فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(2)
(167)

موضوع های اصلی

(46)
(3)
(2)
(1)
(3)
(111)
(3)

موضوع های فرعی

(1)
(3)
(2)
(27)
(17)
(99)
(2)
(1)
(3)
(11)
(2)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(3)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(12)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(2)
(3)
(5)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(4)
(16)
(1)
(5)
(18)
(2)

نویسنده ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
169 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(2)
(167)

موضوع های اصلی

(46)
(3)
(2)
(1)
(3)
(111)
(3)

موضوع های فرعی

(1)
(3)
(2)
(27)
(17)
(99)
(2)
(1)
(3)
(11)
(2)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(3)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(12)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(2)
(3)
(5)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(4)
(16)
(1)
(5)
(18)
(2)

نویسنده ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
169 محصول
صدسال جنگ بر سر فلسطين (جهان کتاب)

صدسال جنگ بر سر فلسطین

جهان کتاب

4,600,000 ریال

3,680,000 ریال

ويجر (ترجمان و علوم انساني)

ویجر

ترجمان علوم انسانی

2,980,000 ریال

2,384,000 ریال

راه بي پايان (نقد فرهنگ)

راه بی پایان

نقد فرهنگ

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

در باب انقلاب‌ها (کتابستان برخط)

در باب انقلاب‌ها

کتابستان برخط

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

هيملر به جاي هيتلر (نگاه)

هیملر به جای هیتلر

نگاه

5,950,000 ریال

4,760,000 ریال

روح مهندس اعدام شده (ثالث)

روح مهندس اعدام شده

ثالث

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

ژنرال‌هاي عريان (طرح نو)

ژنرال‌های عریان

طرح نو

3,370,000 ریال

2,864,500 ریال

همان است که بود (ثالث)

همان است که بود

ثالث

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

تاريخچه انقلابات جهان جلد 2 (اميد فردا)

تاریخچه انقلابات جهان جلد 2

امید فردا

950,000 ریال

760,000 ریال

تاريخچه انقلابات جهان جلد 1 (اميد فردا)

تاریخچه انقلابات جهان جلد 1

امید فردا

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

مردان قدرت طلب (ققنوس)

مردان قدرت طلب

ققنوس

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

روشنفکران فرانسه عليه چپ (شيرازه)

روشنفکران فرانسه علیه چپ

شیرازه

4,250,000 ریال

3,400,000 ریال

اصول مشروطه خواهي (پيله)

اصول مشروطه خواهی

پیله

3,520,000 ریال

2,816,000 ریال

آزادي وجدان (اختران)

آزادی وجدان

اختران

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

همواره مستدام سپس نابود (نشر ني)

همواره مستدام سپس نابود

نشر نی

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

مسئله شوروي (جهان کتاب)

مسئله شوروی

جهان کتاب

1,200,000 ریال

960,000 ریال

تاريخ روابط ايران و کانادا به روايت اسناد (نداي تاريخ)

تاریخ روابط ایران و کانادا به روایت اسناد

ندای تاریخ

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

چرا از تاريخ درس نمي گيريم (مان کتاب)

چرا از تاریخ درس نمی گیریم

مان کتاب

1,440,000 ریال

1,152,000 ریال

چرا آلماني ها بهتر انجامش مي دهند (ميلکان)

چرا آلمانی ها بهتر انجامش می دهند

میلکان

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

کنش گران مرزي (گام نو)

کنش گران مرزی

گام نو

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

در وادي انقلاب (نگاه)

در وادی انقلاب

نگاه

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

محافظه کاري آمريکايي (ثالث)

محافظه کاری آمریکایی

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

جمهور (نگاه)

جمهور

نگاه

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

فتح نامه ي کابل (نگاه)

فتح نامه ی کابل

نگاه

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

انديشيدن به فلسطين (شب خيز)

اندیشیدن به فلسطین

نشر شب خیز

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

باز آفريني چپ گرايي (شيرازه)

باز آفرینی چپ گرایی

شیرازه

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

کالبدشکافي ترور (فرهنگ نشر نو)

کالبدشکافی ترور

فرهنگ نشر نو

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

هيتلر و ظهور حزب نازي (نشر ني)

هیتلر و ظهور حزب نازی

نشر نی

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

زنان در تاريخ انديشه سياسي (ثالث)

