خروج

مهرویستا

150,000 ریال

120,000 ریال

چراغ ديوژن در جامعه مدرن (نگاه معاصر)

چراغ دیوژن در جامعه مدرن

نگاه معاصر

190,000 ریال

152,000 ریال

رنو 5 (نشربان)

رنو 5

نشر بان

150,000 ریال

120,000 ریال

سرطان جن (بان)

سرطان جن

نشر بان

220,000 ریال

176,000 ریال

در سيد خندان کسي را نمي کشند (بان)

در سید خندان کسی را نمی کشند

نشر بان

250,000 ریال

200,000 ریال

از پيله تا پروانگي (نگاه معاصر)

از پیله تا پروانگی

نگاه معاصر

110,000 ریال

88,000 ریال

داستان هاي 84 (آگاه)

داستان های 84

آگاه

80,000 ریال

64,000 ریال

درياهاي کهکشان هاي ديگر (قطره)

دریاهای کهکشان های دیگر

قطره

90,000 ریال

72,000 ریال

مشکل آقاي فطانت (آگاه)

مشکل آقای فطانت

آگاه

50,000 ریال

40,000 ریال

اين هم بهار (آگاه)

این هم بهار

آگاه

80,000 ریال

64,000 ریال

نيمه ي سرگردان ما (آگاه)

نیمه ی سرگردان ما

آگاه

80,000 ریال

64,000 ریال

باقي مانده ها (آگاه)

باقی مانده ها

آگاه

100,000 ریال

80,000 ریال

تاکسي نوشت (حوض نقره)

تاکسی نوشت

حوض نقره

140,000 ریال

112,000 ریال

شصت و اند سال پيش (نشانه)

شصت و اند سال پیش

مروارید

300,000 ریال

240,000 ریال

آکواريوم شماره چهار (آموت)

آکواریوم شماره چهار

آموت

85,000 ریال

68,000 ریال

هذيان (فارابي)

هذیان

بنیاد سینمایی فارابی

180,000 ریال

144,000 ریال

گرمازدگي (افق)

گرمازدگی

افق

290,000 ریال

232,000 ریال

قنادي ادوارد (مرکز)

قنادی ادوارد

مرکز

175,000 ریال

140,000 ریال

ملاقات در سنديکاي موميا گران (ثالث)

ملاقات در سندیکای مومیا گران

ثالث

200,000 ریال

160,000 ریال

زني با زنبيل (نشانه)

زنی با زنبیل

نشانه

90,000 ریال

72,000 ریال

دروازه (ثالث)

دروازه

ثالث

280,000 ریال

224,000 ریال

قصه آشنا (معين)

قصه آشنا

معین

320,000 ریال

272,000 ریال

آبي ماوراي بحار (مرکز)

آبی ماورای بحار

مرکز

955,000 ریال

764,000 ریال

هي هي - جبلي - قم قم (چشمه)

هی هی - جبلی - قم قم

چشمه

120,000 ریال

102,000 ریال

اين برف کي آمده (چشمه)

این برف کی آمده

چشمه

75,000 ریال

63,750 ریال