نتایج جستجو برای مدیریت

فیلترها

ساستک

پی آر اسمیت

994,500 ریال

ناشر: برآیند

چاپ یکم

270 صفحه insert_drive_file
%

هنر رزم

سون زو

382,500 ریال

ناشر: مثلث

چاپ دهم

82 صفحه insert_drive_file
%

مدیریت عمومی

سیدمهدی الوانی

1,615,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ شصتم

528 صفحه insert_drive_file
%

الفبای بورس

سعید مستشار

425,000 ریال

ناشر: بورس

چاپ چهارم

274 صفحه insert_drive_file
%

واقعیت

هانس رزلینگ

977,500 ریال

ناشر: نوین توسعه

چاپ شانزدهم

328 صفحه insert_drive_file
%

بازی بی نهایت

سایمون سینک

637,500 ریال

ناشر: نوین

چاپ دهم

248 صفحه insert_drive_file
%