زنان در تاریخ اندیشه سیاسی

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

بازگشت روسيه به خاورميانه (ثالث)

بازگشت روسیه به خاورمیانه

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

دولت احياگر (شيرازه)

دولت احیاگر

شیرازه

600,000 ریال

480,000 ریال

ملت ها و ناسيوناليسم پس از 1780: برنامه، افسانه، واقعيت (چشمه)

ملت ها و ناسیونالیسم پس از 1780: برنامه، افسانه، واقعیت

چشمه

2,300,000 ریال

1,955,000 ریال

زندگي سياسي، اجتماعي ميرزا نصرالله خان (ملک المتکلمين - اميد فردا)

زندگی سیاسی، اجتماعی میرزا نصرالله خان

امید فردا

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

بنيادهاي قرن آمريکا (اميرکبير)

بنیادهای قرن آمریکا

امیرکبیر

1,400,000 ریال

1,190,000 ریال

روايت 84: بانگ بي پژواک اصلاح طلبي (اگر)

روایت 84: بانگ بی پژواک اصلاح طلبی

اگر

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

دکتر محمد مصدق در دادگاه تجديد نظر نظامي (بايگاني)

دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدید نظر نظامی

بایگانی

4,400,000 ریال

3,520,000 ریال

آينده تاريخ است (مرکز)

آینده تاریخ است

مرکز

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

بهار و خزان تهران (افکار)

بهار و خزان تهران

افکار

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

انقلاب هاي 1989 (ثالث)

انقلاب های 1989

ثالث

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

آيشمن در اورشليم (گالينگور  - برج)

آیشمن در اورشلیم

برج

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

سوسياليسم: ايده شکست خورده اي که هرگز نمي مير (نشرعلم)

سوسیالیسم: ایده شکست خورده ای که هرگز نمی میر

نشر علم

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

گرامشي و انقلاب (چشمه)

گرامشی و انقلاب

چشمه

950,000 ریال

807,500 ریال

پيش از تاريخ (فرهنگ معاصر)

پیش از تاریخ

فرهنگ معاصر

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

چين (فرهنگ معاصر)

چین

فرهنگ معاصر

7,500,000 ریال

6,000,000 ریال

مصدق (پايان)

مصدق

پایان

1,100,000 ریال

880,000 ریال

در مسير ناآزادي (کتاب پارسه)

در مسیر ناآزادی

کتاب پارسه

3,950,000 ریال

3,160,000 ریال

پنجاه سال برنامه ريزي (کتاب پارسه)

پنجاه سال برنامه ریزی

کتاب پارسه

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

رمانتيسيسم سياسي (کتاب پارسه)

رمانتیسیسم سیاسی

کتاب پارسه

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

نظريه پردازي انقلاب ها (نشر ني)

نظریه پردازی انقلاب ها

نشر نی

4,600,000 ریال

3,680,000 ریال

انقلاب کبير فرانسه و پيامدهاي جهاني آن (اشاره)

انقلاب کبیر فرانسه و پیامدهای جهانی آن

اشاره

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

بررسي چهار دهه تحول خواهي در ايران (روزنه)

بررسی چهار دهه تحول خواهی در ایران

روزنه

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

ملاحظاتي در باره ي مارکسيسم غربي (چشمه)

ملاحظاتی در باره ی مارکسیسم غربی

چشمه

850,000 ریال

722,500 ریال

بازيگران عصر پهلوي از فروغي تا فردوست 2 جلدي (علم)

بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست 2 جلدی

نشر علم

15,000,000 ریال

12,000,000 ریال

شورشيان آرمانخواه (ققنوس)

شورشیان آرمانخواه

ققنوس

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

بنيادهاي علم سياست (نشر ني)

بنیادهای علم سیاست

نشر نی

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

غرب چگونه غرب شد؟ (شوميز - روزنه)

غرب چگونه غرب شد؟

روزنه

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

ايران جامعه کوتاه مدت (نشر ني)

ایران جامعه کوتاه مدت

نشر نی

1,000,000 ریال

800,000 ریال

تضاد دولت و ملت (نشرني)

تضاد دولت و ملت

نشر نی

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

جنبش‌هاي سياسي معاصر ايران (کتاب طه)

جنبش‌های سیاسی معاصر ایران

کتاب طه

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

فقيهان و انقلاب ايران (کوير)

