نتایج جستجو برای مدیریت

فیلترها

ساستک

پی آر اسمیت

877,500 ریال

ناشر: برآیند

چاپ یکم

270 صفحه insert_drive_file
%

هنر جنگ

سان تزو

862,500 ریال

ناشر: هورمزد

چاپ نهم

158 صفحه insert_drive_file
%

تازه مدیر

لورن بی. بلکر

637,500 ریال

ناشر: گستره

چاپ یکم

323 صفحه insert_drive_file
%

مدیریت عمومی

سیدمهدی الوانی

1,920,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ شصت و یکم

528 صفحه insert_drive_file
%

الفبای بورس

سعید مستشار

375,000 ریال

ناشر: بورس

چاپ چهارم

274 صفحه insert_drive_file
%

رنج و سرمستی

محمد عباس زادگان

825,000 ریال

ناشر: کویر

چاپ یکم

130 صفحه insert_drive_file
%