فقیهان و انقلاب ایران

کویر

2,790,000 ریال

2,232,000 ریال

تجدد آمرانه (ققنوس)

تجدد آمرانه

ققنوس

1,750,000 ریال

1,487,500 ریال

ايران بين دو انقلاب (مرکز)

ایران بین دو انقلاب

مرکز

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

خواب آشفته نفت: دکتر مصدق و نهضت ملي ايران 2 جلدي (کارنامه)

خواب آشفته نفت: دکتر مصدق و نهضت ملی ایران 2 جلدی

کارنامه

12,500,000 ریال

10,000,000 ریال

ايران بين دو انقلاب (نشر ني)

ایران بین دو انقلاب

نشر نی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

دولت و فرودستان (ققنوس)

دولت و فرودستان

ققنوس

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

انقلاب هاي اروپايي (کوير)

انقلاب های اروپایی

کویر

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

روزها و روزگاران سخت 1 (معارف انقلاب)

روزها و روزگاران سخت 1

معارف انقلاب

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

سه طرز سياست (شيرازه)

سه طرز سیاست

شیرازه

250,000 ریال

200,000 ریال

مسئله چين (علم)

مسئله چین

نشر علم

1,150,000 ریال

920,000 ریال

جنگ سرد (فرهنگ جاويد)

جنگ سرد

فرهنگ جاوید

3,990,000 ریال

3,391,500 ریال

براندازي (ثالث)

براندازی

ثالث

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

تاريخ سياسي جهان (نگاه)

تاریخ سیاسی جهان

نگاه

4,950,000 ریال

3,960,000 ریال

آيشمن در اورشليم - شوميز (برج)

آیشمن در اورشلیم - شومیز

برج

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

جنبش هاي فاشيستي (ققنوس)

جنبش های فاشیستی

ققنوس

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

شکستن طلسم وحشت (کرگدن)

شکستن طلسم وحشت

کرگدن

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

مجوس شمال (ماهي)

مجوس شمال

ماهی

900,000 ریال

720,000 ریال

شهروندان و اربابان (لاهيتا)

شهروندان و اربابان

لاهیتا

1,000,000 ریال

800,000 ریال

بعدالتحريرکمونيسم (لاهيتا)

بعدالتحریرکمونیسم

لاهیتا

280,000 ریال

224,000 ریال

فرهنگ احزاب و جمعيت هاي سياسي (نگاه معاصر)

فرهنگ احزاب و جمعیت های سیاسی

نگاه معاصر

500,000 ریال

400,000 ریال

زمينه هاي اجتماعي انقلاب ايران (نگاه معاصر)

زمینه های اجتماعی انقلاب ایران

نگاه معاصر

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

پاييز سياسي انقلاب هاي عربي (نگاه معاصر)

پاییز سیاسی انقلاب های عربی

نگاه معاصر

750,000 ریال

600,000 ریال

فروپاشي قاجار و بر آمدن پهلوي (نگاه معاصر)

فروپاشی قاجار و بر آمدن پهلوی

نگاه معاصر

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

تاملي در مدرنيته ايراني (ثالث)

تاملی در مدرنیته ایرانی

ثالث

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

کار کار انگليسي هاست (کتاب پارسه)

کار کار انگلیسی هاست

کتاب پارسه

3,850,000 ریال

3,080,000 ریال

فروپاشي (کتاب پارسه)

فروپاشی

کتاب پارسه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

دولت کارتر و فروپاشي دودمان پهلوي (کتاب  پارسه)

دولت کارتر و فروپاشی دودمان پهلوی

کتاب پارسه

3,550,000 ریال

2,840,000 ریال

دولت در ايران نقدي بر نظريه شيوه توليد آسيايي کارل مارکس (اختران)

دولت در ایران نقدی بر نظریه شیوه تولید آسیایی کارل مارکس

اختران

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

خاطرات و تاملات در زندان شاه (نشر ني)

خاطرات و تاملات در زندان شاه

نشر نی

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

تاريخ انديشه سياسي در غرب جلد 2 (مرکز)

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب جلد 2

مرکز

943,000 ریال

754,400 ریال

سياست ورزي در ايران عصر صفوي (فرهنگ جاويد)

سیاست ورزی در ایران عصر صفوی

فرهنگ جاوید

3,590,000 ریال

3,051,500 ریال

تاريخ انديشه ي سياسي غرب جلد 1 (نشر ني)

تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب جلد 1

نشر نی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

تاريخ فلسفه سياسي جلد 3 (نشر ني)

تاریخ فلسفه سیاسی جلد 3

نشر نی

3,800,000 ریال

3,040,000 ریال

تاريخ فلسفه سياسي جلد 2 (نشر ني)

تاریخ فلسفه سیاسی جلد 2

نشر نی

2,600,000 ریال

2,080,000 ریال

تاريخ فلسفه سياسي جلد 1: دوران کلاسيک (ني)

تاریخ فلسفه سیاسی جلد 1: دوران کلاسیک

نشر نی

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

مذاکرات ايران و آمريکا (کتاب پارسه)

مذاکرات ایران و آمریکا

کتاب پارسه

3,980,000 ریال

3,184,000 ریال

وحشت ، عشق و شستشوي مغزي (سايلاو)

وحشت ، عشق و شستشوی مغزی

سایلاو

3,850,000 ریال

3,080,000 ریال

هتل سرخ (ثالث)

هتل سرخ

ثالث

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

اسلام و سکولاريسم  در انديشه پسااستعماري (ثالث)

اسلام و سکولاریسم در اندیشه پسااستعماری

ثالث

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

ايران و همسايگان (فرهنگ نشر نو)

ایران و همسایگان

فرهنگ نشر نو

2,900,000 ریال

2,900,000 ریال

انديشه و سياست در ايران باستان جلد 4 (مطالعات فرهنگي و اجتماعي)

اندیشه و سیاست در ایران باستان جلد 4

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

5,340,000 ریال

4,272,000 ریال

انديشه و سياست در ايران باستان جلد 3 (مطالعات فرهنگي و اجتماعي)

اندیشه و سیاست در ایران باستان جلد 3

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

5,070,000 ریال

4,056,000 ریال

انديشه و سياست در ايران باستان جلد 2 (مطالعات فرهنگي و اجتماعي)

اندیشه و سیاست در ایران باستان جلد 2

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

4,750,000 ریال

3,800,000 ریال

انديشه و سياست در ايران باستان جلد 1 (مطالعات فرهنگ و اجتماعي )

اندیشه و سیاست در ایران باستان جلد 1

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

4,740,000 ریال

3,792,000 ریال

تاريخ انديشه ي سياسي غرب جلد 3 (نشر ني)

تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب جلد 3

نشر نی

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

مقالات فدراليست (مينوي خرد)

مقالات فدرالیست

مینوی خرد

8,300,000 ریال

6,640,000 ریال

ادبيات ديکتاتور (کتاب پارسه)

ادبیات دیکتاتور

کتاب پارسه

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

کارگران و انقلاب 57 (اختران)

کارگران و انقلاب 57

اختران

850,000 ریال

680,000 ریال

کوچ در پي کار و نان (اختران)

کوچ در پی کار و نان

اختران

580,000 ریال

464,000 ریال

ميعاد در دوزخ (اختران)

میعاد در دوزخ

اختران

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

تاريخ سياست خارجي ايران: از صفويه تا پايان پهلوي (نشرني)

تاریخ سیاست خارجی ایران: از صفویه تا پایان پهلوی

نشر نی

980,000 ریال

784,000 ریال

نخبگان فساد (حکمت شادان)

نخبگان فساد

حکمت شادان

590,000 ریال

472,000 ریال

روابط ديپلماتيک ايران با انگلستان، عثماني و روسيه 1815-1830 (گستره)

روابط دیپلماتیک ایران با انگلستان، عثمانی و روسیه 1815-1830

گستره

280,000 ریال

224,000 ریال

آثار بزرگ سياسي (فرهنگ نشرنو)

آثار بزرگ سیاسی

فرهنگ نشر نو

2,200,000 ریال

2,200,000 ریال

تکنوکراسي و سياستگذاري اقتصادي ايران (شوميز-لوح فکر)

تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی ایران

لوح فکر

850,000 ریال

680,000 ریال

عربستان سعودي از ظهور تا سقوط (ماهريس)

عربستان سعودی از ظهور تا سقوط

ماهریس

300,000 ریال

240,000 ریال

انديشه ي انقلابي مارکس (آزادمهر)

اندیشه ی انقلابی مارکس

آزاد مهر

350,000 ریال

280,000 ریال

مدرنيته سياسي (آگه)

مدرنیته سیاسی

آگه

1,050,000 ریال

840,000 ریال

دولت و جنبش هاي اسلامي معاصر ( نگاه معاصر)

دولت و جنبش های اسلامی معاصر

نگاه معاصر

320,000 ریال

256,000 ریال

در تبيين جهان (سبزان)

در تبیین جهان

سبزان

710,000 ریال

568,000 ریال

گفتن يا نگفتن (روزنه)

گفتن یا نگفتن

روزنه

180,000 ریال

144,000 ریال

تاريخ انديشه سياسي جديد در اروپا: از نوزايش تا انقلاب فرانسه

تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا: از نوزایش تا انقلاب فرانسه دفتر نخست: جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاسات

مینوی خرد

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

مارکسيسم دگرانديش: آواهاي گذشته براي روزگار کنوني (چشمه)

مارکسیسم دگراندیش: آواهای گذشته برای روزگار کنونی

چشمه

280,000 ریال

238,000 ریال

سال روياهاي خطرناک (هرمس)

سال رویاهای خطرناک

هرمس‏

540,000 ریال

432,000 ریال

تاريخ انديشه سياسي در ايران (مينوي خرد)

تاریخ اندیشه سیاسی در ایران

مینوی خرد

985,000 ریال

788,000 ریال

تاملاتي پيرامون تاريخ شورشيان آرمانخواه در ايران (اختران)

تاملاتی پیرامون تاریخ شورشیان آرمانخواه در ایران

اختران

110,000 ریال

88,000 ریال

تاريخچه فراماسونري (سبزان)

تاریخچه فراماسونری

سبزان

530,000 ریال

424,000 ریال

جنبش دانشجويي  (نامک)

جنبش دانشجویی

نامک

850,000 ریال

680,000 ریال

کتاب کوچک سياست: سياست چکونه پديد آمد؟ ( اختران)

کتاب کوچک سیاست: سیاست چکونه پدید آمد؟

آمه

75,000 ریال

60,000 ریال

سوسيال دموکراسي ديني (کوير)

سوسیال دموکراسی دینی

کویر

150,000 ریال

120,000 ریال

حقوق اساسي آداب مشروطيت دول (کوير)

حقوق اساسی آداب مشروطیت دول

کویر

520,000 ریال

416,000 ریال

مدرنيته:  شبهه و دموکراسي ( اختران)

مدرنیته: شبهه و دموکراسی

آمه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

جنگ پنهان (نشرني)

جنگ پنهان

نشر نی

220,000 ریال

176,000 ریال

رتوريک سياسي در ايران (لوگوس)

رتوریک سیاسی در ایران

لوگوس

450,000 ریال

360,000 ریال

تلاش آزادي (علم)

تلاش آزادی

نشر علم

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

ساواک: سازمان اطلاعات و امنيت کشور (موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي)

ساواک: سازمان اطلاعات و امنیت کشور

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

900,000 ریال

720,000 ریال

شکست هژموني: چهار مقاله درباره اسلام، انقلاب ايران (ترجمان)

شکست هژمونی: چهار مقاله درباره اسلام، انقلاب ایران

ترجمان علوم انسانی

180,000 ریال

144,000 ریال

تاريخ هشت ساله رياست جمهوري محمود احمدي نژاد جلد 1 (اميد فردا)

تاریخ هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد جلد 1

امید فردا

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

معماهاي سياسي جلد 1: از گوادلوپ تا تعيين نوع حکومت (اميد فردا)

معماهای سیاسی جلد 1: از گوادلوپ تا تعیین نوع حکومت

امید فردا

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

تاريخ انديشه سياسي جديد در اروپا: از نوزايش تا انقلاب فرانسه

تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا: از نوزایش تا انقلاب فرانسه دفتر سوم: نظام های نو آئین در اندیشه سیاسی

مینوی خرد

1,040,000 ریال

832,000 ریال

سياست خارجي بريتانيا از سال 1945 (هرمس)

سیاست خارجی بریتانیا از سال 1945

هرمس‏

1,100,000 ریال

880,000 ریال

پايان قرن آمريکا (اختران)

پایان قرن آمریکا

اختران

100,000 ریال

80,000 ریال

قلم و سياست 4 جلدي (نامک)

قلم و سیاست 4 جلدی

نامک

9,500,000 ریال

7,600,000 ریال

تيمورتاش (جاويدان)

تیمورتاش

جاویدان

1,000,000 ریال

800,000 ریال

فرهنگ ايران و تمدن جهان (دنياي اقتصاد)

فرهنگ ایران و تمدن جهان

دنیای اقتصاد

140,000 ریال

112,000 ریال

سايه ديکتاتور (ثالث)

سایه دیکتاتور

ثالث

650,000 ریال

520,000 ریال

نانکينگ (نگاه معاصر)

نانکینگ

نگاه معاصر

250,000 ریال

200,000 ریال

ديپلماسي و قتل در تهران (نگاه معاصر)

دیپلماسی و قتل در تهران

نگاه معاصر

200,000 ریال

160,000 ریال

عتبه الکتبه (نگاه معاصر)

عتبه الکتبه

نگاه معاصر

280,000 ریال

224,000 ریال

تاريخ فکري ليبراليسم (آگه)

تاریخ فکری لیبرالیسم

آگه

620,000 ریال

496,000 ریال

فانوس جادو (آگه)

فانوس جادو

آگه

150,000 ریال

120,000 ریال

بر چيدن امپراتوري (مهرويستا)

بر چیدن امپراتوری

مهرویستا

100,000 ریال

80,000 ریال

تجدد و قانون گرايي (نگاه معاصر)

تجدد و قانون گرایی

نگاه معاصر

220,000 ریال

176,000 ریال

کردهاي سوريه (نگاه معاصر)

کردهای سوریه

نگاه معاصر

150,000 ریال

120,000 ریال

انقلاب اسلامي و نبرد نمادها (نگاه معاصر)

انقلاب اسلامی و نبرد نمادها

نگاه معاصر

220,000 ریال

176,000 ریال

پدر سالار يا قدرت طبيعي شاهان (نگاه معاصر)

پدر سالار یا قدرت طبیعی شاهان

نگاه معاصر

130,000 ریال

104,000 ریال

مسيحيت و سياست (نگاه معاصر)

مسیحیت و سیاست

نگاه معاصر

80,000 ریال

64,000 ریال

تراشيدم، پرستيدم، شکستم (نگاه معاصر)

تراشیدم، پرستیدم، شکستم

نگاه معاصر

200,000 ریال

160,000 ریال

بهائيت و رژيم پهلوي (نگاه معاصر)

بهائیت و رژیم پهلوی

نگاه معاصر

200,000 ریال

160,000 ریال

بيان آزاد و دموکراسي در آتن باستان (نگاه معاصر)

بیان آزاد و دموکراسی در آتن باستان

نگاه معاصر

290,000 ریال

232,000 ریال

گفت و گو با مترجمان

گفت و گو با مترجمان

آگاه

480,000 ریال

384,000 ریال

متفکران چپ نو (مينوي خرد)

متفکران چپ نو

مینوی خرد

600,000 ریال

480,000 ریال

معلوليت، چالش ها و سياست ها در ايران (کتاب پارسه)

معلولیت، چالش ها و سیاست ها در ایران

کتاب پارسه

190,000 ریال

152,000 ریال

دنگ شيائو پينگ: اصلاحات در چين (ثالث)

دنگ شیائو پینگ: اصلاحات در چین

ثالث

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

تجددطلبي و توسعه در ايران معاصر (مرکز)

تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر

مرکز

357,000 ریال

285,600 ریال

ايرانيان از نگاه آمريکاييان (کتاب پارسه)

ایرانیان از نگاه آمریکاییان

کتاب پارسه

990,000 ریال

792,000 ریال

ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي ايران (نگاه معاصر)

دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران

نگاه معاصر

800,000 ریال

640,000 ریال

تاريخ دولت مدرن در قرون وسطي (نگاه معاصر)

تاریخ دولت مدرن در قرون وسطی

نگاه معاصر

110,000 ریال

88,000 ریال

آشوب (نشر ني)

آشوب

نشر نی

560,000 ریال

448,000 ریال

تاريخ انديشه سياسي در غرب (مرکز)

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب

مرکز

891,000 ریال

712,800 ریال